back
header
vlag_emmen
dot dot dot

Wij heten u van harte welkom op onze website.

˜ ˜ ˜

De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen (SOPE) is een groep mensen die maatschappelijk en/of bestuurlijk actief is om de samenleving en de wijze waarop ze is ingericht en bestuurd wordt te vernieuwen.
Wij onderzoeken huidige structuren en ontwikkelen alternatieven die buiten de huidige (*corporate) systemen om kunnen functioneren. Zodat mensen hun leven op de eigen gekozen manier kunnen inrichten en organisaties, wijken en dorpen vrijheid en de ruimte hebben om zich volgens eigen keuze te ontwikkelen en te organiseren.
*corporate = bedrijfs
˜ ˜ ˜

19 Mei 2016!

Persbericht: Keukentafelgesprekken moeten opnieuw.

Zoals de Centrale Raad van Beroep heeft besloten is onze Gemeente verantwoordelijk voor de thuiszorg en schoonmaakhulp binnen de WMO en blijft het een taak van de Gemeente.
De keukentafelgesprekken moeten wat ons betreft overnieuw. Die inwoners die slechts een beschikking per brief hebben gekregen, hebben alsnog recht op een keukentafelgesprek.
Nu niet vanuit het kunnen bezuinigen en 'wat kun je zelf', maar vanuit de echte zorgvraag en de manier waarop dat het beste en soeverein (zonder bemoeizucht, opgestoken vingertje en vanuit de eigen waardigheid en wensen) geregeld kan worden.
De gemeente moet dit verzorgen en niet over de schutting gooien bij andere zorgaanbieders of naar de zorgvrager. En gewoon naar redelijkheid betalen. Er zijn vele bezwaarschriften ingediend en er lopen rechtszaken.
Ga als gemeente deze nog eens na en ga terug naar de indieners en zoek samen naar een goede oplossing. Geef de benodigde en gewenste zorg- uren en schoonmaak-uren terug.
Wat wij al in de campagne zeiden en ook tot nu toe is, ga de zorg borgen, betaal het en ga dan kijken hoe je dit als gemeente kunt financieren. Er is nu een meevaller.
Belast onze inwoners hier niet mee.
Hef de onzekerheid en het ontstane zorg-leed nu op en verzorg het gewoon goed en menselijk.
Vraag bij alle zorgaanbieders na welke zorg en hulpvragen er zijn afgewezen sinds 2014  en onderzoek dit opnieuw.
Dit geld dus voor ALLE zorgvragen van onze inwoners binnen het gehele sociaal domein. Voor de Thuiszorg, Schoonmaakhulp, gehandicapten, PGB's, Jeugdzorg, GGZ, et cetera.

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

26 April 2016!

Onderwerp: Persbericht: Start Petitie: "Gemeente Emmen blijft Windmolenpark Vrij!".

Geachte redactie,                                        

Wij zijn een petitie gestart om ervoor te zorgen dat de stem van de kiezer van 19 maart 2014 alsnog gerespecteerd gaat worden!

In het bestuursakkoord staat letterlijk: "Wij gaan met de provincie het gesprek aan over windmolens in onze gemeente, waarbij onze inzet is een windmolenvrijegemeente". In juni komt echter de structuurvisie windenergie in de Gemeenteraad aan de orde en wij willen een meerderheid van de Gemeenteraad oproepen om tegen de structuurvisie te stemmen, en het College op te dragen, alsnog te gaan onderhandelen over een alternatief Energieplan dat gedragen wordt door al onze inwoners.

Dit is de tekst van de petitie en de internetlink naar de petitie!

www.petitie24.nl/petitie/589/gemeente-emmen-blijft-windmolenpark-vrij

Gemeente Emmen blijft een Windmolenparkvrije Gemeente!

In het Bestuursakkoord 2014-2018 van het College van Burgemeester en Wethouders van Wakker Emmen, PvdA en CDA, staat letterlijk: "Wij gaan met de provincie het gesprek aan over windmolens in onze gemeente, waarbij onze inzet is een windmolenvrije gemeente." Het College en de meerderheid van de Gemeenteraad zijn te snel gecapituleerd voor de Provincie en of er een serieus gesprek is geweest, weten we nog steeds niet! De gemeente is nu bezig een structuurvisie te maken en negeert daarmee de meerderheid van de kiezers. In juni zal er in de gemeenteraad over deze structuurvisie gestemd worden en wij gaan ervan uit dat er dan tegen wordt gestemd!

Om dit kracht bij te zetten, willen we aan alle inwoners uit de Gemeente Emmen vragen, die tegen de komst van Windmolenparken zijn, deze petitie te ondertekenen, zodat we deze voor of tijdens de raadsvergadering, aan de Gemeenteraad kunnen aanbieden!

Wij willen geen Windmolenparken in onze Gemeente maar een alternatief Energieplan dat gedragen wordt door al onze inwoners! Het College moet onze gemeenschappen niet uit elkaar spelen! Het College moet haar medewerking aan de komst van Windmolenparken staken, de structuurvisie verder niet behandelen en terug naar de Provincie gaan en onderhandelen over dit alternatieve Energieplan.

Ook willen we wijzen op de facebookpagina www.facebook.com/Windmolens-Emmen-Nee die onze inwoners ook kunnen "Liken". Deze "Likes" zien we dan ook als ondertekening!

We hopen dat u hier aandacht aan wilt besteden.

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.          

˜ ˜ ˜

24 April 2016!

Onderwerp: Persbericht: Miljoenen-meevaller Zorg moet naar de (Thuis)Zorg en niet naar aparte rekening of Gemeentelijke Reserve.

Geachte redactie,

De Gemeente Emmen houdt miljoenen zorg geld over en heeft toch bezuinigd. Dit geld wordt nu op een aparte rekening gezet?

