back
header
vlag_emmen
dot dot dot

Wij heten u van harte welkom op onze website.

˜ ˜ ˜

De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen (SOPE) is een groep mensen die maatschappelijk en/of bestuurlijk actief is om de samenleving en de wijze waarop ze is ingericht en bestuurd wordt te vernieuwen.
Wij onderzoeken huidige structuren en ontwikkelen alternatieven die buiten de huidige (*corporate) systemen om kunnen functioneren. Zodat mensen hun leven op de eigen gekozen manier kunnen inrichten en organisaties, wijken en dorpen vrijheid en de ruimte hebben om zich volgens eigen keuze te ontwikkelen en te organiseren.
*corporate = bedrijfs
˜ ˜ ˜

PERSBERICHT. 1 December 2015

Inspreektekst voor commissievergadering samenleving van 1 december 2015.

Geachte voorzitter,

De verandering in de zorg is een fragiel proces, dat een zorgvuldige toetsing en controle vraagt van de Raad. Wij constateren dat dit onvoldoende gebeurt. Er wordt te weinig doorgevraagd. Ten tweede kun je niet bezuinigen én veranderen tegelijkertijd. Je moet eerst de zorg borgen. Wakker Emmen had een goede zorg belooft, maar heeft net zoals alle andere partijen in deze raad, bezuinigd en het huidige desastreuse beleid vastgesteld. Alleen DOP was hier tegen. Nu is Wakker Emmen bezorgd? Zie hier de consequenties van uw eigen beleid. Kijk in de spiegel!

Toen de verhalen over familiebedrijf Heerendordt in de media verschenen, vonden wij dit eenzijdige berichtgeving. Dit is schadelijk voor alle betrokkenen. Wij zijn toen op onderzoek uit gegaan en dit heeft bij ons vragen opgeroepen over de handelswijze van de Gemeente, van de interim manager, de financieel deskundige, en het UWV. Deze vragen wil ik graag via u voorzitter, aan de raadsleden stellen en hen vragen, deze vragen te stellen aan de verantwoordelijk Wethouder.

Op 11 november kwam in het nieuws dat Zorggroep Heerendordt failliet zou zijn. De Wethouder zei in de krant verrast te zijn door het faillissement. Door de eenzijdige berichtgeving is het beeld ontstaan dat de fouten bij de directie zouden liggen. Het is een zeer emotionele gebeurtenis voor deze familie en alle medewerkers en zorgbehoevenden. Dit familiebedrijf heeft men in tien jaar opgebouwd. Er zou wel iets respectvoller mee omgegaan kunnen worden. Indien een bedrijf failliet is mag de directie daar niets over zeggen, ook niet naar de eigen medewerkers toe. Eigenlijk heel vreemd.

Wij willen graag bijdragen aan de noodzakelijke waarheidsvinding. De problemen die de gemeente veroorzaakt rond langdurige indicatie en administratieprocedures speelt ook bij de andere zorgaanbieders. Dit moet erkend worden en veranderen.

De gemeenteraad heeft zitten slapen. Waarom heeft ze geen (specifieke) vragen gesteld, waarom heeft de Wethouder de raad niet specifiek over deze perikelen en haar ingrijpen, sinds eind 2013 geïnformeerd?

Het begint eind 2013. Er moest bezuinigd worden op de dag zorg. Alleen is er door een fout bij de gemeente uitgegaan van een verkeerde bandbreedte. Van 30-35%. Dit heeft de Gemeente verkeerd opgegeven. Dag zorg moest sluiten. Blijkt later dat de AWBZ werkte met een bandbreedte van 25%. Dus er had veel minder bezuinigd hoeven worden. Tevens moest Heerendordt heel lang wachten op uitbetaling van reeds geleverde zorg omdat de indicatie veel te ingewikkeld is en dus te lang duurt. De dag zorg was en is nu weer gezond, maar is nu wel meegenomen in het faillissement. Waarom?

Bij de schoonmaakondersteuning is er te laat op de uren bezuinigd, omdat Heerendordt dit menselijk wilde aanpakken en dit op een andere manier wilde inrichten. Hier werd door de gemeente niet aan meegewerkt. Dus ontstonden hier problemen en de Gemeente geeft Heerendordt hiervoor de schuld. Terwijl de Gemeente in de spiegel moet leren kijken.

Ook de wijze van indicatie wijzigde. Er moesten nu aparte nota’s per zorggebruiker gemaakt worden, per claim en per maand. Het duurt dan 6-7 weken voordat er wordt uitbetaald. De indicatie duurde nu een halfjaar tot 10 maanden. In oktober lagen er nog nota’s van januari. Al die tijd lopen alle kosten voor Heerendordt en andere zorgaanbieders wel door.

Op een gegeven moment (in oktober 2014)wilde de Wethouder niet meer verder met de directie en schakelde een interim manager en een boekhouder in. De directie stond toen dus buitenspel. De Wethouder heeft toen met hen op het gemeentehuis een gezamenlijk plan gemaakt. Is dit met de raad gedeeld? De zeer hoge salariskosten van 10.000 euro per maand voor de interimmanager kwamen op het bordje van Heerendordt terecht. De liquiditeitsprognose is ineens gemaakt in meerdere reeksen van maanden i.p.v. in periodes van 4 weken. Hierdoor slonken de betaalde voorschotten. De financiën zijn nu een chaos en er is , buiten de schuld van Heerendordt om, boekhoudkundig geld weggeraakt. De twee zijn inmiddels door de curator van de zaak afgehaald.

Waarom heeft de Gemeente dit niet beter gecontroleerd en hierop niet eerder ingegrepen?

Toen Heerendordt door de problemen, noodzakelijkerwijs gedwongen werd om mensen te ontslaan, heeft het UWV geweigerd om 20 mensen te ontslaan, waardoor Heerendordt verder in de financiële problemen kwam. Het UWV vond het wel financieel noodzakelijk maar heeft het niet goedgekeurd.

Heerendordt was een financieel gezond familiebedrijf. Op een menselijke en sociale manier geleid, maar is nu door de bezuinigingen, de toenemende kosten, door extra opgelegde administratie, de door Gemeente en UWV gemaakte fouten in zwaar weer geraakt. Waarom heeft de Wethouder 370.000 euro aan de curator overgemaakt? Er was bij Heerendordt geen daadwerkelijk, maar waarschijnlijk slechts een boekhoudkundig tekort. Indien het interim management beter was gecontroleerd en er was opgelet, was dit hele faillissement niet nodig geweest.

Het is landelijk een trend, om de zorg aan de voorkant wijkgericht te organiseren, maar aan de achterkant, de zorg in steeds grotere organisaties en bedrijven onder te brengen en de financiële stromen in 1 hand te krijgen. Voor een menselijke en sociale zorg in onze gemeente is het van belang dat dit familiebedrijf in handen blijft van deze familie en dat het niet opgaat in een onpersoonlijke grote organisatie met slechtere arbeidsvoorwaarden voor de huidige medewerkers. Het lijkt er steeds meer op dat er een spelletje is gespeeld om dit bedrijf kapot te maken om de zorg anders en wijkgericht te kunnen organiseren. De raad moet zich ervan bewust zijn dat het streven naar wijkgericht werken, niet betekent dat je huidige organisaties moet afbreken.

We hopen dat de Raad eindelijk haar best gaat doen om de onderste steen boven krijgen, de Wethouder ter verantwoording te roepen, desnoods een onderzoekscommissie in te stellen, want dit kan echt zo niet. Hopelijk leidt dit ertoe dat het familiebedrijf Heerendordt in huidige vorm kan blijven bestaan en een familiebedrijf kan blijven. De gemeente heeft de plicht, zeker gezien de gemaakte fouten en de belachelijke bureaucratische werkwijze, om alles in het werk te stellen, hieraan bij te dragen.

Er moet een nieuwe werkwijze komen, gebaseerd op vertrouwen, de zorgvraag en het oordeel van de zorgverlener. De gemeente en indicatiesteller moeten niet op de plek van de zorgverlener en zorgbehoevende gaan zitten. Gemeente Emmen moet gewoon NU investeren in kwalitatieve zorg/thuiszorg/schoonmaakondersteuning. De gemeenteraad moet nu geld beschikbaar stellen, dit desnoods, tijdelijk uit de reserves halen, en dit later bij de Rijksoverheid terughalen. Wacht niet op van Rijn, gebruik de eigen beleidsvrijheid. Help zorggroep Heerendordt een familiebedrijf te blijven, zodat ze ook bijvoorbeeld TSN-ers kunnen overnemen. Help ook andere lokale aanbieders hun zorg op peil te houden, regeldruk te verlagen, en de papierwinkel te verminderen. Ook zij kunnen dan TSN-ers overnemen. Ga werknemers beter betalen, geef mensen die minder uren hebben gekregen, hun uren terug, zorg voor veel minder administratie en registratielasten. Acteer vanuit menselijke zakelijkheid. Het college, gesteund door de gemeenteraad, moet niet op de zorg bezuinigen maar investeren en dus de eerdere besluiten om te bezuinigingen, terug draaien. Ga vervolgens samen met alle lokale aanbieders de zorg wijkgericht organiseren en aanbieden. Doet u dit niet, dan wordt de zorg later alleen maar duurder...en de pijn voor vele betrokkenen erger. Dat is onmenselijk!!!!!! Dit hebben wij in de campagne ook al aangegeven.

Nog even een laatste punt. Iedereen heeft recht op een keukentafelgesprek en dit kun je als gemeente niet afdoen op papier, met bezwaarschriften en rechtszaken. Bekijk dit als gemeente niet op een afstand, maar menselijk, zoals het hoort, bij de mensen thuis. Lever maatwerk.

Dank u voorzitter.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

PERSBERICHT. 30 November 2015

Inspreek tekst Petitie Stop bouw 55 meter hoge flat voor de bibliotheek Emmen op 30-11-2015.

