back
header
vlag_emmen
dot dot dot

Wij heten u van harte welkom op onze website.

˜ ˜ ˜

De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen (SOPE) is een groep mensen die maatschappelijk en/of bestuurlijk actief is om de samenleving en de wijze waarop ze is ingericht en bestuurd wordt te vernieuwen.
Wij onderzoeken huidige structuren en ontwikkelen alternatieven die buiten de huidige (*corporate) systemen om kunnen functioneren. Zodat mensen hun leven op de eigen gekozen manier kunnen inrichten en organisaties, wijken en dorpen vrijheid en de ruimte hebben om zich volgens eigen keuze te ontwikkelen en te organiseren.
Wij zijn klokkenluiders én brengen nieuwe initiatieven onder de aandacht om beweging te brengen in vastlopend beleid en zo problemen oorzaakgericht op te lossen.
*corporate = bedrijfs
˜ ˜ ˜

5 september 2017

Belangrijke Mededeling.

Lieve Mensen,

We hebben er lang tegen aangehikt. Het steeds weer doorgezet maar we hebben nu besloten er een punt achter te zetten en niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de SOPE op te heffen! Waarom?

 • Geen tot weinig steun van onze achterban
 • Geen tot weinig geld omdat een aantal van ons in de bijstand/AOW hebben.
 • Het ombudswerk werd te zwaar.
 • Te weinig nieuwe kandidaat raadsleden.
 • Onze ankers waar we in 2014 mee begonnen vielen weg.
 • Te weinig vertrouwen dat we echt wat zouden kunnen bereiken.

Ik heb er persoonlijk verdriet van want mijn verantwoordelijkheidsgevoel is hoog en ik had er wel vertrouwen in dat we wat zouden kunnen bereiken door in de raad gekozen te worden. En ik heb er 5 jaar werk in zitten. Maar eerlijk gezegd kan ik het niet meer in mijn eentje dragen. Het is teveel werk, en er is te weinig campagnegeld. Met weinig geld is de kans te groot dat ik in mijn eentje gekozen zou worden en dat is me te zwaar. Inhoudelijk gezien deelden wij veel en ook met anton deelde ik veel. Ook hij wilde er al mee stoppen en dan valt voor mij weer een belangrijk anker weg.  De kandidaten uit 2014 wilden niet meer mee doen. Dan houdt het op, we moeten ook realistisch zijn. Het is niet anders, ook al vindt ik het erg jammer. Het is even wennen. Ik heb nog even gedacht om de SOPE dan overeind te houden om als denktank en/of persbureau verder te gaan, maar dat zou hetzelfde betekenen. Dus kunnen we het beter maar helemaal beëindigen. Ik ga dan onder eigen titel verder. We sturen nog een persbericht en dan komende tijd heffen we de facebook pagina op en de website.

Ik dank jullie allemaal hartelijk voor jullie inzet en vertrouwen en hoop dat het met jullie goed gaan en dat er de komende jaren de verandering komt waar we zo op hopen.

Met vriendelijke groet,

Elbert Westerbeek.

Magninstraat 4

7815 VL Emmen

06-14212249

˜ ˜ ˜

21 juli 2017

Persbericht: Gemeentelijke (Collectieve) Zorgverzekering.

Persbericht: Gemeente moet collectieve zorgverzekering voortzetten en eigen risico meeverzekeren.

Geachte redactie,

Wethouder Jan Bos heeft besloten met de collectieve zorgverzekering te stoppen omdat steeds minder inwoners met een laag inkomen er gebruik van maakten. Dit is volgens ons logisch omdat de zorgverzekering te duur was en bijna geen voordelen had ten opzichte van andere zorgverzekeringen. In plaats van met een betere (regeling) zorgverzekering te komen krijgen de inwoners er niets voor terug. Aan een vergelijkingstool hebben de inwoners weinig tot niets. De Wethouder werkt zo mee aan het feit dat steeds meer inwoners gedwongen worden om zorg te mijden omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Dit is nu al een groot probleem en leid tot meer ziekte, klachten en uiteindelijk overlast omdat mensen die (psychische) hulp nodig hebben op zichzelf aangewezen zijn. En uiteindelijk leidt dit dus tot meer maatschappelijke,- en zorgkosten en leed bij inwoners. Dit kan natuurlijk niet.

De Wethouder moet geen problemen verplaatsen maar oplossen!

De Gemeente Assen bijvoorbeeld heeft een collectieve zorgverzekering waarbij het eigen risico wel wordt meeverzekert zodat de inwoners dit niet hoeven te betalen als ze zorg nodig hebben. Dit hebben wij al eerder gezegd, dit moet de Gemeente Emmen overnemen. Dus op z’n minst moet de Wethouder zijn beslissing herzien en met een regeling (collectieve) zorgverzekering komen die het eigen risico dekt en liefst ook extra kosten. De Bijzondere Bijstand vergoed deze kosten namelijk niet. Tandartskosten bijvoorbeeld ook niet. Via de WMO wordt door bezuinigingen en regeldrift het ook steeds moeilijker zorg en hulpmiddelen vergoed te krijgen. Dit moet ook beter en makkelijker worden.