Onze oproep is:

Maak NU snel de bezuinigingen op de (thuis)zorg ongedaan en investeer eindelijk eens! In de Jeugdzorg zijn tekorten ontstaan. Heeft de inkoopmethode juist niet averechts gewerkt? De zorgboerderijen hebben het moeilijk. Mensen hebben uren moeten inleveren voor de thuiszorg/schoonmaakhulp.
Dit is dus echt schandalig.
Eerst bij hoog en laag zeggen als College en Raad van de Gemeente Emmen dat je MOET bezuinigen, de zorg uitkleden en zorgorganisaties failliet laten gaan, en vervolgens geld overhouden? Ook heeft de Gemeente niet al het PGB geld kunnen uitkeren?
De gemeente heeft dit zelf ontmoedigd en er geen actieve voorlichting over gegeven.
Dat wisten wij al wel en zeiden daarom al eerder, dat je het benodigde geld uit de reserves had kunnen halen en als er geld over zou zijn, of er was duidelijkheid over het te krijgen budget van de Rijksoverheid gekomen, het later weer  zou kunnen toevoegen.
Dan was er niet zoveel onnodig (zorg)leed bij mensen ontstaan. Besturen is ook vooruit zien, en niet onnodig leed veroorzaken.
Zo hadden wij dit opgelost! Dit is echt zo verdrietig en het was gewoon NIET nodig geweest!!!
Geef onze inwoners de zorg,- schoonmaakuren (terug) die ze nodig hebben en verdienen! En neem afscheid van de (verborgen) afbraakagenda of kom er gewoon voor uit!

Zie artikel in DVHN: Miljoenenmeevallers bij uitvoering zorg HIER                                    

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

S.O.P.E. wil lokaal geld invoeren! Lees hieronder waarom.

˜ ˜ ˜
Het ‘Bristol Pound’ geeft ’t goede voorbeeld..!!

2015/2016 WantToKnow.nl/be (gebaseerd op artikelen, o.a. in ‘TheGuardian’)

Het succes van het ‘Bristol Pound’, een alternatieve munteenheid met het equivalent van £ 700.000 in omloop, werpt een spotlight op de sterke stimulans voor consumenten om hun inkopen te doen bij lokale winkeliers. Door gebruik te maken van de lokale munt, het Bristol pond, zien bedrijven, dat consumenten en andere bedrijven meer bereid waren om lokaal zaken te doen; zo blijft het geld stromen binnen de regio. Veel van de alternatieve munteenheden zijn ontworpen om de lokale economie levendig in stand te houden en te versterken. ‘Koopt lokale waar’ is dus de kern van veel van de alternatieve geldsystemen....... (lees hier verder)

˜ ˜ ˜

PERSBERICHT. 30 November 2015

Inspreek tekst Petitie Stop bouw 55 meter hoge flat voor de bibliotheek Emmen op 30-11-2015.

Geachte voorzitter,

Tien jaar geleden is de hoogbouw visie door de gemeenteraad aangenomen. Nu tien jaar later, bij gewijzigde inzichten en college, wordt dit nog steeds voortgezet. Hoe dan ook wil de gemeente een torenflat bouwen om de skyline van Emmen verder vorm te geven. De gemeente wil de toren precies op de hoek van de Weerdingerstraat en Hondsrugweg hebben, terwijl de ontwikkelaar deze naast het gebouw van de mediamarkt wilde plaatsen.

De gemeente heeft de omwonenden en de erkende overlegpartner niet van tevoren geïnformeerd en betrokken bij de planvorming. Ook is dit tot op heden niet gebeurt. De gemeente wil haar vingers niet branden en laat dit voor de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar. De gemeente behoort hiervoor echter het initiatief te nemen, want de gemeente  gaat over de invulling van de publieke ruimte.

De bewoners zijn toen een handtekeningenactie gestart en hier is door de gemeente ook verder niet op gereageerd. Wij zijn vervolgens maar een petitie gestart om de omwonenden te steunen en het thema ook breder te trekken.

De tekst van de petitie;

Omwonenden hebben al aangegeven dat ze liever geen flat van 55 meter wensen op de hoek, vlak voor de bibliotheek van Emmen. Het is een hele kleine ruimte om op te bouwen en verpest het huidige aangezicht van de bieb. Tevens komt het gebouw voor bestaande woningen te staan, waardoor uitzicht en zonlicht belemmerd worden. Ook de manier waarop de besluitvorming gaat is ongewenst. Dit project wordt wederom tegen de zin in van de omwonenden doorgedrukt, als we geen tegengeluid laten horen. De Erkende Overleg partner is niet bij voorbaat bij de plannen betrokken. De omwonenden ook niet. Er worden plannen aangekondigd maar niet gezamenlijk besproken of het wel een goed idee is. De gemeenteraad moet tegen dit plan stemmen en de hoogbouwvisie aanpassen. Het College en de Raad zouden toch gaan luisteren naar de inwoners? De besluitvorming van alle projecten dient vanuit de inwoners georganiseerd te worden en niet van bovenaf te worden opgelegd.

Vijf van de 13 reacties van ondertekenaars die ze onder de petitie plaatsten;

 1. Had me al eens afgevraagd of Emmen geen bouwkundige meer in dienst heeft, zoals in de tijd dat Angelslo en Emmerhout werden opgezet. Wie bedenkt in de vrede, op zo’n klein stukje grond een hoge flat neer te zetten. En wie moet daar gaan wonen tussen alle uitlaatgassen van remmende en optrekkende auto’s in. Om van de herrie maar niet te spreken.
 2. Op een stukje grond zo groot als een postzegel wil men een 55 hoge flat bouwen. Het grondoppervlak is heel klein. Al met al doet het mij denken aan het roze hotel. Dat was ook veel te klein en onverkoopbaar. Bij deze toren zal dat niet anders zijn. Het ergste is nog dat dat ding vlak voor de woningen komt te staan van de nabije flats.
 3. Het centrum van Emmen is een speelplein waar de projectontwikkelaar kan kneden en boetseren wat hij wil, de gemeente vindt het allemaal wel prachtig. Dat er ook mensen wonen is bijzaak. Ronduit een incompetent zooitje.
 4. Emmen was vroeger een groen dorp. Als je straks Emmen binnen rijd zie je alleen nog maar beton. Bouw die flat ergens anders b.v. op de plek van de oude brandweerkazerne.
 5. Het is een belachelijk plan om een flat van 55 meter te bouwen terwijl er een overschot is aan appartementen dat te koop staat in het centrum van Emmen. Waarom nu meer woonruimte creëren terwijl daar helemaal geen vraag naar is> Daarnaast is dit al het zoveelste project wat de zin in van omwonenden wordt doorgedrukt.

Graag bieden wij deze 185 handtekeningen aan de Raad en het College aan. In de hoop dat u dit signaal en onze inwoners serieus neemt en gaat nemen.

Dank u voorzitter.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

De werklozenindustrie is nog steeds failliet!


PERSBERICHT - bijstand korting: 18-oktober 2015

Geachte redactie,

Bij deze een persbericht over opgelegde financiële maatregelen aan mensen met een bijstandsuitkering.