Geachte voorzitter,

Tien jaar geleden is de hoogbouw visie door de gemeenteraad aangenomen. Nu tien jaar later, bij gewijzigde inzichten en college, wordt dit nog steeds voortgezet. Hoe dan ook wil de gemeente een torenflat bouwen om de skyline van Emmen verder vorm te geven. De gemeente wil de toren precies op de hoek van de Weerdingerstraat en Hondsrugweg hebben, terwijl de ontwikkelaar deze naast het gebouw van de mediamarkt wilde plaatsen.

De gemeente heeft de omwonenden en de erkende overlegpartner niet van tevoren geïnformeerd en betrokken bij de planvorming. Ook is dit tot op heden niet gebeurt. De gemeente wil haar vingers niet branden en laat dit voor de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar. De gemeente behoort hiervoor echter het initiatief te nemen, want de gemeente  gaat over de invulling van de publieke ruimte.

De bewoners zijn toen een handtekeningenactie gestart en hier is door de gemeente ook verder niet op gereageerd. Wij zijn vervolgens maar een petitie gestart om de omwonenden te steunen en het thema ook breder te trekken.

De tekst van de petitie;

Omwonenden hebben al aangegeven dat ze liever geen flat van 55 meter wensen op de hoek, vlak voor de bibliotheek van Emmen. Het is een hele kleine ruimte om op te bouwen en verpest het huidige aangezicht van de bieb. Tevens komt het gebouw voor bestaande woningen te staan, waardoor uitzicht en zonlicht belemmerd worden. Ook de manier waarop de besluitvorming gaat is ongewenst. Dit project wordt wederom tegen de zin in van de omwonenden doorgedrukt, als we geen tegengeluid laten horen. De Erkende Overleg partner is niet bij voorbaat bij de plannen betrokken. De omwonenden ook niet. Er worden plannen aangekondigd maar niet gezamenlijk besproken of het wel een goed idee is. De gemeenteraad moet tegen dit plan stemmen en de hoogbouwvisie aanpassen. Het College en de Raad zouden toch gaan luisteren naar de inwoners? De besluitvorming van alle projecten dient vanuit de inwoners georganiseerd te worden en niet van bovenaf te worden opgelegd.

Vijf van de 13 reacties van ondertekenaars die ze onder de petitie plaatsten;

 1. Had me al eens afgevraagd of Emmen geen bouwkundige meer in dienst heeft, zoals in de tijd dat Angelslo en Emmerhout werden opgezet. Wie bedenkt in de vrede, op zo’n klein stukje grond een hoge flat neer te zetten. En wie moet daar gaan wonen tussen alle uitlaatgassen van remmende en optrekkende auto’s in. Om van de herrie maar niet te spreken.
 2. Op een stukje grond zo groot als een postzegel wil men een 55 hoge flat bouwen. Het grondoppervlak is heel klein. Al met al doet het mij denken aan het roze hotel. Dat was ook veel te klein en onverkoopbaar. Bij deze toren zal dat niet anders zijn. Het ergste is nog dat dat ding vlak voor de woningen komt te staan van de nabije flats.
 3. Het centrum van Emmen is een speelplein waar de projectontwikkelaar kan kneden en boetseren wat hij wil, de gemeente vindt het allemaal wel prachtig. Dat er ook mensen wonen is bijzaak. Ronduit een incompetent zooitje.
 4. Emmen was vroeger een groen dorp. Als je straks Emmen binnen rijd zie je alleen nog maar beton. Bouw die flat ergens anders b.v. op de plek van de oude brandweerkazerne.
 5. Het is een belachelijk plan om een flat van 55 meter te bouwen terwijl er een overschot is aan appartementen dat te koop staat in het centrum van Emmen. Waarom nu meer woonruimte creëren terwijl daar helemaal geen vraag naar is> Daarnaast is dit al het zoveelste project wat de zin in van omwonenden wordt doorgedrukt.

Graag bieden wij deze 185 handtekeningen aan de Raad en het College aan. In de hoop dat u dit signaal en onze inwoners serieus neemt en gaat nemen.

Dank u voorzitter.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

Onderwerp: Persbericht: belangenverstrengeling en tijd hebben voor raadswerk.

PERSBERICHT. 2 november 2015

De Gemeenteraad moet in haar verwijt naar het College en ambtenaren ook zichzelf serieuzer nemen! Zich afvragen of je je werk als raadslid wel serieus genoeg neemt als je er een voltijds betaalde baan naast hebt.
De tijd is voorbij dat je dit er even naast doet! De raad kan zo het college onvoldoende controleren en het college kan zo besluiten snel onder tijdsdruk doordrukken. Dus onze toekomstige raadsleden zullen het grootste deel van hun tijd aan het raadswerk besteden en er hooguit een parttime baan naast hebben. En ook geen onderwerpen behandelen waarin je werkzaam bent.
De raadsleden hebben zo meer tijd om te lezen, met eigen initiatiefvoorstellen te komen en de inwoners echt te vertegenwoordigen. Nu passeren teveel zaken de revue die meer aandacht nodig hebben! De raad vraagt ook onvoldoende door en er is eigenlijk niet 1 partij die echt oppositie voert. Alleen maar in de marge. Wij verbazen ons daar vaak over!
Het lijkt wel of wij als enige oppositie voeren en voorstellen doen. Wij verbazen ons ook over de vermeende belangenverstrengeling van raadsleden die een baan hebben, die soms raakt aan belangen die in de raad worden afgewogen of bij het toekennen van subsidies, die kan botsen met het onafhankelijk raadslid zijn. Ik noem sport, schuldhulpverlening IPE, Lefier, Nationale Nederlanden, et cetera.
Is het niet vreemd dat de fractievoorzitter van de Christen Unie zijn zakelijke NN adres gebruikt om mailtjes te beantwoorden die raken aan het raadswerk, of dat een sportleraar in de raad pleit voor meer gymles? Ook staan niet alle werkgevers en bijbanen concreet met naam en toenaam genoemd op de site van de gemeenteraad. Dit zou natuurlijk wel inzichtelijk en duidelijk moeten zijn. Voorbeelden: bij Dhr. Huttinga staat niet dat hij bij NN werkt, bij Mevrouw Louwes PvdA staat niet dat ze bij Stichting IPE werkt, bij Gert Horstman (PvdA) staat alleen Consulent, et cetera.
Het kan en moet beter! Waarom wil je anders gekozen worden als raadslid? Toch niet voor de 'status' of de 'invloed', maar omdat je iets wilt betekenen en bereiken voor de inwoners en niet jouw eigen, maar hun belangen wilt vertegenwoordigen! Toch?

Hieronder het bewijs van het gebruik van een zakelijk mailadres en de link naar de opmerkelijke facebookdiscussie met Dhr, Eggen.

RE: Reactie op afwijzing College van ons voorstel 'regelvrije bijstand".

Huttinga, H. (Henk) henk.huttinga@nn.nl

ma 4-5-2015 15:16

Dag Elbert,

Dank voor de info en de stukken. We gaan het bekijken.

Met vriendelijke groet,

Henk Huttinga 

-------------------------------------------------------

Fractievoorzitter ChristenUnie

Gemeenteraad Emmen

˜ ˜ ˜

www.facebook.com/sopn.emmen/notifications

Met vriendelijke groet,

Elbert Westerbeek

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

De werklozenindustrie is nog steeds failliet!


PERSBERICHT - bijstand korting: 18-oktober 2015

Geachte redactie,

Bij deze een persbericht over opgelegde financiële maatregelen aan mensen met een bijstandsuitkering.

Wij doen het voorstel om een onafhankelijke commissie dit vooraf te laten onderzoeken en te laten beoordelen. De korting voor de huidige groep wordt opgeheven en er wordt eerst onderzocht wat er aan de hand is met deze 70 gezinnen. Een maatregel wordt voorkomen en alleen bij ernstige (bewust beraamde) fraude genomen. Maar niet om een mindset te veranderen.

In de commissievergadering van 15 oktober presenteerde Wethouder Arends, de resultaten van het investeringsplan, om mensen uit de bijstand te laten stromen. Het bleek dat men de doelstelling van dit jaar niet zou halen en dat maar liefst 70 gezinnen een korting op hun uitkering hadden gekregen. Dit zou zijn, zo werd gezegd, om hun mindset te veranderen. Dit vinden wij het schenden van een basaal mensenrecht. Er werden verder geen details gegeven. De nieuwe participatiewet maakt dit inderdaad mogelijk. Maar als sociale dienst en Wethouder moet je daar wel heel zorgvuldig mee omgaan en er alles aan doen om financiële maatregelen te voorkomen. Het lijkt echter willekeur en de vraag is of je daar niet anders mee moet omgaan.

Wij zijn in principe tegen het korten op de uitkering. Je kunt mensen niet korten, het is niet menselijk, het is een basisrecht, en mensen komen in de schulden terecht. Ga als gemeente altijd in dialoog en zoek uit wat de bijstandsgerechtigde echt wenst. Een onafhankelijke commissie zou eigenlijk moeten toetsten of een korting op de uitkering, gezien de specifieke situatie en omstandigheden, wel juist is en bijdraagt aan een echte oplossing? Vaak zijn het (gegroeide) communicatieproblemen en/of misverstanden die uit de weg geholpen kunnen worden. Eventuele agressie ontstaat vaak uit onbegrip en frustratie. Los dit op. Dus stop met korten, wees menselijk.

Het is tevens belangrijk de geldstromen te onderzoeken. Wie profiteert eigenlijk van de werkzoekende industrie. Meestal niet de werkzoekende? Lees ook dit bericht. https://decorrespondent.nl/2911/Conclusie-van-grootschalig-onderzoek-de-werklozenindustrie-is-nog-steeds-failliet/111913395-03d2df02

In een twitterdiscussie hierover vergeleek Wethouder Arends, het voldoen aan basale mensenrechten, met het leven in een sprookjeswereld. Alle tweets kunt u via deze link lezen. De moeite waard…

https://twitter.com/SOPEmmen/with_replies

Elbert Westerbeek

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

www.sopemmen.nl

˜ ˜ ˜

VERANDEREN!

˜ ˜ ˜

PERSBERICHT - Update 20 mei 2015

Naar aanleiding van ons reactie op de eerste afwijzingsbrief van het College, volgde een korte tweede brief. Wij geven hieronder de citaten weer, met onze reactie.