Wij zijn voor het opzetten van een gemeentelijke zorgverzekering en zorg coöperatie voor alle inwoners waarin complementaire zorg wordt vergoed zonder eigen risico en eigen bijdragen. In Oktober zullen we dit plan presenteren met de publicatie van ons nieuwe verkiezingsvisie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

DOORBREEK HET MACHTSKARTEL! DOE MEE!

Als jij doorbraken wilt in de manier waarop de gemeente Emmen omgaat met:

 • ons als inwoners;
 • de wijze waarop besluiten worden genomen,
of:
 • beweging wilt brengen in vastlopend en niet meer werkend beleid;
 • armoede wil oplossen;
 • krimp wil keren;
 • voorzieningen wilt behouden in alle dorpen;
 • historische tradities en erfgoed wilt behouden en beschermen;
 • de geplande windparken wilt tegenhouden;
 • meer banen wil helpen scheppen;
 • zelfbestuur en een regionale economie wilt bevorderen;
 • holistische toegankelijke en betaalbare zorg wilt organiseren;
 • inwoners écht wilt vertegenwoordigen!

Meldt je dan NU aan via DEZE LINK als LID/DONATEUR van onze afdeling.

Of geef je op als KANDIDAAT RAADSLID, we zoeken ook BESTUURSLEDEN voor het opzetten van een vereniging van onze lokale beweging en er is een vacature voor een nieuwe WEBMASTER!

Wil jij ons FINANCIEEL BIJSTAAN en de CAMPAGNE voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 steunen, maak dan een bedrag over op onze bankrekening.

Als je in 2014 op de SOPE gestemd hebt, nog bedankt hiervoor! Ook al kwamen we 350 stemmen tekort voor een raadszetel, we hebben onze kiezers naar vermogen vertegenwoordigd en blijven dit doen!

Vindt je het belangrijk dat er in 2018 weer een écht alternatief is, meldt je dan snel aan!

Dit kan allemaal HIER of bel met 06-14212249.

DE SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS EMMEN!

˜ ˜ ˜

Persbericht ivm Stichting IPE. Update 17 juli 2017

Geachte redactie,

Wij stuurden u al eerder een persbericht over Stichting IPE (zie hieronder met links naar bewijsmateriaal) en de vermeende belangenverstrengeling op 7 mei 2018. Hierbij sturen wij u een aanvulling hierop. Volgens ons overtreedt raadslid A. Louwes (PvdA) de gemeentewet artikel 15 en de gedragscode van de gemeenteraad omdat ze indirect betaald werkzaam is voor de gemeente, voor een aan de gemeente gelieerde en gesubsidieerde stichting. Ook is ze woordvoerder zorg. Het is verboden om een voortrekkersrol te vervullen bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling. Ze is raadslid, bestuurslid van IPE en teamleider IPE (bezoldigd). Ze wordt dus deels betaald door de gemeente en door de klanten. Zie de linken. http://mijnwetten.nl/gemeentewet/artikel15 en http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Emmen/378703/378703_1.html

Wij vragen hier al sinds 2015 aandacht voor via eerdere persberichten. Zie onze website en het voorbeeld: https://www.emmen.nu/nieuws/regio/411206/belangen-verstrengeling-en-tijd-voor-raadswerk.html

Hieronder nog enige opmerkingen over de werkwijze van Stichting IPE en het feit dat er inwoners weggaan.

Er moet nu snel duidelijkheid komen voor de inwoners die ‘klant’ zijn van IPE en niet pas in het najaar.

Schuld: Stichting IPE heeft nu zelf een schuld doordat er geen schriftelijke afspraken bestaan tussen bijvoorbeeld Lefier en IPE over een financiële bijdrage aan IPE. Stichting IPE heeft nu een overbrugging subsidie gekregen en geen enkele fractie heeft hier vragen bij gesteld. Wij hebben wel alle fractie aangeschreven en gevraagd de brief te agenderen. Er is weinig saldo en de betalingen aan klanten dreigen gevaar te lopen, er wordt nu al beknibbeld op maandelijkse extra bijdragen. Dit gebeurde ook toen er nog wel genoeg geld was. De klanten zijn hiervan de dupe. Dit is onacceptabel. In september wordt er meer duidelijk over een eventuele doorstart. Stichting IPE moet worden opgeheven en de taken moeten worden ondergebracht bij de schuldhulpverlening van de gemeente.

Klanten gaan weg: Door de ontstane onrust zijn er nu 20 tot 25 ‘klanten’ die weggaan bij Stichting IPE. Deze stappen over naar organisaties zoals Humanitas die de budgethulp zonder eigen bijdrage van 50 euro aanbieden. Zo hoort het ook.