Wij doen het voorstel om een onafhankelijke commissie dit vooraf te laten onderzoeken en te laten beoordelen. De korting voor de huidige groep wordt opgeheven en er wordt eerst onderzocht wat er aan de hand is met deze 70 gezinnen. Een maatregel wordt voorkomen en alleen bij ernstige (bewust beraamde) fraude genomen. Maar niet om een mindset te veranderen.

In de commissievergadering van 15 oktober presenteerde Wethouder Arends, de resultaten van het investeringsplan, om mensen uit de bijstand te laten stromen. Het bleek dat men de doelstelling van dit jaar niet zou halen en dat maar liefst 70 gezinnen een korting op hun uitkering hadden gekregen. Dit zou zijn, zo werd gezegd, om hun mindset te veranderen. Dit vinden wij het schenden van een basaal mensenrecht. Er werden verder geen details gegeven. De nieuwe participatiewet maakt dit inderdaad mogelijk. Maar als sociale dienst en Wethouder moet je daar wel heel zorgvuldig mee omgaan en er alles aan doen om financiële maatregelen te voorkomen. Het lijkt echter willekeur en de vraag is of je daar niet anders mee moet omgaan.

Wij zijn in principe tegen het korten op de uitkering. Je kunt mensen niet korten, het is niet menselijk, het is een basisrecht, en mensen komen in de schulden terecht. Ga als gemeente altijd in dialoog en zoek uit wat de bijstandsgerechtigde echt wenst. Een onafhankelijke commissie zou eigenlijk moeten toetsten of een korting op de uitkering, gezien de specifieke situatie en omstandigheden, wel juist is en bijdraagt aan een echte oplossing? Vaak zijn het (gegroeide) communicatieproblemen en/of misverstanden die uit de weg geholpen kunnen worden. Eventuele agressie ontstaat vaak uit onbegrip en frustratie. Los dit op. Dus stop met korten, wees menselijk.

Het is tevens belangrijk de geldstromen te onderzoeken. Wie profiteert eigenlijk van de werkzoekende industrie. Meestal niet de werkzoekende? Lees ook dit bericht. https://decorrespondent.nl/2911/Conclusie-van-grootschalig-onderzoek-de-werklozenindustrie-is-nog-steeds-failliet/111913395-03d2df02

In een twitterdiscussie hierover vergeleek Wethouder Arends, het voldoen aan basale mensenrechten, met het leven in een sprookjeswereld. Alle tweets kunt u via deze link lezen. De moeite waard…

https://twitter.com/SOPEmmen/with_replies

Elbert Westerbeek

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

www.sopemmen.nl

˜ ˜ ˜

VERANDEREN!

˜ ˜ ˜

PERSBERICHT - Update 20 mei 2015

Naar aanleiding van ons reactie op de eerste afwijzingsbrief van het College, volgde een korte tweede brief. Wij geven hieronder de citaten weer, met onze reactie.

Onderwerp: Reactie brief van 18 mei voor Wethouders Arends en Bos.

Geachte Wethouders Arends en Bos,

Dank voor uw reactie van 18 mei met kenmerk 15.042396 op onze reactie van 30 april op uw brief van 23 april.

U schrijft in uw brief: ‘De punten die u benoemt in uw brief maken duidelijk dat onze zienswijze en die van S.O.P.E. verschillen. Het collegebesluit om geen experiment met een regelvrije bijstand op te zetten is en blijft ons uitgangspunt.’

U gaat in deze brief niet in op onze bezwaren rondom (kosten)effectiviteit van huidig beleid en de procesmatige omgang met ons voorstel, en de door u geschonden afspraken.

Nadat wij ons voorstel hadden ingediend zouden we dit voorstel met betrokken ambtenaren verder uitwerken en zouden we opnieuw overleg hebben met u om het voorstel (beider zienswijzen) verder af te stemmen op de mogelijkheden. Dit is, ondanks afspraken hierover, eenzijdig afgekapt. Dus uw constatering dat de zienswijzen verschillen klopt, maar dat wil niet zeggen dat ze elkaar niet kunnen aanvullen en versterken.

U schrijft verder: ‘middels ons Investeringsplan zetten we in op meer innovatie en maatwerk in onze dienstverlening.’ Dit experiment kan juist onderdeel worden van de door u gewenste innovatie en is niet met elkaar te vergelijken en kan niet in de plaats van ons voorstel gezet worden.

Tevens kunt u inhoudelijk niet aantonen dat ons beleid niet zou werken omdat u geen onderzoek heeft gedaan door een  Social Return on Investment (SROI) procedure/scan uit te voeren. Om een vergelijk te maken tussen de SROI van het huidig beleid en uitkomsten van ons voorstel. U zou dit eerst moeten onderzoeken voordat u regelvrije bijstand afwijst. Daar was dit experiment voor bedoeld. Dus u kunt (juridisch gezien) een experiment helemaal niet afwijzen.

We gaan ervan uit dat u alsnog het gesprek met ons wilt voeren om een dergelijk experiment uit te voeren, waarbij beiden zienswijzen met elkaar worden vergeleken.

Tot slot schrijft u: ‘Wij blijven open staan voor innovatieve ideeën uit de samenleving, waaronder natuurlijk de ideeën van S.O.P.E.. Uw antwoord van afwijzing toont volgens ons het tegendeel aan van dat wat u beweert. Open staan voor ideeën en tegelijkertijd vasthouden aan eigen beleid, strookt niet geheel met elkaar. Van woorden naar daden, zouden wij willen adviseren.

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

1-mei-2015 Dagblad van het Noorden
"Emmer college schiet regelvrije bijstand af"

Onze reactie op brief 15.027859 van Gemeente Emmen dd 21 april 2015 over ons voorstel experiment regelvrije bijstand.

Wij vinden het besluit van het College een Politiek in plaats van een inhoudelijk besluit.