Onderwerp: Reactie brief van 18 mei voor Wethouders Arends en Bos.

Geachte Wethouders Arends en Bos,

Dank voor uw reactie van 18 mei met kenmerk 15.042396 op onze reactie van 30 april op uw brief van 23 april.

U schrijft in uw brief: ‘De punten die u benoemt in uw brief maken duidelijk dat onze zienswijze en die van S.O.P.E. verschillen. Het collegebesluit om geen experiment met een regelvrije bijstand op te zetten is en blijft ons uitgangspunt.’

U gaat in deze brief niet in op onze bezwaren rondom (kosten)effectiviteit van huidig beleid en de procesmatige omgang met ons voorstel, en de door u geschonden afspraken.

Nadat wij ons voorstel hadden ingediend zouden we dit voorstel met betrokken ambtenaren verder uitwerken en zouden we opnieuw overleg hebben met u om het voorstel (beider zienswijzen) verder af te stemmen op de mogelijkheden. Dit is, ondanks afspraken hierover, eenzijdig afgekapt. Dus uw constatering dat de zienswijzen verschillen klopt, maar dat wil niet zeggen dat ze elkaar niet kunnen aanvullen en versterken.

U schrijft verder: ‘middels ons Investeringsplan zetten we in op meer innovatie en maatwerk in onze dienstverlening.’ Dit experiment kan juist onderdeel worden van de door u gewenste innovatie en is niet met elkaar te vergelijken en kan niet in de plaats van ons voorstel gezet worden.

Tevens kunt u inhoudelijk niet aantonen dat ons beleid niet zou werken omdat u geen onderzoek heeft gedaan door een  Social Return on Investment (SROI) procedure/scan uit te voeren. Om een vergelijk te maken tussen de SROI van het huidig beleid en uitkomsten van ons voorstel. U zou dit eerst moeten onderzoeken voordat u regelvrije bijstand afwijst. Daar was dit experiment voor bedoeld. Dus u kunt (juridisch gezien) een experiment helemaal niet afwijzen.

We gaan ervan uit dat u alsnog het gesprek met ons wilt voeren om een dergelijk experiment uit te voeren, waarbij beiden zienswijzen met elkaar worden vergeleken.

Tot slot schrijft u: ‘Wij blijven open staan voor innovatieve ideeën uit de samenleving, waaronder natuurlijk de ideeën van S.O.P.E.. Uw antwoord van afwijzing toont volgens ons het tegendeel aan van dat wat u beweert. Open staan voor ideeën en tegelijkertijd vasthouden aan eigen beleid, strookt niet geheel met elkaar. Van woorden naar daden, zouden wij willen adviseren.

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

1-mei-2015 Dagblad van het Noorden
"Emmer college schiet regelvrije bijstand af"

Onze reactie op brief 15.027859 van Gemeente Emmen dd 21 april 2015 over ons voorstel experiment regelvrije bijstand.

Wij vinden het besluit van het College een Politiek in plaats van een inhoudelijk besluit.

 1. Eerst maar even over het proces.
  Toen wij op 8 december 2014 met de Wethouders Arends en Bos aan tafel zaten, wezen ze een eerder voorstel van ons over experiment Basisinkomen van de hand. We spraken toen af dat we een voorstel regelvrije bijstand zouden schrijven en dat we dat eerst met de ambtenaren zouden bespreken, dan samen zouden bekijken hoe we het mogelijk konden maken, om het voorstel eventueel te verbeteren en vervolgens zou het naar de Wethouders gaan. Op 18 februari 2015 hebben wij ons voorstel naar de betreffende ambtenaar gestuurd.
  Op 23 maart kregen we bericht dat er op 9 april een gesprek zou zijn met Wethouder Bos over ons voorstel. Op dinsdag 7 april kregen we ineens bericht dat het gesprek niet door zou gaan en het voorstel op 21 april in het College besproken zou worden.
  Pas op donderdag 30 april kregen we per post een afwijzend besluit toegestuurd.
  Dit is niet volgens de afspraken en we zijn benieuwd waarom hiervan af is geweken en eerdere afspraken niet zijn nagekomen.
  In december 2014 heeft Wethouder Bos aan ons toegezegd dat hij contact op zou nemen met Wethouder Mathijssen uit Groningen om te overleggen en eventueel gezamenlijk een verzoek tot experiment bij de Ministers van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken neer te leggen. Hier hebben we niets meer van vernomen. Is dit wel of niet gebeurt en had dit het huidige besluit anders doen kunnen uitvallen?
 2. De reactie van het College is vooral theoretisch van aard en ons voorstel is gebaseerd op de praktijk, op de belevingswereld van bijstandsgerechtigden, psychologische inzichten, op wetenschappelijke documenten en op het feit dat het huidige (uitstroom en arbeidsmarkt) beleid niet tot onvoldoende werkt.
  Wederkerigheid vindt geen grondslag in mogelijke verwachtingen, maar werkt alleen op basis van vertrouwen. Het is een poging om rechten en plichten op oneigenlijke gronden te vermenselijken. Het College houdt ook geen rekening met psychologische inzichten. Ook hebben wij het over problematische schulden. Het afschaffen van een plicht geeft ruimte om zaken meer vanuit eigen inzicht te organiseren en wil niet zeggen dat men helemaal niet meer gaat solliciteren. Deze huidige plichten remmen juist activiteit vanuit eigen inzicht en initiatief.
 3. Het effect van het huidige uitstroom beleid is niet effectief gebleken. De kosten zijn hoog. Nu gaat er wederom plus minus 1 miljoen euro naar nieuw beleid. Het initiatief voor een premie op parttime werk en een persoonlijk investeringsbudget houdt de huidige stress, druk, controle, procedures in stand en stimuleert bijstandsgerechtigden niet vanuit vertrouwen en ruimte.
  Het zal niet of onvoldoende werken. U legt niet de verbinding tussen een hoger welbevinden, een hogere uitstroom, minder aanspraak op voorzieningen en zorg, minder uitvoeringskosten. Wij wel.
 4. Het maatwerk dat de Klantmanagers zouden leveren, resulteert niet in meer uitstroom.
  Slechts 264 personen uit een bestand van 4.344 in 2014.
  Nu wordt er ingezet op meer uitstroom de komende jaren, op basis van hetzelfde beleid, dat eerder niet effectief bleek.
 5. Het huidige beleid inzake het vrijlaten van inkomsten is er niet op gericht om de bijstandsgerechtigde de mogelijkheid te bieden zich via bijverdiensten uit de uitkering te werken. Daarvoor is het toegestane bedrag van 196 euro per maand, gedurende zes maanden, te laag.
 6. Het College erkent de mogelijkheden van experimenten binnen de Participatiewet op grond van artikel 83. “De voorstellen rond de sollicitatieplicht en het houden van bijverdiensten zouden mogelijkerwijs in een dergelijk experiment kunnen worden meegenomen”.
  Waarom geeft het College hier dan geen invulling aan? Omdat het niet raadzaam zou zijn en er een pilot komt inzake bijverdiensten? Dan gaat het College voorbij aan de argumenten voor zo’n experiment.
 7. De directe kosten kunnen gedekt worden binnen het huidige budget van bijzondere bijstand en er kan aanvullende subsidie voor worden aangevraagd. Dit kan als onderdeel van het aanvragen van zo’n experiment via de Ministeries worden aangevraagd.
  Het gaat ons om bijverdiensten tot 8oo euro bruto, totdat men duurzaam uit de bijstand kan stromen. Wij zijn ook voor een gezonde financiële gemeentelijke begroting en stellen niet voor om hier buiten te treden. Een rare suggestie. Wij zien juist mogelijkheden om (uiteindelijk) te besparen.
 8. Indien uw huidige beleid niet succesvol is, verwachten wij dat u alsnog overweegt om een experiment aan te gaan.
 9. Waarom kan er wel in andere Gemeenten over gesproken worden? Waarom zijn Wethouders van Tilburg, Nijmegen, Groningen. Wageningen hier wel mee aan de slag? Er is nu een groep van 14 gemeenten die in een expertmeeting praten, waarbij ook de Ministeries zijn betrokken en Divosa, de organisatie van directeuren van Sociale Zaken van Gemeenten.
  Waarom onttrekt onze Gemeente zich hieraan?
  Waarom zegt de Gemeente niet, wij gaan het gesprek aan en zien wel wat eruit gaat komen. Waarom kapt de Gemeente verder overleg met ons af? Waarom zegt de Gemeente niet: “Wij staan open voor een experiment basisinkomen en regelvrije bijstand!” “We gaan overleggen met andere Gemeenten en Ministeries en kijken wat de mogelijkheden zijn” Maar nee de Gemeente gooit de deur, op basis van zogenaamd nieuw innovatief beleid, dicht.
  Omdat men eigenwijs is?
  Logisch dat we onderaan allerlei lijstjes staan!
˜ ˜ ˜

Stop bouw 55 mtr flat voor bibliotheek Emmen! Persbericht

Wij zijn een petitie gestart ter ondersteuning van de omwonenden rond de bibliotheek van Emmen. Omwonenden hebben aangegeven geen voorstander te zijn van het bouwen van een 55 meter hoge flat, vlak voor de bibliotheek op de hoek van de Hondsrugweg en de N381. De wijze van besluitvorming is wederom eenzijdig. Dit is niet in samenspraak met de omwonenden en de erkende overleg partner bedacht. Achteraf kan er bezwaar worden gemaakt, maar dit is vaak mosterd na de maaltijd. We hopen dat u dit bericht wilt publiceren.

Stop bouw 55 mtr flat voor bibliotheek Emmen!

Teken hier de petitie!