 1. Eerst maar even over het proces.
  Toen wij op 8 december 2014 met de Wethouders Arends en Bos aan tafel zaten, wezen ze een eerder voorstel van ons over experiment Basisinkomen van de hand. We spraken toen af dat we een voorstel regelvrije bijstand zouden schrijven en dat we dat eerst met de ambtenaren zouden bespreken, dan samen zouden bekijken hoe we het mogelijk konden maken, om het voorstel eventueel te verbeteren en vervolgens zou het naar de Wethouders gaan. Op 18 februari 2015 hebben wij ons voorstel naar de betreffende ambtenaar gestuurd.
  Op 23 maart kregen we bericht dat er op 9 april een gesprek zou zijn met Wethouder Bos over ons voorstel. Op dinsdag 7 april kregen we ineens bericht dat het gesprek niet door zou gaan en het voorstel op 21 april in het College besproken zou worden.
  Pas op donderdag 30 april kregen we per post een afwijzend besluit toegestuurd.
  Dit is niet volgens de afspraken en we zijn benieuwd waarom hiervan af is geweken en eerdere afspraken niet zijn nagekomen.
  In december 2014 heeft Wethouder Bos aan ons toegezegd dat hij contact op zou nemen met Wethouder Mathijssen uit Groningen om te overleggen en eventueel gezamenlijk een verzoek tot experiment bij de Ministers van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken neer te leggen. Hier hebben we niets meer van vernomen. Is dit wel of niet gebeurt en had dit het huidige besluit anders doen kunnen uitvallen?
 2. De reactie van het College is vooral theoretisch van aard en ons voorstel is gebaseerd op de praktijk, op de belevingswereld van bijstandsgerechtigden, psychologische inzichten, op wetenschappelijke documenten en op het feit dat het huidige (uitstroom en arbeidsmarkt) beleid niet tot onvoldoende werkt.
  Wederkerigheid vindt geen grondslag in mogelijke verwachtingen, maar werkt alleen op basis van vertrouwen. Het is een poging om rechten en plichten op oneigenlijke gronden te vermenselijken. Het College houdt ook geen rekening met psychologische inzichten. Ook hebben wij het over problematische schulden. Het afschaffen van een plicht geeft ruimte om zaken meer vanuit eigen inzicht te organiseren en wil niet zeggen dat men helemaal niet meer gaat solliciteren. Deze huidige plichten remmen juist activiteit vanuit eigen inzicht en initiatief.
 3. Het effect van het huidige uitstroom beleid is niet effectief gebleken. De kosten zijn hoog. Nu gaat er wederom plus minus 1 miljoen euro naar nieuw beleid. Het initiatief voor een premie op parttime werk en een persoonlijk investeringsbudget houdt de huidige stress, druk, controle, procedures in stand en stimuleert bijstandsgerechtigden niet vanuit vertrouwen en ruimte.
  Het zal niet of onvoldoende werken. U legt niet de verbinding tussen een hoger welbevinden, een hogere uitstroom, minder aanspraak op voorzieningen en zorg, minder uitvoeringskosten. Wij wel.
 4. Het maatwerk dat de Klantmanagers zouden leveren, resulteert niet in meer uitstroom.
  Slechts 264 personen uit een bestand van 4.344 in 2014.
  Nu wordt er ingezet op meer uitstroom de komende jaren, op basis van hetzelfde beleid, dat eerder niet effectief bleek.
 5. Het huidige beleid inzake het vrijlaten van inkomsten is er niet op gericht om de bijstandsgerechtigde de mogelijkheid te bieden zich via bijverdiensten uit de uitkering te werken. Daarvoor is het toegestane bedrag van 196 euro per maand, gedurende zes maanden, te laag.
 6. Het College erkent de mogelijkheden van experimenten binnen de Participatiewet op grond van artikel 83. “De voorstellen rond de sollicitatieplicht en het houden van bijverdiensten zouden mogelijkerwijs in een dergelijk experiment kunnen worden meegenomen”.
  Waarom geeft het College hier dan geen invulling aan? Omdat het niet raadzaam zou zijn en er een pilot komt inzake bijverdiensten? Dan gaat het College voorbij aan de argumenten voor zo’n experiment.
 7. De directe kosten kunnen gedekt worden binnen het huidige budget van bijzondere bijstand en er kan aanvullende subsidie voor worden aangevraagd. Dit kan als onderdeel van het aanvragen van zo’n experiment via de Ministeries worden aangevraagd.
  Het gaat ons om bijverdiensten tot 8oo euro bruto, totdat men duurzaam uit de bijstand kan stromen. Wij zijn ook voor een gezonde financiële gemeentelijke begroting en stellen niet voor om hier buiten te treden. Een rare suggestie. Wij zien juist mogelijkheden om (uiteindelijk) te besparen.
 8. Indien uw huidige beleid niet succesvol is, verwachten wij dat u alsnog overweegt om een experiment aan te gaan.
 9. Waarom kan er wel in andere Gemeenten over gesproken worden? Waarom zijn Wethouders van Tilburg, Nijmegen, Groningen. Wageningen hier wel mee aan de slag? Er is nu een groep van 14 gemeenten die in een expertmeeting praten, waarbij ook de Ministeries zijn betrokken en Divosa, de organisatie van directeuren van Sociale Zaken van Gemeenten.
  Waarom onttrekt onze Gemeente zich hieraan?
  Waarom zegt de Gemeente niet, wij gaan het gesprek aan en zien wel wat eruit gaat komen. Waarom kapt de Gemeente verder overleg met ons af? Waarom zegt de Gemeente niet: “Wij staan open voor een experiment basisinkomen en regelvrije bijstand!” “We gaan overleggen met andere Gemeenten en Ministeries en kijken wat de mogelijkheden zijn” Maar nee de Gemeente gooit de deur, op basis van zogenaamd nieuw innovatief beleid, dicht.
  Omdat men eigenwijs is?
  Logisch dat we onderaan allerlei lijstjes staan!
˜ ˜ ˜

Stop bouw 55 mtr flat voor bibliotheek Emmen! Persbericht

Wij zijn een petitie gestart ter ondersteuning van de omwonenden rond de bibliotheek van Emmen. Omwonenden hebben aangegeven geen voorstander te zijn van het bouwen van een 55 meter hoge flat, vlak voor de bibliotheek op de hoek van de Hondsrugweg en de N381. De wijze van besluitvorming is wederom eenzijdig. Dit is niet in samenspraak met de omwonenden en de erkende overleg partner bedacht. Achteraf kan er bezwaar worden gemaakt, maar dit is vaak mosterd na de maaltijd. We hopen dat u dit bericht wilt publiceren.

Stop bouw 55 mtr flat voor bibliotheek Emmen!

Teken hier de petitie!

Omwonenden hebben al aangegeven dat ze liever geen flat van 55 meter wensen op de hoek, vlak voor de bibliotheek van Emmen. Het is een hele kleine ruimte om op te bouwen en verpest het huidig aangezicht van de bieb. Tevens komt het gebouw voor bestaande woningen te staan, waardoor uitzicht en zonlicht belemmert worden. Ook de manier waarop de besluitvorming gaat is ongewenst. Dit project wordt wederom tegen de zin van de omwonenden doorgedrukt, als we geen tegengeluid laten horen. De Erkende Overleg Partner is niet bij voorbaat bij de plannen betrokken. De omwonenden ook niet. Er worden plannen medegedeeld maar niet gezamenlijk besproken of het wel een goed idee is. De Gemeenteraad moet tegen dit plan stemmen. Het College en de Raad zouden toch gaan luisteren naar de inwoners? De besluitvorming van alle projecten dienen vanuit de inwoners georganiseerd te worden en niet van bovenaf te worden opgelegd.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

SOPE Voorstel aan Gemeente Voor Regelvrije Bijstand!