Omwonenden hebben al aangegeven dat ze liever geen flat van 55 meter wensen op de hoek, vlak voor de bibliotheek van Emmen. Het is een hele kleine ruimte om op te bouwen en verpest het huidig aangezicht van de bieb. Tevens komt het gebouw voor bestaande woningen te staan, waardoor uitzicht en zonlicht belemmert worden. Ook de manier waarop de besluitvorming gaat is ongewenst. Dit project wordt wederom tegen de zin van de omwonenden doorgedrukt, als we geen tegengeluid laten horen. De Erkende Overleg Partner is niet bij voorbaat bij de plannen betrokken. De omwonenden ook niet. Er worden plannen medegedeeld maar niet gezamenlijk besproken of het wel een goed idee is. De Gemeenteraad moet tegen dit plan stemmen. Het College en de Raad zouden toch gaan luisteren naar de inwoners? De besluitvorming van alle projecten dienen vanuit de inwoners georganiseerd te worden en niet van bovenaf te worden opgelegd.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

SOPE Voorstel aan Gemeente Voor Regelvrije Bijstand!

Regelvrije Bijstand
Geen regels voor uitkeringsgerechtigden stimuleert uitstroom

Inleiding
De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen zoekt draagvlak om een experiment op te zetten om te onderzoeken en aan te tonen dat het invoeren van een basis inkomen werkt! Het basisinkomen zorgt ervoor dat mensen ondernemender, gezonder, vrijer en gelukkiger worden. Dit zorgt uiteindelijk voor minder aanspraak op de gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen.

In ons vorige gesprek met de Wethouders Bos en Arends van 8 december 2014 bleek dat zij het basisinkomen niet zien zitten en het houden van een experiment ook niet. Ze hebben wel gevraagd om ons voorstel voor een regelvrije bijstand verder uit te werken. Wij zijn voor een regelvrije bijstandsuitkering (WWB). Wie nu in een bijstandsuitkering zit is eigenlijk gevangen omdat er niets vanuit eigen initiatief mag. Wij hebben dit als voorstel in dit document uitgewerkt.

De Heer Arends gaf in het gesprek aan dat ons voorstel en benadering vanuit een andere levensvisie voortkomt en een andere kijk op mensen. In onze visie heeft elk mens meerdere benaderingen in zich, maar kiest voor het één of andere. Elke levensvisie zou gereflecteerd moeten worden in het gevoerde beleid. Nu wordt er alleen uitgegaan van de stok, de wortel en de preek. Daar zou een beleidselement aan toe gevoegd dienen te worden. Namelijk die van vertrouwen, zodat men vanuit eigen inzicht tot ontwikkeling kan komen en dit uiteindelijk zal leiden tot een natuurlijke uitstroom uit de bijstand. Wij hebben ons voorstel gebaseerd op de vragen die wij gesteld hebben en op de gemeentelijke beleidsnota participatiebeleid ‘werk en wederkerigheid’ van 13 januari 2015. Wij laten in dit voorstel de mogelijkheid open om er een experiment van te maken of deze beleidstoevoeging generiek in te voeren.

Huidige uitstroom
Uit antwoord op de door ons gestelde vragen bleek dat de uitstroom in 2014, 264 personen uit een bestand van 4.344 bijstandsgerechtigden was. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, bedroegen 25.884 duizend euro per jaar per bijstandsgerechtigde aan begeleidingskosten (werkdeel), exclusief personeelskosten van de ambtenaren (8.185.000 gedeeld door 4344 WWB-ers is 1.884,20) en exclusief de kosten van de uitkering, 10.848 netto per persoon per jaar. Totaal 38.616 euro per bijstandsgerechtigde.

De arbeidsmarkt
Wij signaleren vooral een te beperkte manier van denken waardoor de noodzakelijke vernieuwing die vanuit mensen zelf voort kan komen, in de kiem gesmoord wordt. Er wordt teveel vanuit de markt gedacht en te weinig vanuit menselijkheid. De mens wordt gezien als productiefactor voor de economie met termen als arbeidsvermogen en arbeidsproductiviteit. De Gemeente, Ketenpartners en bedrijfsleven zien blijkbaar geen of onvoldoende kans om een gunstige en diverse regionale economie te creëren met banen voor iedereen. Anders waren er geen mensen zonder betaalde baan. Dit zou voor politici en beleidsmakers juist een signaal moeten zijn om te beseffen dat er missing links in het arbeidsmarktbeleid zijn. Het ligt volgens ons meer aan de aard van de arbeidsmarkt dan aan de mensen, dat er een afstand is tot de arbeidsmarkt. Vervolgens worden werkzoekenden verantwoordelijk gehouden om dit op te lossen, om zo snel als mogelijk weer een baan te vinden, terwijl er te weinig banen zijn. Dan worden er ook nog regels gesteld aan wat je wel en niet mag doen om een nieuwe baan te vinden. De opgelegde bezigheden (tegenprestatie, vrijwilligerswerk) worden vervolgens niet als normale banen betaald. Dit vinden wij de omgekeerde wereld.

regelvrijebijstand

In de uitzending van Nieuwsuur van 12 februari 2013 was de 24-jarige Marion uit Emmen te zien. Marion droomt van een toekomst als activiteitenbegeleider van jongeren. Ze heeft er voor geleerd en wil aan de slag, maar ze brengt elke dag de post rond in een wijk buiten Emmen. “Best leuk hoor, zegt ze, beter dan thuis zitten.” Maar het brengt haar droom niet dichterbij. Bij de post kan ze niet aan de slag en ervaring voor een baan in het jongerenwerk doet ze ook niet op.

Er wordt onomwonden gesteld op pagina 27 van de beleidsnota, dat betaald werk goed is voor elk. Maar hierbij worden dan geen factoren als stress, arbeid gerelateerde ziektes, werk gerelateerde schulden en arbeidsverzuim genoemd, die door ‘werken’ veroorzaakt worden.

Motivatie

 1. De werkloosheid is hoog in de Gemeente Emmen. Tevens maken velen gebruik van de verschillende voedselbanken. De koopkracht is niet hoog en detailhandels hebben het zwaar. Indien mensen geen perspectief hebben is de kans op het krijgen van stress en andere psychosomatische klachten groot, ook is de kans op verslavingen, et cetera hoger en dit kost de samenleving geld. Hierdoor wordt de gezondheidszorg en de welzijnszorg duurder. Dit komt in hoge mate op het bordje van de Gemeente terecht. Met de huidige decentralisatie en bezuinigingen wordt het allemaal steeds lastiger te betalen en wordt alle zorg steeds kariger en dit zal alleen maar voor meer problemen zorgen en meer geld gaan kosten of tot extra maatschappelijke problemen leiden. Het huidige WWB beleid en arbeidsmarktbeleid kost veel geld. Als we naar de mate van uitstroom van bijstandsgerechtigden kijken in 2014, en dus het effect van dit huidige gemeentelijk beleid bezien, dan is dit niet groot en het kost veel gemeenschapsgeld. Er zijn in 2014, 264 mensen uitgestroomd naar een betaalde baan en dit heeft afgerond per persoon 25.500 duizend euro gekost aan re-integratiegelden.

 2. Bijstandsgerechtigden moeten zich geen lijfeigenen hoeven voelen van de Gemeente. De Gemeente moet niet bepalen wat de bijstandsgerechtigde moet doen om weer aan het werk te komen, dat bepaald de bijstandsgerechtigde zelf(indien gewenst met begeleiding van de Gemeente). De Gemeente mag de bijstandsgerechtigde niet in een door hen gewenste mal van de huidige arbeidsmarkt persen, maar behoort de bijstandsgerechtigden de ruimte geven, zelf (nieuw) werk/inkomen te creëren. Wij voorspellen dat de uitstroom dan sneller toeneemt dan nu het geval is. Overigens is het verplicht opleggen van tegenprestatie of vrijwilligerswerk op straffe van een sanctie (korting op de uitkering) in strijd met het Europese Verdrag van de rechten van de mens, art. 4: verbod op slavernij. Het College voor de Rechten van de Mens waarschuwde al hiervoor omdat de eis tot een tegenprestatie al heel snel in juridische dwangarbeid zal uitmonden.

 3. Het is nu al wettelijk mogelijk om bijstandsgerechtigden een kwart van hun inkomsten te laten behouden. In de Gemeente Amsterdam is dit bestaand beleid.

 4. In een enquête van Binnenlands Bestuur i.s.m. actualiteitenprogramma De Monitor onder 473 abtenaren werk en inkomen, geeft één op de drie medewerkers aan de nieuwe bijstandsregels te streng te vinden. In plaats van uitkeringsgerechtigden te helpen op de arbeidsmarkt, lopen ze volgens hen vast in het woud der regels. De meeste ambtenaren kunnen zich goed voorstellen dat de nieuwe maatregelen uitkeringsgerechtigden tot wanhoop drijven. Nu al ziet gemiddeld 40% van de ambtenaren op de werkvloer dat de strengere aanpak leidt tot meer agressie. http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/regels-bijstand-onwerkbaar.9459289.lynkx

Beleidsinstrumenten
In het huidige beleid wordt er uitgegaan van de beleidsinstrumenten die samengevat kunnen worden met de volgende begrippen;

De Wortel: verleiden, De stok: dwang, De preek: moreel aanspreken.

Vreemd genoeg komen deze zaken niet voort uit het door de Gemeente bepleitte wederkerigheid, maar vanuit eenzijdigheid. Wij willen hier een instrument aan toevoegen. Namelijk die van;

Vertrouwen: vrije innerlijke ontwikkeling.

Vanuit de positieve psychologie (een stroming binnen de psychologie) http://www.positievepsychologie.nu/upload/PSY1311_W2_corr.pdf kunnen we leren dat door “het trekken aan een boom, de boom niet harder gaat groeien”. De mens heeft een natuurlijke groeimodus die niet kan worden of mag worden gestuurd. Vanuit vrijheid en een positieve houding ontstaat er weer nieuwe energie en interesse om verder te gaan. Nieuwe innovatie is hard nodig en juist door het geven van vertrouwen en vrijheid, kan er vernieuwing ontstaan. Het is dan belangrijk dit vanuit de Gemeente te faciliteren. Het verliezen van je baan kan een traumatische ervaring zijn, die verwerkt moet worden, en dit kost tijd. Mensen hebben de vrijheid nodig om weer te herstellen en nieuwe inspiratie op te doen en zelf te voelen en te weten wat hun volgende stap zal zijn. Hier druk op leggen kan averechts werken, en weer tot nieuwe zorgkosten leiden. Dus is het belangrijk vanuit de gemeentelijke begeleiding de vrijheid te bieden om tijd te nemen en de vrijheid te krijgen zelf nieuwe stappen te zetten. En hetgeen waar de bijstandsgerechtigde dan mee komt, zonder bureaucratische tegenargumenten en trajecten, te honoreren.