Regelvrije Bijstand
Geen regels voor uitkeringsgerechtigden stimuleert uitstroom

Inleiding
De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen zoekt draagvlak om een experiment op te zetten om te onderzoeken en aan te tonen dat het invoeren van een basis inkomen werkt! Het basisinkomen zorgt ervoor dat mensen ondernemender, gezonder, vrijer en gelukkiger worden. Dit zorgt uiteindelijk voor minder aanspraak op de gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen.

In ons vorige gesprek met de Wethouders Bos en Arends van 8 december 2014 bleek dat zij het basisinkomen niet zien zitten en het houden van een experiment ook niet. Ze hebben wel gevraagd om ons voorstel voor een regelvrije bijstand verder uit te werken. Wij zijn voor een regelvrije bijstandsuitkering (WWB). Wie nu in een bijstandsuitkering zit is eigenlijk gevangen omdat er niets vanuit eigen initiatief mag. Wij hebben dit als voorstel in dit document uitgewerkt.

De Heer Arends gaf in het gesprek aan dat ons voorstel en benadering vanuit een andere levensvisie voortkomt en een andere kijk op mensen. In onze visie heeft elk mens meerdere benaderingen in zich, maar kiest voor het één of andere. Elke levensvisie zou gereflecteerd moeten worden in het gevoerde beleid. Nu wordt er alleen uitgegaan van de stok, de wortel en de preek. Daar zou een beleidselement aan toe gevoegd dienen te worden. Namelijk die van vertrouwen, zodat men vanuit eigen inzicht tot ontwikkeling kan komen en dit uiteindelijk zal leiden tot een natuurlijke uitstroom uit de bijstand. Wij hebben ons voorstel gebaseerd op de vragen die wij gesteld hebben en op de gemeentelijke beleidsnota participatiebeleid ‘werk en wederkerigheid’ van 13 januari 2015. Wij laten in dit voorstel de mogelijkheid open om er een experiment van te maken of deze beleidstoevoeging generiek in te voeren.

Huidige uitstroom
Uit antwoord op de door ons gestelde vragen bleek dat de uitstroom in 2014, 264 personen uit een bestand van 4.344 bijstandsgerechtigden was. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, bedroegen 25.884 duizend euro per jaar per bijstandsgerechtigde aan begeleidingskosten (werkdeel), exclusief personeelskosten van de ambtenaren (8.185.000 gedeeld door 4344 WWB-ers is 1.884,20) en exclusief de kosten van de uitkering, 10.848 netto per persoon per jaar. Totaal 38.616 euro per bijstandsgerechtigde.

De arbeidsmarkt
Wij signaleren vooral een te beperkte manier van denken waardoor de noodzakelijke vernieuwing die vanuit mensen zelf voort kan komen, in de kiem gesmoord wordt. Er wordt teveel vanuit de markt gedacht en te weinig vanuit menselijkheid. De mens wordt gezien als productiefactor voor de economie met termen als arbeidsvermogen en arbeidsproductiviteit. De Gemeente, Ketenpartners en bedrijfsleven zien blijkbaar geen of onvoldoende kans om een gunstige en diverse regionale economie te creëren met banen voor iedereen. Anders waren er geen mensen zonder betaalde baan. Dit zou voor politici en beleidsmakers juist een signaal moeten zijn om te beseffen dat er missing links in het arbeidsmarktbeleid zijn. Het ligt volgens ons meer aan de aard van de arbeidsmarkt dan aan de mensen, dat er een afstand is tot de arbeidsmarkt. Vervolgens worden werkzoekenden verantwoordelijk gehouden om dit op te lossen, om zo snel als mogelijk weer een baan te vinden, terwijl er te weinig banen zijn. Dan worden er ook nog regels gesteld aan wat je wel en niet mag doen om een nieuwe baan te vinden. De opgelegde bezigheden (tegenprestatie, vrijwilligerswerk) worden vervolgens niet als normale banen betaald. Dit vinden wij de omgekeerde wereld.

regelvrijebijstand

In de uitzending van Nieuwsuur van 12 februari 2013 was de 24-jarige Marion uit Emmen te zien. Marion droomt van een toekomst als activiteitenbegeleider van jongeren. Ze heeft er voor geleerd en wil aan de slag, maar ze brengt elke dag de post rond in een wijk buiten Emmen. “Best leuk hoor, zegt ze, beter dan thuis zitten.” Maar het brengt haar droom niet dichterbij. Bij de post kan ze niet aan de slag en ervaring voor een baan in het jongerenwerk doet ze ook niet op.

Er wordt onomwonden gesteld op pagina 27 van de beleidsnota, dat betaald werk goed is voor elk. Maar hierbij worden dan geen factoren als stress, arbeid gerelateerde ziektes, werk gerelateerde schulden en arbeidsverzuim genoemd, die door ‘werken’ veroorzaakt worden.

Motivatie

 1. De werkloosheid is hoog in de Gemeente Emmen. Tevens maken velen gebruik van de verschillende voedselbanken. De koopkracht is niet hoog en detailhandels hebben het zwaar. Indien mensen geen perspectief hebben is de kans op het krijgen van stress en andere psychosomatische klachten groot, ook is de kans op verslavingen, et cetera hoger en dit kost de samenleving geld. Hierdoor wordt de gezondheidszorg en de welzijnszorg duurder. Dit komt in hoge mate op het bordje van de Gemeente terecht. Met de huidige decentralisatie en bezuinigingen wordt het allemaal steeds lastiger te betalen en wordt alle zorg steeds kariger en dit zal alleen maar voor meer problemen zorgen en meer geld gaan kosten of tot extra maatschappelijke problemen leiden. Het huidige WWB beleid en arbeidsmarktbeleid kost veel geld. Als we naar de mate van uitstroom van bijstandsgerechtigden kijken in 2014, en dus het effect van dit huidige gemeentelijk beleid bezien, dan is dit niet groot en het kost veel gemeenschapsgeld. Er zijn in 2014, 264 mensen uitgestroomd naar een betaalde baan en dit heeft afgerond per persoon 25.500 duizend euro gekost aan re-integratiegelden.