Met een regelvrije bijstand bedoelen we; Een bijstandsuitkering zonder dwang en regels. Regels voor bijwerken en de sollicitatieplicht wordt afgeschaft. Mensen kunnen zich via bijverdienen uit de bijstand werken. Bijverdiensten worden niet afgetrokken van de uitkering totdat men een duurzaam inkomen heeft opgebouwd of een betaalde baan heeft gevonden. Geen controle op samenwonen/meer persoon ’s huishoudens.

Experiment of generiek invoeren
Het kan in een experiment worden gegoten of het kan generiek worden ingevoerd. Een experiment zou minimaal drie jaar moeten duren en vanaf afstand gemonitord dienen te worden door een projectgroep met daarin onder meer wetenschappers vanuit meerder disciplines. De aannames die worden gedaan en andere vragen die dit experiment oproept worden onderzocht. Het experiment wordt afgestemd met de belastingdienst en de rijksoverheid. Het experiment kan samen met andere gemeentes (o.a. Groningen) worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en/of bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Na deze drie jaar wordt het project geëvalueerd. De hieronder genoemde varianten kunnen naast elkaar gaan lopen. Dan ontstaat er voldoende vergelijkingsmateriaal.

Voorstel I: De Gemeente maakt de Bijstand regelvrij en geeft uitkeringsgerechtigden toestemming om bij te verdienen en dit inkomen te houden, tot een inkomstenplafond van ongeveer 800 euro per persoon per maand. Zodra dit duurzaam in een periode van zes maanden hoger is geworden, kan de bijstand worden beëindigd. Alle andere verplichtingen zoals de sollicitatieplicht, re-integratietrajecten, scholingstrajecten, het doen van een tegenprestatie of vrijwilligerswerk worden ingetrokken. Dit kan generiek worden ingevoerd of als experiment voor een selecte groep. Het eigen risico van de Zorgverzekering wordt betaald en de eventuele schulden worden kwijtgescholden.

Voorstel II: Een regelvrije bijstand voor uitkeringsgerechtigden. Korting op bijverdiensten blijft in stand. Sollicitatie, - re-integratieplicht en plicht tot het doen van een tegenprestatie en/of vrijwilligerswerk verdwijnt. Dit geeft al enige verlichting, omdat de druk verdwijnt en eigen initiatief kan toenemen. Dit kan generiek worden ingevoerd of als experiment voor een selecte groep. Het eigen risico van de Zorgverzekering wordt betaald en eventuele (problematische) schulden worden kwijtgescholden.

Effecten
Mensen zullen eerst in zichzelf gaan investeren. Indien mogelijk hun gezondheidsklachten oplossen en andere achterstanden inlopen. Men kan weer zelf inkopen gaan doen zodat de druk op voedselbanken afneemt. Dit zorgt voor meer gezondheid en eigenwaarde. Dit is een noodzaak en een belangrijke voorwaarde. Want pas dan hebben mensen weer de ruimte om over andere zaken na te denken. Mensen gaan zich vervolgens afvragen: “wat wil ik nu echt?” Mensen worden weer ondernemender. Dit bevordert gezondheid en welzijn op korte en lange termijn. Mensen gaan leven en hun leven weer zelf ontdekken. Regelvrije en moreel vrije begeleiding zijn wenselijk. De koopkracht neemt toe en dit is belangrijk voor het MKB en de lokale economie. Mensen die nu zwartwerken naast de uitkering, gaan dit meer wit doen. Door voorstel II zal ook het eigen initiatief toenemen, al is de kans aanwezig dat dit (veel) langer gaat duren of uitstroom mislukt.

Organisatie
Mensen kunnen zichzelf aanmelden. De projectgroep die de mensen selecteert bestaat uit wetenschappers, procesbegeleiders en inwoners uit de Gemeente Emmen. De tijdsspanne waarin het experiment positieve resultaten gaat geven zal per persoon verschillen en het heeft geen zin om hier druk op te zetten. Als men als deelnemer wil, kan men zelf hulp inroepen van begeleiders die, vanuit respect voor de eigenwaarde, mensen begeleiden in wat men nodig heeft en wat men werkelijk wil. Alle (morele) beslissingen blijven bij de mensen en worden niet door de begeleiders genomen.

Bezuiniging
Een regelvrije bijstandsregeling brengt minder kosten met zich mee. Minder kosten voor re-integratie, begeleiding, controle en dus ook personeelskosten. Door deze bezuiniging kan er een visiecentrum worden opgezet waar men op vrijwillige basis begeleiding kan krijgen in het komen van wens naar realiteit.

Financieringsbronnen

Gemeente Emmen: Geld dat al aan de bijstand, armoedebestrijding en sociaal beleid wordt besteed.

Provincie Drenthe/Gemeente Emmen: Geld uit subsidie voor banenplannen.

NOM Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij: Gelden uit innovatiefondsen

Onderzoeksgelden: Bestaande fondsen en Universiteiten.

Rijksoverheid: Sociale Zaken en Innovatiegelden.

Emmen, 18-02-2015.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

Jammer genoeg alleen maar in het Engels!

˜ ˜ ˜

MENSEN

˜ ˜ ˜

EU Today!?
varoufakis_Willis

˜ ˜ ˜

Is alles Echt wat u op het nieuws ziet?

˜ ˜ ˜

Inspreek tekst voor de commissievergadering van donderdag 15 januari 2015.

Geachte voorzitter,

Ik sta hier namens de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Gemeente Emmen. Namens diegene die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, en daardoor op straat komen te staan. Namens die ondernemers die onder andere renteswaps opgedrongen hebben gekregen en onnodig veel rente betalen en daardoor steeds moeilijker hun bedrijf overeind kunnen houden. Overal in ons land, ook binnen de Gemeente Emmen.

De Gemeente Emmen bezuinigd en de Partijen in deze Raad steunen dat en dat doet de inwoners op allerlei vlakken pijn. Vele mensen weten niet meer hoe de eindjes aan elkaar te knopen, door de stapeling aan maatregelen. De armoede in de Gemeente Emmen stijgt. De kosten nemen daardoor voor de Gemeente alleen maar toe. U als raad en college denkt dat het noodzakelijk is om te bezuinigen en dreigt met rampspoed als er niet bezuinigd wordt. Partijen roeren zich alleen als bijv. sportverenigingen of inwoners in opstand komen, wethouder briest dan wat en het gaat gewoon weer op de oude voet verder. Wachten op de groei van de economie is niet de oplossing, omdat deze stagneert. Het is steeds meer een vicieuze cirkel. Het wordt tijd dat deze tunnelvisie doorbroken wordt. Wij werden tijdens de campagne uitgelachen om onze voorstellen rond het basisinkomen, rentevrije fondsen, rentevrije hypotheken en een rentevrije complementaire munt. Maar deze voorstellen doorbreken juist deze vicieuze cirkel en leiden tot een nieuwe ontwikkeling waarmee problemen als armoede en krimp en al haar neveneffecten worden opgelost.

Gelukkig komen er steeds meer initiatieven om iets aan de werkelijke oorzaak van de crisis te doen. In steeds meer steden ontstaan initiatieven voor experimenten met een basisinkomen en regelvrije bijstand. Ook steeds meer lokale afdelingen van Politieke partijen spreken zich hiervoor uit!

Er ontstaan ook initiatieven om iets te doen aan de geldschepping door private banken, de rente, de schuldeneconomie die daardoor ontstaat en om de politiek op te dragen voor haar inwoners op te komen en niet de private banken te blijven steunen in hun handelen.

Op 19 februari is er een toneelstuk te zien in Theater de Muzeval dat heet De verleiders: “door de Bank genomen” waarin bekende acteurs als Tom de Ket, Pierre Bokma, Leopold Witte en Victor Löw laten zien dat wij niet zomaar staan te zwetsen, maar aantonen hoe de banken functioneren en hoe de rente en schuldeneconomie om steeds meer bezuinigingen vraagt, die uiteindelijk niet nodig zijn.

Wij willen alle raadsleden en leden van het College oproepen om naar deze voorstelling toe te gaan en dan een debat hierover in de raad te voeren en met eigen oplossingen te komen waar de inwoners van onze gemeente écht baat bij hebben. Het is een zeer succesvolle voorstelling en bezoekers zijn geschokt en vroegen steeds om actie. De acteurs zijn afgelopen dinsdagavond in de uitzending van De Wereld Draait een burgerinitiatief gestart om de politiek te vragen een einde te maken aan private geldschepping en dit over te laten aan de Overheid of publieke instelling. Binnen twee dagen zijn er nu al 40.000 handtekeningen binnen. Meer bezuinigingen kunnen daarmee worden voorkomen. In afwachting daarvan kan de gemeente Emmen ook Nu al actie ondernemen.

Wij vragen de raad om het College voor te stellen het volgende te doen;

Allen het www.burgerinitiatiefonsgeld.nu te tekenen.

Ga met de private banken in de Gemeente praten en zoek naar mogelijkheden om socialer met mensen om te gaan die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Nu zwerven er mensen op straat of van logeeradres naar logeeradres;

Zodat Banken mensen niet meer hun huis uit kunnen zetten, maar creatieve oplossingen bedenken om dit te voorkomen. De Gemeente mag huisuitzettingen niet toestaan, niet door eigen beleid, niet door de Banken en ook niet van huurders door de woningbouwcorporaties. Maak hier een einde aan!

Zodat banken Ondernemers geen wurgcontracten door hoge rentes meer aansmeren.

Organiseer en stimuleer betere voorlichting van ondernemers over de risico’s van rentedragende leningen.

Als gemeente een rentevrij fonds in te stellen om inwoners en ondernemers te helpen, rentevrij lenen en rentevrije hypotheken mogelijk te maken. Er is een rentevrije bank in oprichting. De initiatiefnemers zijn gaarne bereid met het College mee te denken.

De gemeentelijke kredietbank rentevrij te maken.