 2. Bijstandsgerechtigden moeten zich geen lijfeigenen hoeven voelen van de Gemeente. De Gemeente moet niet bepalen wat de bijstandsgerechtigde moet doen om weer aan het werk te komen, dat bepaald de bijstandsgerechtigde zelf(indien gewenst met begeleiding van de Gemeente). De Gemeente mag de bijstandsgerechtigde niet in een door hen gewenste mal van de huidige arbeidsmarkt persen, maar behoort de bijstandsgerechtigden de ruimte geven, zelf (nieuw) werk/inkomen te creëren. Wij voorspellen dat de uitstroom dan sneller toeneemt dan nu het geval is. Overigens is het verplicht opleggen van tegenprestatie of vrijwilligerswerk op straffe van een sanctie (korting op de uitkering) in strijd met het Europese Verdrag van de rechten van de mens, art. 4: verbod op slavernij. Het College voor de Rechten van de Mens waarschuwde al hiervoor omdat de eis tot een tegenprestatie al heel snel in juridische dwangarbeid zal uitmonden.

 3. Het is nu al wettelijk mogelijk om bijstandsgerechtigden een kwart van hun inkomsten te laten behouden. In de Gemeente Amsterdam is dit bestaand beleid.

 4. In een enquête van Binnenlands Bestuur i.s.m. actualiteitenprogramma De Monitor onder 473 abtenaren werk en inkomen, geeft één op de drie medewerkers aan de nieuwe bijstandsregels te streng te vinden. In plaats van uitkeringsgerechtigden te helpen op de arbeidsmarkt, lopen ze volgens hen vast in het woud der regels. De meeste ambtenaren kunnen zich goed voorstellen dat de nieuwe maatregelen uitkeringsgerechtigden tot wanhoop drijven. Nu al ziet gemiddeld 40% van de ambtenaren op de werkvloer dat de strengere aanpak leidt tot meer agressie. http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/regels-bijstand-onwerkbaar.9459289.lynkx

Beleidsinstrumenten
In het huidige beleid wordt er uitgegaan van de beleidsinstrumenten die samengevat kunnen worden met de volgende begrippen;

De Wortel: verleiden, De stok: dwang, De preek: moreel aanspreken.

Vreemd genoeg komen deze zaken niet voort uit het door de Gemeente bepleitte wederkerigheid, maar vanuit eenzijdigheid. Wij willen hier een instrument aan toevoegen. Namelijk die van;

Vertrouwen: vrije innerlijke ontwikkeling.

Vanuit de positieve psychologie (een stroming binnen de psychologie) http://www.positievepsychologie.nu/upload/PSY1311_W2_corr.pdf kunnen we leren dat door “het trekken aan een boom, de boom niet harder gaat groeien”. De mens heeft een natuurlijke groeimodus die niet kan worden of mag worden gestuurd. Vanuit vrijheid en een positieve houding ontstaat er weer nieuwe energie en interesse om verder te gaan. Nieuwe innovatie is hard nodig en juist door het geven van vertrouwen en vrijheid, kan er vernieuwing ontstaan. Het is dan belangrijk dit vanuit de Gemeente te faciliteren. Het verliezen van je baan kan een traumatische ervaring zijn, die verwerkt moet worden, en dit kost tijd. Mensen hebben de vrijheid nodig om weer te herstellen en nieuwe inspiratie op te doen en zelf te voelen en te weten wat hun volgende stap zal zijn. Hier druk op leggen kan averechts werken, en weer tot nieuwe zorgkosten leiden. Dus is het belangrijk vanuit de gemeentelijke begeleiding de vrijheid te bieden om tijd te nemen en de vrijheid te krijgen zelf nieuwe stappen te zetten. En hetgeen waar de bijstandsgerechtigde dan mee komt, zonder bureaucratische tegenargumenten en trajecten, te honoreren.

Met een regelvrije bijstand bedoelen we; Een bijstandsuitkering zonder dwang en regels. Regels voor bijwerken en de sollicitatieplicht wordt afgeschaft. Mensen kunnen zich via bijverdienen uit de bijstand werken. Bijverdiensten worden niet afgetrokken van de uitkering totdat men een duurzaam inkomen heeft opgebouwd of een betaalde baan heeft gevonden. Geen controle op samenwonen/meer persoon ’s huishoudens.

Experiment of generiek invoeren
Het kan in een experiment worden gegoten of het kan generiek worden ingevoerd. Een experiment zou minimaal drie jaar moeten duren en vanaf afstand gemonitord dienen te worden door een projectgroep met daarin onder meer wetenschappers vanuit meerder disciplines. De aannames die worden gedaan en andere vragen die dit experiment oproept worden onderzocht. Het experiment wordt afgestemd met de belastingdienst en de rijksoverheid. Het experiment kan samen met andere gemeentes (o.a. Groningen) worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en/of bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Na deze drie jaar wordt het project geëvalueerd. De hieronder genoemde varianten kunnen naast elkaar gaan lopen. Dan ontstaat er voldoende vergelijkingsmateriaal.

Voorstel I: De Gemeente maakt de Bijstand regelvrij en geeft uitkeringsgerechtigden toestemming om bij te verdienen en dit inkomen te houden, tot een inkomstenplafond van ongeveer 800 euro per persoon per maand. Zodra dit duurzaam in een periode van zes maanden hoger is geworden, kan de bijstand worden beëindigd. Alle andere verplichtingen zoals de sollicitatieplicht, re-integratietrajecten, scholingstrajecten, het doen van een tegenprestatie of vrijwilligerswerk worden ingetrokken. Dit kan generiek worden ingevoerd of als experiment voor een selecte groep. Het eigen risico van de Zorgverzekering wordt betaald en de eventuele schulden worden kwijtgescholden.

Voorstel II: Een regelvrije bijstand voor uitkeringsgerechtigden. Korting op bijverdiensten blijft in stand. Sollicitatie, - re-integratieplicht en plicht tot het doen van een tegenprestatie en/of vrijwilligerswerk verdwijnt. Dit geeft al enige verlichting, omdat de druk verdwijnt en eigen initiatief kan toenemen. Dit kan generiek worden ingevoerd of als experiment voor een selecte groep. Het eigen risico van de Zorgverzekering wordt betaald en eventuele (problematische) schulden worden kwijtgescholden.