Als gemeente een complementaire munt in te voeren en een circulaire regionale economie te bevorderen.

Als College op zoek te gaan naar andere fondsen en mogelijkheden in binnen en buitenland om de noodzaak tot bezuinigingen te verminderen en op te heffen.

Ga met ondernemers en inwoners in gesprek om gezamenlijk beleid en oplossingen te ontwikkelen in plaats van alleen eenzijdige dictaten op te leggen. Op alle beleidsterreinen! Het strenger aanpakken van werkzoekenden is niet humaan, helpt totaal niet en zal averechts gaan werken. Los belemmeringen op en maak de bijstand regelvrij. Wij gaan hiervoor een voorstel schrijven en we hopen dat dit dan snel door het College en de Raad wordt overgenomen.

Laat dit, en de voorstelling op 19 februari in de Muzeval eens bezinken en vertaal het op uw eigen manier in voorstellen. Wij zijn benieuwd en hopen dat u het er niet bij laat zitten en onze inwoners niet langer in de kou laat staan! Lachen is een natuurlijke reflex bij nieuwe voorstellen en ook bij schaamte. Deze problemen serieus nemen, er niet voor weglopen, en oplossen, is dringend noodzakelijk voor al onze inwoners!

Dank u voorzitter!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

Nieuw Burgerinitiatief!
Op 13 januari start er een burgerinitiatief om het parlement te bewegen de geldschepping weer in publieke handen onder te brengen en niet meer aan private banken over te laten.
Teken en deel dit burgerinitiatief!
Ook is er op 19 februari een voorstelling in het Theater De Muzeval van 'De Verleiders: Door De Bank Genomen'
Een toneelstuk over hoe de huidige financiële en bankenwereld in elkaar zit.
SOPE.

˜ ˜ ˜

Gaat het dit jaar (2015) dan toch gebeuren?
Je buren weten het altijd als eerste.
Forget Russia or China
Why the Netherlands
May Be First to Launch a Gold Backed Currency.

Lees hier hoe het zit (Engels)...

˜ ˜ ˜

Jaaroverzicht 2014 van de echte nieuwsmedia!

˜ ˜ ˜

Gemeente Emmen, Zo kan het ook!

Met dank aan Martin Vrijland.

˜ ˜ ˜

geld
Basisinkomen schept werk en sociaal dienstbetoon
Het basisinkomen maakt deeltijdwerk aantrekkelijker vanwege minder verlies van inkomen. Robots vergen geen sociale voorzieningen en hun loon wordt lager naarmate de techniek voortschrijdt.
Door: Bart Nooteboom, emeritus hoogleraar innovatiebeleid.
Lees hier het hele artikel...

˜ ˜ ˜

- ETATISME -
Het geloof dat de overheid verkondigt!
Kijk hier voor een duidelijke maar schokkende uitleg!
WAARSCHUWING! VIDEO BEVAT MOGELIJK SCHOKKENDE BEELDEN.
(Nederlands ondertiteld.)

˜ ˜ ˜

Experiment Bijstandsuitkering zonder regels in Gemeente Emmen.

Afgelopen woensdag hebben wij als Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen een voorstel voor een experiment rond een regelvrije bijstandsuitkering (WWB) aan alle fractievoorzitters In de Gemeenteraad van Emmen gestuurd.

In het kort gaat het erom om drie jaar een experiment uit te voeren bij een diverse groep bijstandsgerechtigden waarbij er geen regels rond bijwerken en sollicitatieplicht gelden en men mag bijverdienen en het verdiende geld mag houden om zichzelf uit de bijstand te werken. Een tweede aspect is het verhogen van de bijstandsnorm tot het minimumloon om te zorgen dat de armoede verzacht wordt en de meest schrijnende achterstanden kunnen worden weg gewerkt. Het eigen risico wordt indien nodig betaald en als er schrijnende schulden zijn, worden deze kwijtgescholden. De eigenwaarde neemt zo weer toe omdat met niet meer naar de voedselbank hoeft maar gewoon inkopen kan doen. Men kan weer wat lucht ademen en er ontstaat weer innerlijke ruimte om eigen initiatieven te ondernemen. Nu wordt er vaak zwart gewerkt en dit werk wordt dan wit. Dit beperkte experiment stellen we voor omdat de Gemeente dit kan uitvoeren omdat de Gemeenteraad zelf de bijstandsnorm kan bijstellen. Tevens kan dit experiment worden afgestemd met de Rijksoverheid en de Belastingdienst. Mensen met andere landelijke betaalde uitkeringen kunnen hier nog geen gebruik van maken, wellicht kan dit in een later stadium georganiseerd worden als de eerste fase succesvol blijkt te zijn.

Wij stellen dit voor omdat er niet genoeg volwaardige banen zijn en de huidige banenplannen ook niet voldoende banen scheppen. Dus waarom bijstandsgerechtigden in armoede laten zitten als er ook andere oplossingen zijn?

We wachten rustig af wat de reacties zullen zijn. We hebben in de begeleidende brief ruimte geboden om in onderling overleg tot voor de fracties werkbare voorstellen te komen die ze kunnen indienen als initiatiefvoorstel.

De Wethouder in Groningen heeft gezegd in het Dagblad van het Noorden open te staan voor een regelvrije bijstand. Dus hopelijk gaat dit door en volgt de Gemeente Emmen dit voorbeeld?

˜ ˜ ˜

Vrijheid is het recht om je zin te doen,
zolang het niet botst met de vrijheid...
van iemand anders die hetzelfde recht heeft.

˜ ˜ ˜

Gratis geld
GRATIS GELD!
Het kan!

Laat u hier informeren

˜ ˜ ˜

Aanbeveling voor de Gemeenteraad Emmen.
Inbreng Commissievergadering van 1 september 2014

Op 1 september hebben we in de Gemeenteraad ingesproken en een alternatief gegeven om de Windmolenparken tegen te kunnen houden. (zie het artikel hieronder.) Wakker Emmen en het College blijven volhouden dat ze niets hebben kunnen doen en niets meer kunnen doen om de Windmolen Parken tegen te houden. Men heeft ons inziens niet alle beleidsmatige en juridische mogelijkheden doorlopen! Men heeft te snel de handdoek in de ring gegooid en de Provincie alle mogelijkheden gegeven om ons te laten overrulen. Wij geven hier in ieder geval 10 mogelijke acties die ondernomen hadden kunnen worden en sommigen kunnen nog steeds ondernomen worden.

1. Tijdens de onderhandelingen of daarna een strategie bepalen over hoe een Windmolenvrije Gemeente te bereiken en alle stappen inventariseren die genomen kunnen worden.

2. Geen precedent scheppen in het Bestuursakkoord door de mogelijkheid te noemen dat de Provincie zou kunnen overrulen.

3. Het opstellen van een alternatief Energieplan.

4. Onderzoek doen naar lopende procedures en opstelling van anderen Gemeenten.

5. Samen optrekken met die Gemeenten die ook Windmolenvrij wensen te blijven naar Provincie en Rijk.

6. In de brief van Juli van het College aan de Provincie alleen aankondigen dat de Gemeente Windmolenvrij wil blijven maar wel wil praten over een alternatieve invulling van de energiedoelstellingen.

7. Als College onderzoek vragen aan de faculteit bestuursrecht van een Universiteit in relatie tot de mogelijke ruimte om beleidsvrijheid op dit punt te kunnen gebruiken en de het gebruik of misbruik van de onderlinge IPO code, die de verhouding tussen de diverse bestuurslagen regelt.

8. Onderzoek instellen of vragen naar de belangenverstrengeling van hoofdrolspelers en financiële belangen die er spelen.

9. Aanvechten eventuele onrechtmatigheid bij het subsidies verstrekken aan bedrijven de Windmolen parken gaan bouwen en gaan exploiteren.

10. Aanvechten inefficiëntie van opbrengst Windmolens en efficiëntie ten opzicht van andere duurzame energiebronnen.

Er zijn nog vele andere beleidsmatige en juridische stappen mogelijk! Maar het College en Wakker Emmen lopen liever weg van hun verantwoordelijkheden en toezeggingen. Ga eens wat doen en lieg niet over het feit dat ze helaas niet meer tegen te houden zijn en dat er alles is gedaan om ze tegen te houden. Het College heeft zich bewust of onbewust LATEN overrulen.

Ook is het vreemd dat in de theorie dat het College kiest voor plaatsing van de Windmolen, het College inclusief Wakker Emmen kiest voor een afstand van 1000 meter tussen woningen en Windmolens terwijl in een bijeenkomst van vorig jaar in Barger-Compascuum volgens een Portugese Professor blijkt dat een minimale afstand van 5000 meter nodig is of ten minste 2.500 duizend meter. Het is dus belangrijk om de 1000 meter aan te vechten en dat onderzoek te gebruiken om aan te tonen dat er grote gezondheidsrisico’s kleven aan het toestaan van een afstand van 1000 meter. Door hiermee zomaar akkoord te gaan belazer je ook de kiezer!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

Origineel artikel.
Inbreng Commissievergadering van 1 september 2014

Gemeente Emmen: Neem met eigen Energieplan Regie terug

Ik sta hier namens de 658 inwoners die op de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen hebben gestemd. Ook al hebben we nu geen raadszetel, we zullen deze mensen de komende jaren blijven vertegenwoordigen.

Met verbazing constateren wij dat het nieuwe College van Wakker Emmen, PvdA en CDA met betrekking tot plaatsing van Windmolens geen regie heeft genomen door een zelfstandige onderhandelingspositie te creëren ten opzichte van de Provincie Drenthe. Waar is het Zelfbewustzijn van de Gemeente toch, Waar is de beleidsvrijheid gebleven?

Na aankondiging dat het College heeft gekozen voor een Windmolenvrije Gemeente hadden wij verwacht dat het College en/of Wakker Emmen het initiatief zou nemen in de ontwikkeling van een Alternatief Energieplan zonder dat plaatsing van windmolens nodig is. In de campagne was sprake van zonne energie en geothermie. Wij en anderen zoals Vrolijk Emmen hebben eigen alternatieven aangedragen. Wanneer gebeurt hier iets mee? Met een eigen energieplan dat gelijkwaardig is aan een plan met Windmolenparken creëer je een onderhandelingspositie die afwijzing hiervan door de Provincie vrijwel onmogelijk maakt. Er zijn zelfs ondernemers in de Gemeente Emmen die plannen hebben ontwikkeld om zonne-energie snel mogelijk te maken. Luister en maak hier gebruik van.