Effecten
Mensen zullen eerst in zichzelf gaan investeren. Indien mogelijk hun gezondheidsklachten oplossen en andere achterstanden inlopen. Men kan weer zelf inkopen gaan doen zodat de druk op voedselbanken afneemt. Dit zorgt voor meer gezondheid en eigenwaarde. Dit is een noodzaak en een belangrijke voorwaarde. Want pas dan hebben mensen weer de ruimte om over andere zaken na te denken. Mensen gaan zich vervolgens afvragen: “wat wil ik nu echt?” Mensen worden weer ondernemender. Dit bevordert gezondheid en welzijn op korte en lange termijn. Mensen gaan leven en hun leven weer zelf ontdekken. Regelvrije en moreel vrije begeleiding zijn wenselijk. De koopkracht neemt toe en dit is belangrijk voor het MKB en de lokale economie. Mensen die nu zwartwerken naast de uitkering, gaan dit meer wit doen. Door voorstel II zal ook het eigen initiatief toenemen, al is de kans aanwezig dat dit (veel) langer gaat duren of uitstroom mislukt.

Organisatie
Mensen kunnen zichzelf aanmelden. De projectgroep die de mensen selecteert bestaat uit wetenschappers, procesbegeleiders en inwoners uit de Gemeente Emmen. De tijdsspanne waarin het experiment positieve resultaten gaat geven zal per persoon verschillen en het heeft geen zin om hier druk op te zetten. Als men als deelnemer wil, kan men zelf hulp inroepen van begeleiders die, vanuit respect voor de eigenwaarde, mensen begeleiden in wat men nodig heeft en wat men werkelijk wil. Alle (morele) beslissingen blijven bij de mensen en worden niet door de begeleiders genomen.

Bezuiniging
Een regelvrije bijstandsregeling brengt minder kosten met zich mee. Minder kosten voor re-integratie, begeleiding, controle en dus ook personeelskosten. Door deze bezuiniging kan er een visiecentrum worden opgezet waar men op vrijwillige basis begeleiding kan krijgen in het komen van wens naar realiteit.

Financieringsbronnen

Gemeente Emmen: Geld dat al aan de bijstand, armoedebestrijding en sociaal beleid wordt besteed.

Provincie Drenthe/Gemeente Emmen: Geld uit subsidie voor banenplannen.

NOM Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij: Gelden uit innovatiefondsen

Onderzoeksgelden: Bestaande fondsen en Universiteiten.

Rijksoverheid: Sociale Zaken en Innovatiegelden.

Emmen, 18-02-2015.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

MENSEN

˜ ˜ ˜

EU Today!?
varoufakis_Willis

˜ ˜ ˜

Is alles Echt wat u op het nieuws ziet?

˜ ˜ ˜

Inspreek tekst voor de commissievergadering van donderdag 15 januari 2015.

Geachte voorzitter,

Ik sta hier namens de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Gemeente Emmen. Namens diegene die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, en daardoor op straat komen te staan. Namens die ondernemers die onder andere renteswaps opgedrongen hebben gekregen en onnodig veel rente betalen en daardoor steeds moeilijker hun bedrijf overeind kunnen houden. Overal in ons land, ook binnen de Gemeente Emmen.

De Gemeente Emmen bezuinigd en de Partijen in deze Raad steunen dat en dat doet de inwoners op allerlei vlakken pijn. Vele mensen weten niet meer hoe de eindjes aan elkaar te knopen, door de stapeling aan maatregelen. De armoede in de Gemeente Emmen stijgt. De kosten nemen daardoor voor de Gemeente alleen maar toe. U als raad en college denkt dat het noodzakelijk is om te bezuinigen en dreigt met rampspoed als er niet bezuinigd wordt. Partijen roeren zich alleen als bijv. sportverenigingen of inwoners in opstand komen, wethouder briest dan wat en het gaat gewoon weer op de oude voet verder. Wachten op de groei van de economie is niet de oplossing, omdat deze stagneert. Het is steeds meer een vicieuze cirkel. Het wordt tijd dat deze tunnelvisie doorbroken wordt. Wij werden tijdens de campagne uitgelachen om onze voorstellen rond het basisinkomen, rentevrije fondsen, rentevrije hypotheken en een rentevrije complementaire munt. Maar deze voorstellen doorbreken juist deze vicieuze cirkel en leiden tot een nieuwe ontwikkeling waarmee problemen als armoede en krimp en al haar neveneffecten worden opgelost.

Gelukkig komen er steeds meer initiatieven om iets aan de werkelijke oorzaak van de crisis te doen. In steeds meer steden ontstaan initiatieven voor experimenten met een basisinkomen en regelvrije bijstand. Ook steeds meer lokale afdelingen van Politieke partijen spreken zich hiervoor uit!

Er ontstaan ook initiatieven om iets te doen aan de geldschepping door private banken, de rente, de schuldeneconomie die daardoor ontstaat en om de politiek op te dragen voor haar inwoners op te komen en niet de private banken te blijven steunen in hun handelen.

Op 19 februari is er een toneelstuk te zien in Theater de Muzeval dat heet De verleiders: “door de Bank genomen” waarin bekende acteurs als Tom de Ket, Pierre Bokma, Leopold Witte en Victor Löw laten zien dat wij niet zomaar staan te zwetsen, maar aantonen hoe de banken functioneren en hoe de rente en schuldeneconomie om steeds meer bezuinigingen vraagt, die uiteindelijk niet nodig zijn.

Wij willen alle raadsleden en leden van het College oproepen om naar deze voorstelling toe te gaan en dan een debat hierover in de raad te voeren en met eigen oplossingen te komen waar de inwoners van onze gemeente écht baat bij hebben. Het is een zeer succesvolle voorstelling en bezoekers zijn geschokt en vroegen steeds om actie. De acteurs zijn afgelopen dinsdagavond in de uitzending van De Wereld Draait een burgerinitiatief gestart om de politiek te vragen een einde te maken aan private geldschepping en dit over te laten aan de Overheid of publieke instelling. Binnen twee dagen zijn er nu al 40.000 handtekeningen binnen. Meer bezuinigingen kunnen daarmee worden voorkomen. In afwachting daarvan kan de gemeente Emmen ook Nu al actie ondernemen.

Wij vragen de raad om het College voor te stellen het volgende te doen;

Allen het www.burgerinitiatiefonsgeld.nu te tekenen.

Ga met de private banken in de Gemeente praten en zoek naar mogelijkheden om socialer met mensen om te gaan die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Nu zwerven er mensen op straat of van logeeradres naar logeeradres;

Zodat Banken mensen niet meer hun huis uit kunnen zetten, maar creatieve oplossingen bedenken om dit te voorkomen. De Gemeente mag huisuitzettingen niet toestaan, niet door eigen beleid, niet door de Banken en ook niet van huurders door de woningbouwcorporaties. Maak hier een einde aan!