Ook is het vreemd dat het College en/of de fractie van Wakker Emmen na installatie van het nieuwe College, niet per omgaande een nieuw raadsbesluit aan de Gemeenteraad heeft voorgelegd om het vorige raadsbesluit om windmolens te plaatsen te veranderen in een besluit dat mogelijkheden creëert voor een Windmolenvrije Gemeente. En per omgaande een gesprek met de Provincie heeft aangevraagd om uw standpunt toe te lichten en uitstel van besluit heeft gevraagd zodat U met een alternatief kon komen.

Hier lijkt sprake van een ragfijn politiek spel om te doen voorkomen dat U hard gestreden heeft om de Gemeente windmolenvrij te houden, maar in feite het overrulen van de Gemeente door de Provincie toe te staan. PvdA en CDA zijn eigenlijk voor windmolens, dus als College is er ook geen eenduidigheid.

Wij zijn verbijsterd dat er toch windmolens geplaatst gaan worden. Wij willen graag weten van het gehele College en Wethouder van der Weide wat u precies gedaan heeft om te voorkomen dat U zich door de Provincie laat overrulen. Alles wat we weten is dat u een gesprek gemist heeft bij de Provincie en het lijkt erop dat u niet voldoende eigen initiatief heeft getoond. Ook willen we graag weten wat de wethouders en fracties van CDA en PvdA in de Gemeenteraad en Provincie hebben gedaan om hun Collega te helpen het doel van een Windmolenvrije Gemeente dichterbij te brengen. Het is te makkelijk om alleen de Provincie of Wakker Emmen hierop aan te kijken. De bedongen ruimte om de windmolens in andere Gemeenten te plaatsen is natuurlijk belachelijk als U eerst zelf steeds de bezwaren tegen Windmolenparken heeft benoemd. Dit is niet erg geloofwaardig.

Wij roepen het College en vooral de Wethouders en de Fractie van Wakker Emmen op om bij hun standpunt van een Windmolenvrije Gemeente te blijven en NU regie te tonen en per omgaande opdracht te geven om als Gemeente een Energiebeleid te ontwikkelen zonder mega windmolens en dit bij de Provincie neer te leggen. Overleg en samenwerking met andere Gemeenten zou de onderhandelingspositie nog sterker kunnen maken. In de hele Provincie is er verzet bij de Inwoners. Maak daar gebruik van. Mega Windmolens zijn in alle opzichten niet duurzaam en er zijn betere en efficiëntere alternatieven.

Wakker Emmen; Doe dit de inwoners van de Monden en Runde Veen niet aan! U kunt geen Windmolenparken plaatsen zonder draagvlak bij inwoners. U heeft er onder andere de Verkiezingen mee gewonnen. Wij nemen dan ook aan dat de Fractie van Wakker Emmen dit plan niet steunt en het vertrouwen in dit College opzegt, mocht ze dit beleid voortzetten! Dank U wel!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

media
˜ ˜ ˜

werken

De overheid maakt gezinnen bewust kapot met
‘Hervorming Kinderregeling’

Per 1 januari 2015 gaat er een nieuwe regeling van kracht genaamd ‘Hervorming Kinderregeling‘. Deze regeling houdt zoveel in dat ouders in de bijstand net zoveel bijstand gaan krijgen als kinderloze mensen. De officiële lezing is dat dit alleenstaande ouders moet stimuleren om een baan te vinden. Waar de overheid steeds aan voorbij gaat, is dat er simpelweg geen banen te vinden zijn. Je kunt wel dure loketten maken bij arbeidsbureau’s of investeren in sollicitatietrainingen, maar als er geen werk is, valt er niets te solliciteren. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Deze regeling is dus simpelweg bruut en onmenselijk.........
Lees Verder...

˜ ˜ ˜

Drie simpele veranderingen om onze economie te redden!


Indien niet getoond kun je de NL-ondertiteling aanzetten!


Bron...
www.positivemoney.org
˜ ˜ ˜

werken
Welke impact heeft een Basisinkomen op werk en uw eigen leven? Lees Meer....
˜ ˜ ˜

feul
CV Ketel Vervanging Ontwikkeld, Gebruikt Veel Minder Gas Voor Warmte En Electriciteit!! Lees Meer....(Engels)
˜ ˜ ˜

wind
Nieuw Type Windmolen Geeft 600% Meer Rendement!! Lees Meer....(Engels)
˜ ˜ ˜

dump

Reactie Bestuursakkoord - Wakker Emmen, PvdA en CDA

Algemeen

Dit bestuursakkoord is niet veel anders dan het vorige! Meer dan 15.000 mensen hebben gekozen voor verandering maar ze krijgen met dit akkoord meer van hetzelfde.

Het is wederom een bedrijfsvisie waarbij de afdeling Gemeente Emmen uitvoert wat de landelijke Corporatie wil. Deze corporatie bestaat uit banken en multinationals die uiteindelijk het overheidsbeleid bepalen. De politici voeren dit uit en de media verdedigen dit op straffe van uitsluiting, chantage of de ‘doodstraf’. Het is politiek en het gaat niet over Mensen. De grondwet en Gemeentewet bieden genoeg ruimte om wél voor het investeren in Mensen te kiezen. Wél voor een eigen energieplan te kiezen. Maar je moet wel durven deze ruimte te nemen. Helaas ontkennen partijen gewoon dat dit kan en het blijken gewoon angsthazen.

We zullen zien of dit College tegen de landelijke en lokale agenda in durft te gaan. Kies voor mensen en eigen beleid! Draai bezuinigingen terug en schrap onnodige uitgaven zoals het marketingbeleid. Kom met een eigen energieplan zonder windmolens om hiermee tegenwicht te bieden. Daarmee creëer je onderhandelingsruimte. Haal het nieuwe belevenispark van de subsidiekraan ten gunste van de belastingbetaler. De 5 miljoen voor Dorpen is natuurlijk veel te weinig om te kunnen spreken van een gelijke verdeling van middelen. Er zal nog meer bezuinigingsleed worden doorgevoerd terwijl dit niet nodig is als je van een andere visie uitgaat en je voor je inwoners opkomt in plaats van ze te blijven uitpersen.

Er zitten een aantal goede aanzetten in maar vaak zijn ze ook weer in tegenspraak met elkaar. Ze zijn niet genoeg om van een trendbreuk te spreken. Er is geen sprake van integraal, oftewel samenhangend beleid. Soms is het erg moralistisch en gaat juist niet uit van de behoefte van de inwoners. Een evenwichtige verdeling van gelden over de dorpen zien we nog niet en dat iedere inwoner telt ook niet. Wij zien niet de maatregelen en de sociale infrastructuur om dit goed te organiseren.

Oorzaken van zogenaamd buitensporig gedrag worden niet opgelost maar er is sprake van symptoombestrijding die de problemen juist kunnen verergeren. Blijkbaar is dat ook de wens.

Economisch beleid is gebaseerd op oude aannames en is niet erg vernieuwend en zal de werkeloosheid en armoede niet oplossen. Negatieve effecten van huidig beleid blijven bestaan en moeten dus worden bestreden, dit kost onnodig veel geld.

Het écht oplossen hiervan zal op termijn juist veel geld in de gezondheidszorg en het sociale domein besparen. Het ruimte geven aan alle zienswijzen is daarbij uitgangspunt.

Reactie per thema

In de preambule geen woord over de mensen die in de Gemeente wonen, hoewel ze de basis uitmaken van deze Gemeente. Individuele vrijheid en maatschappelijke samenhang worden nog steeds als tegenstelling gezien, terwijl dit juist in elkaars verlengde ligt. Vanuit gezondheid, vrijheid en balans ontstaat een natuurlijke solidariteit.

De bezuinigingen in de thuiszorg worden gek genoeg niet teruggedraaid, ondanks dat ‘Wakker Emmen’ hier oppositie tegen heeft gevoerd. Er komt weliswaar meer geld van het Rijk voor het uitvoeren van de zorg door de Gemeente, maar de vraag is of dit genoeg is. Waarschijnlijk moeten onze inwoners hierop wachten tot het voorjaar van 2015 om zekerheid te krijgen. Dit is natuurlijk onverantwoord. De Gemeente moet alle benodigde zorg borgen voordat ze gaat reorganiseren en voor onrust gaat zorgen. De verzorgingshuizen moeten ouderen die dit niet willen niet dwingen om te verhuizen (dit gebeurt nu wel) maar hier moet een regeling voor worden getroffen zodat ze daar kunnen blijven wonen. Wees menselijk. Alles draait om mensen en niet om cijfers.

Verder kan men met het akkoord alle kanten uit en staat er weinig in dat echt is uitgewerkt. We zien een tegenstelling en geen eenduidigheid in het feit dat de Gemeente initiatieven van inwoners wil steunen maar tegelijkertijd de regie wil behouden. Het beslissingsrecht van inwoners zou voorop moeten staan. Wij voorzien dan ook forse meningsverschillen en een Gemeente die beleid wil doordrukken en dit zal veel frustratie opleveren en geen harmonie en samenwerking. Er is blijft dus een tegenstelling bestaan tussen inwoners en de Gemeente en dit zou juist opgelost dienen te worden. De Gemeente wil investeren in cultuur, maar tegelijkertijd laten ze de CQ failliet gaan omdat er geen daadkracht wordt getoond.

De Wethouders hebben zoveel beleidsterreinen onder zich dat de Wethouder daar nooit allemaal regie over kán voeren. De ambtenaren houden de macht en bepalen het beleid en de Wethouders lopen achter de feiten aan, verwachten wij. Er is ook geen sprake van overplaatsing van ambtenaren naar de wijken en dorpen om daadwerkelijk met de inwoners te werken aan het vlottrekken van projecten en het oplossen van de lokale problemen. Problemen worden daardoor niet opgelost en conflicten niet doorbroken.