Zodat banken Ondernemers geen wurgcontracten door hoge rentes meer aansmeren.

Organiseer en stimuleer betere voorlichting van ondernemers over de risico’s van rentedragende leningen.

Als gemeente een rentevrij fonds in te stellen om inwoners en ondernemers te helpen, rentevrij lenen en rentevrije hypotheken mogelijk te maken. Er is een rentevrije bank in oprichting. De initiatiefnemers zijn gaarne bereid met het College mee te denken.

De gemeentelijke kredietbank rentevrij te maken.

Als gemeente een complementaire munt in te voeren en een circulaire regionale economie te bevorderen.

Als College op zoek te gaan naar andere fondsen en mogelijkheden in binnen en buitenland om de noodzaak tot bezuinigingen te verminderen en op te heffen.

Ga met ondernemers en inwoners in gesprek om gezamenlijk beleid en oplossingen te ontwikkelen in plaats van alleen eenzijdige dictaten op te leggen. Op alle beleidsterreinen! Het strenger aanpakken van werkzoekenden is niet humaan, helpt totaal niet en zal averechts gaan werken. Los belemmeringen op en maak de bijstand regelvrij. Wij gaan hiervoor een voorstel schrijven en we hopen dat dit dan snel door het College en de Raad wordt overgenomen.

Laat dit, en de voorstelling op 19 februari in de Muzeval eens bezinken en vertaal het op uw eigen manier in voorstellen. Wij zijn benieuwd en hopen dat u het er niet bij laat zitten en onze inwoners niet langer in de kou laat staan! Lachen is een natuurlijke reflex bij nieuwe voorstellen en ook bij schaamte. Deze problemen serieus nemen, er niet voor weglopen, en oplossen, is dringend noodzakelijk voor al onze inwoners!

Dank u voorzitter!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

Gemeente Emmen, Zo kan het ook!

Met dank aan Martin Vrijland.

˜ ˜ ˜

geld
Basisinkomen schept werk en sociaal dienstbetoon
Het basisinkomen maakt deeltijdwerk aantrekkelijker vanwege minder verlies van inkomen. Robots vergen geen sociale voorzieningen en hun loon wordt lager naarmate de techniek voortschrijdt.
Door: Bart Nooteboom, emeritus hoogleraar innovatiebeleid.
Lees hier het hele artikel...

˜ ˜ ˜

- ETATISME -
Het geloof dat de overheid verkondigt!
Kijk hier voor een duidelijke maar schokkende uitleg!
WAARSCHUWING! VIDEO BEVAT MOGELIJK SCHOKKENDE BEELDEN.
(Nederlands ondertiteld.)

˜ ˜ ˜

Experiment Bijstandsuitkering zonder regels in Gemeente Emmen.

Afgelopen woensdag hebben wij als Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen een voorstel voor een experiment rond een regelvrije bijstandsuitkering (WWB) aan alle fractievoorzitters In de Gemeenteraad van Emmen gestuurd.

In het kort gaat het erom om drie jaar een experiment uit te voeren bij een diverse groep bijstandsgerechtigden waarbij er geen regels rond bijwerken en sollicitatieplicht gelden en men mag bijverdienen en het verdiende geld mag houden om zichzelf uit de bijstand te werken. Een tweede aspect is het verhogen van de bijstandsnorm tot het minimumloon om te zorgen dat de armoede verzacht wordt en de meest schrijnende achterstanden kunnen worden weg gewerkt. Het eigen risico wordt indien nodig betaald en als er schrijnende schulden zijn, worden deze kwijtgescholden. De eigenwaarde neemt zo weer toe omdat met niet meer naar de voedselbank hoeft maar gewoon inkopen kan doen. Men kan weer wat lucht ademen en er ontstaat weer innerlijke ruimte om eigen initiatieven te ondernemen. Nu wordt er vaak zwart gewerkt en dit werk wordt dan wit. Dit beperkte experiment stellen we voor omdat de Gemeente dit kan uitvoeren omdat de Gemeenteraad zelf de bijstandsnorm kan bijstellen. Tevens kan dit experiment worden afgestemd met de Rijksoverheid en de Belastingdienst. Mensen met andere landelijke betaalde uitkeringen kunnen hier nog geen gebruik van maken, wellicht kan dit in een later stadium georganiseerd worden als de eerste fase succesvol blijkt te zijn.

Wij stellen dit voor omdat er niet genoeg volwaardige banen zijn en de huidige banenplannen ook niet voldoende banen scheppen. Dus waarom bijstandsgerechtigden in armoede laten zitten als er ook andere oplossingen zijn?

We wachten rustig af wat de reacties zullen zijn. We hebben in de begeleidende brief ruimte geboden om in onderling overleg tot voor de fracties werkbare voorstellen te komen die ze kunnen indienen als initiatiefvoorstel.

De Wethouder in Groningen heeft gezegd in het Dagblad van het Noorden open te staan voor een regelvrije bijstand. Dus hopelijk gaat dit door en volgt de Gemeente Emmen dit voorbeeld?

˜ ˜ ˜

Vrijheid is het recht om je zin te doen,
zolang het niet botst met de vrijheid...
van iemand anders die hetzelfde recht heeft.

˜ ˜ ˜

Gratis geld
GRATIS GELD!
Het kan!

Laat u hier informeren

˜ ˜ ˜

Muzikale Ondersteuning Voor Een Basisinkomen

˜ ˜ ˜

windmolens

Windmolens! Hoezo GROENE stroom?
Op vrijdag 11 april organiseerde Stichting Don Quichot een.....Lees verder.

˜ ˜ ˜

munt

Lokaal Geld, Complementaire Munt, Kan Dat?
De S.O.P.E. heeft tijdens haar campagne veel aandacht.....Lees verder.

˜ ˜ ˜

˜ ˜ ˜

Vrijheid is het recht om je zin te doen,
zolang het niet botst met de vrijheid...
van iemand anders die hetzelfde recht heeft.


http://www.freedom-seeker.com/

˜ ˜ ˜

Help met onze belangrijke taak!

Alle beetjes helpen!

t.n.v. SOPEmmen
Nodig voor onze projecten:
Basisinkomen: € 9.900,-
Tesla generator: € 9.850,-
Parallelle munt: € 5.000,-

dot Disclaimer facebook dot