Er staat ook niets in over het anders inrichten van de ambtelijke organisatiestructuur om efficiënter en servicegerichter te kunnen werken. Het sneller afwerken van bouw;- horecavergunningen vergt bijvoorbeeld een andere manier van werken. Tuinders lopen al jaren te hoop tegen de gemeente om hun energieproject voor elkaar te krijgen. Projectontwikkelaars en grote projecten krijgen dit wel snel voor elkaar! Hoe kan dit?

Wij vinden het een kwalijke zaak dat een toekomstig Wethouder in een gesprek met ons vertelt dat er hier en daar nog wat ‘franje’ is om op te bezuinigen, en als wij dan vragen waar het geld dan vandaan moet komen als de ‘franje’ op is, dat hij dan verwacht dat de economische crisis wel weer voorbij is. Als je als Gemeente bijvoorbeeld, al je grond verkocht hebt, waar haal je dan je geld vandaan? Is verkopen een goede basis voor financieren van de Gemeente? Is leasen/pachten niet veel beter? De jaarrekeningen van 2010-2013 komen, volgens een onafhankelijke registeraccountant, niet overeen met de werkelijkheid. De hele begroting is niet meer dan een interne rekentruc. Burgemeester Bijl zei tegen ons toen we hem ons programma aanboden en we over de begroting begonnen dat "geld alleen maar om te rekenen is" de begroting is dus alleen maar een ‘rekenmodel’. Het is maar dat iedereen dit beseft!

Het hele marketingbeleid blijft ook hetzelfde terwijl Wakker Emmen hiertegen oppositie heeft gevoerd. Het lijkt ons weggegooid geld. De economische visie is hetzelfde beleid en zal volgens ons niet de werkeloosheid en armoede oplossen. Het is een oogkleppenbeleid. Wetenschappers zeggen ook dat er niet meer werk komt voor iedereen, vanwege toenemende automatisering. Dit College past het economisch beleid niet echt aan op de werkelijkheid omdat je dan echt je koers moet veranderen. Een nieuwe visie ontbreekt. De maatschappij verandert maar de politiek blijf de zaken de komende vier jaar net zo benaderen als de jaren daarvoor. Een achteruitgang dus. Geen regionaal tegenwicht tegen de globalisering, weinig regionaal gewortelde werkgelegenheid. Geen ontlasting voor kleine ondernemers. Geen rentevrij investeringsfonds.

Bij veiligheid is de vraag wie de wijkagent controleert en aanstuurt? Er zijn vele gevallen bekend waar inwoners problemen hebben, dit aankaarten bij de wijkagent, en deze vervolgens niets doet of geen actie durft te ondernemen om deze conflicten of problemen op te lossen.

Het College is voor inbreiding. Dit betekent dat open stukken groen in de gemeente steeds meer worden volgebouwd. Dit lijkt ons geen goed plan. Met toenemende warmte en regen moet het water kunnen worden opgenomen. Natuurlijke buffers zijn hiervoor belangrijk. Meer stenen nemen de warmte op en houden deze vast waardoor het dus in de stedelijke gebieden warmer wordt. Dus zorg voor voldoende groene ruimtes en bouw niet alles vol.

Soevereine Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

fokke
Houd De Gemeente Emmen Financiële Informatie Achter?
Uit een berekening van de onafhankelijke registeraccountant drs. L.W. Verhoef is naar boven gekomen dat in de jaarrekening 2013 van de Gemeente Emmen, waarschijnlijk met opzet, foutieve bedragen worden genoemd! Dit geld ook voor alle jaarrekeningen vanaf 2000! Dit is een ernstige zaak en zou dan ook tot de bodem moeten worden uitgezocht, echter na de publicatie van deze berekening (op 1 mei 2014) werd het al snel weer stil en zit de deksel weer op de (doof)pot! Zo lijkt het motto van de gemeente: "Als je er niet over praat dan bestaat het niet" Lees hier alles....

˜ ˜ ˜

Ons verkiezingsprogramma van 2014 staat online en is nog steeds actueel! -lees verder...-

˜ ˜ ˜

NU AANMELDEN ALS KANDIDAAT VOOR 2018? DAT KAN HIER!

˜ ˜ ˜

Muzikale Ondersteuning Voor Een Basisinkomen

˜ ˜ ˜

ALLE KIEZERS HEEL ERG BEDANKT!
Oproep: We staan voor dit jaar nog € 963,- Rood!
Elk bedrag is welkom;
NL53 INGB 0006 2349 05 t.n.v. SOPN afd. Gemeente Emmen te Emmen.
Nogmaals bedankt voor uw hulp!

˜ ˜ ˜
windmolens

Windmolens! Hoezo GROENE stroom?
Op vrijdag 11 april organiseerde Stichting Don Quichot een.....Lees verder.

˜ ˜ ˜
left lijn right
munt

Lokaal Geld, Complementaire Munt, Kan Dat?
De S.O.P.N. heeft tijdens haar campagne veel aandacht.....Lees verder.

˜ ˜ ˜
left lijn right

Wij bieden een alternatief voor de huidige manier en stijl van besturen en de onrechtmatige bezuinigingen.
Achtergronden kunt u lezen bij de thema′s en in ons verkiezingsprogramma van 2014!

logo

GA VOOR EEN NIEUWE START!

VOOR UZELF EN VOOR ALLE DORPEN EN WIJKEN VAN ONZE GEMEENTE.

WIJ BIEDEN EEN ALTERNATIEF VOOR DE ONRECHTMATIGE BEZUINIGINGEN.

WIJ BIEDEN EEN ALTERNATIEF VOOR DE MANIER WAAROP ONZE GEMEENTE AL DECENNIA BESTUURD WORDT.

WORDT HIER LID VAN ONZE BEWEGING EN WERK MEE AAN DE VERANDERING.


Laat u niet langer uitpersen!

laat u niet langer uitpersen

 • Door alle onrechtmatige bezuinigingen die ingevoerd zijn en die nog ingevoerd gaan worden.
 • Door de onvrijheid die er is vanwege de regelgeving en de bureaucratische papierwinkel.
 • Door de uitsluiting van nieuwe en aanvullende visie's op gebieden als energie, gezondheid en onderwijs.
 • Door het plaatsen van mensen in hokjes omdat iedereen zou moeten voldoen aan de norm.
 • Doordat er meestal zonder de inwoners wordt besloten en communicatie eenrichtingsverkeer is.
 • Doordat de agenda van Den Haag en Brussel gevolgd wordt en niet die van de bewoners van onze Gemeente.
 • Doordat we voor alles teveel betalen.

De crisis, de krimp en bezuinigingen is niet iets wat ons overkomt, het is beleid, het is een keuze.


Onze maatregelen laat de economie en samenleving weer opbloeien!

openbloeien

 • Door er voor te zorgen dat iedereen elke maand rond kan komen. Wij heffen de armoede op.
 • Door goede basisvoorzieningen om de zorgen over het levensonderhoud weg te nemen.
 • Door samenwerking tussen inwoners en bedrijven door ze dichter naar elkaar toe te brengen en regionale bedrijven met elkaar te verbinden.
 • Door een parallelle munt in te voeren zodat er rentevrij kan worden geïnvesteerd en toch de begroting op orde kan worden gebracht en kan blijven.
 • Door te heronderhandelen over de huidge rentedragende schulden.
 • Door bezuinigingen op (thuis)zorg en sociale voorzieningen terug te draaien.
 • Door vrijere regelgeving en bestemmingsplannen door meer met afspraken te werken.
 • Door ruimte te bieden voor zelfbeschikking en zelfbestuur voor mensen, wijken, dorpen en organisaties.
 • Door voorkomen van corruptie, en openheid en transparantie te stimuleren.
 • Door echte democratie in te voeren, visieontwikkeling vanuit de inwoners, referenda.
 • Door beslissingsrecht terug te geven aan inwoners, zelforganisaties, wijken en dorpen.
 • Door de werkwijze van de gemeente anders te organiseren.
 • Door de mens en menselijkheid weer centraal te stellen.
 • Door te Investeren in mensen, dorpen en kleinschalige projecten. Rentevrije kredieten te verstrekken.

De S.O.P.N. wil laten zien dat we als mensen, dorpen en wijken en als Gemeente andere keuzes kunnen maken om onafhankelijker te kunnen functioneren en weer soeverein kunnen zijn. We moeten wel veranderen omdat onze huidige systemen en inrichting van de samenleving steeds meer vastlopen en niet meer voldoen aan de innerlijke behoeften van ons mensen, maar vaak de belangen dienen van banken, multinationals en andere belangengroepen. Dit is mede de achtergrond van de sterk gestegen zorgkosten, want mensen kunnen zich hiermee steeds minder verbinden.

De S.O.P.N. Gemeente Emmen is een bestuurlijke beweging en geen partij. Wij zijn in de Gemeente Emmen actief om de samenleving en de wijze waarop ze functioneert en bestuurd wordt te vernieuwen.

Via de themagroepen of lokale groepen in de verschillende dorpen en wijken van de Gemeente Emmen kun je in contact komen met ons. Ons gehele programma staat HIER en u kunt dit gratis downloaden!

˜ ˜ ˜
left lijn right

Als Je Op Leeftijd Komt Bezit Je Veel Levenservaring.
Het is belangrijk het respect voor ouderen.....Lees verder.

˜ ˜ ˜
left lijn right

Rutger Bregman.

Is 32 uur per week nietjes tellen echt de kortste weg naar werk?

Lees meer...

left lijn right
˜ ˜ ˜
˜ ˜ ˜
left lijn right

Vrijheid is het recht om je zin te doen,
zolang het niet botst met de vrijheid...
van iemand anders die hetzelfde recht heeft.


http://www.freedom-seeker.com/

˜ ˜ ˜

Help met onze belangrijke taak!

Alle beetjes helpen!

t.n.v. SOPN afd Gemeente Emmen
Nodig voor onze projecten:
Basisinkomen: € 9.900,-
Tesla generator: € 9.850,-
Parallelle munt: € 5.000,-

dot Disclaimer facebook dot