Open dossier beleid: Dossiers zijn in het verleden vaak kwijt geraakt. De privacy wordt geschonden. Er heerst een open dossier beleid omdat elke medewerker en stagiaires de dossiers kunnen inzien. Alleen de vaste klantmanager is hier volgens ons toe bevoegd. De stukken kunnen zo makkelijk op straat komen te liggen.

Afspraken met schuldeisers: Het blijkt vaak dat IPE geen of onduidelijke afspraken maakt met schuldeisers. Klanten krijgen dan nog brieven van schuldeisers, of geld blijkt niet naar schuldeisers overgemaakt te zijn.

De opdracht voor inkomensbeheer wordt opnieuw aanbesteedt. Wij verwachten dat Stichting IPE deze ‘aanbesteding’ zal winnen omdat er weinig alternatieven zullen zijn. De gemeente zou inkomensbeheer niet moeten aanbesteden maar gewoon zelf op een professionele manier moeten uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

Persbericht ivm Stichting IPE. 7 mei 2017

Onderwerp: Persbericht Stichting IPE.

Bij de agenda van de commissievergadering van komende dinsdag 9 mei 2017 staat er als ingekomen stuk een brief van de Stichting IPE en de gemeente Emmen over een subsidie en financiële problemen aan en van Stichting IPE. Wij zetten vraagtekens bij de vermeende belangenverstrengeling tussen een raadslid, bestuurslid en werknemer die zijn verenigd in 1 persoon.

We hebben vraagtekens bij de inkomsten van de Stichting en haar werkwijze.

Stichting IPE dreigde financieel ten onder te gaan en heeft via vriendelijke "chantage" gezorgd dat de Gemeente Emmen een eenmalig extra subsidie van 114.000 euro heeft verstrekt om de bedrijfsvoering tot 1 september 2017 te waarborgen. www.gemeenteraademmen.nl/…/itemdocument%3A16775.html Op 13 maart 2017 schreef bestuurslid, medewerker van Stichting IPE en tevens Raadslid namens de PvdA, A.G. Louwes-Linnemann de gemeente hierover een bedelbrief. www.gemeenteraademmen.nl/…/itemattachment%3A167...75.h

Op de website www.gemeenteraademmen.nl staat echter niet dat Mevrouw Louwes bestuurslid is maar wel Teamleider van Stichting IPE (inkomensbeheer particulieren Emmen) (bezoldigd) www.gemeenteraademmen.nl/achtergrond/wie-is-wie/partijlid/raadslidEmmen/6-louwes-linnemann.html. Dus is ze én bestuurslid én ook in dienst als betaalde medewerker? Is dit niet raar? In september zijn volgens de informatie van de Gemeente de drie overlevingsscenario’s voor Stichting IPE klaar en moet er gekozen worden hoe het verder gaat. Wij zijn zeer benieuwd welke fracties in de gemeenteraad deze brieven komende dinsdag tijdens de commissievergadering van de commissie samenleving gaan/durven agenderen voor een volgende vergadering en welk raadslid dan namens de PvdA dit dan gaat bespreken?

De inwoners die in de schulden zitten betalen nu voor het grootste deel Stichting IPE (zie hieronder en de linken).

INKOMSTEN Stichting IPE.

 1. Inkomensbeheer
  Inkomens beheer gebaseerd op 280 cliënten keer € 50,-- eigen bijdrage van de cliënt.
 2. Subsidie
  Jaarlijkse subsidie gemeente Emmen bedraagt € 20.000,--

www.gemeenteraademmen.nl/…/itemattachment%3A16775.html

Dit is natuurlijk discutabel. De gemeente moet zorgen voor een objectieve en onafhankelijke niet commerciële schuldhulpverlening en budgethulp/ inkomensbeheer waarbij de inwoners regie blijven houden over hun inkomsten en uitgaven. Dus wij adviseren de Stichting IPE op te heffen en de werkzaamheden en personeelsleden weer onder te brengen bij de eigen gemeentelijke afdeling schuldhulpverlening. Zo kan de vermeende belangenverstrengeling eindelijk worden beëindigd en inwoners worden verzekerd van een professionele en onpartijdige dienstverlening. Want dit werk van IPE en Louwes raakt en is ook nog eens vermengd met het ombudsteam van de eigen PvdA. De vraag is of dit wenselijk is en geen belangenverstrengeling inhoudt.  Ook moeten de commerciële schuldhulp-cowboys eindelijk eens aangepakt worden en de wachtlijsten bij de gemeente worden weggewerkt door meer personeel aan te nemen. Ook moeten gemaakte fouten worden erkend en niet onder het tapijt worden geveegd ten koste van mensen die in de schulden geraakt zijn. Wij weten dit omdat wij ombudswerk verrichten voor onze leden en deze en andere zaken in de praktijk tegenkomen.

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

Persbericht: Maak jongerencentrum/disco/soos mogelijk in de voormalige discotheek in Klazienaveen.

Emmen 5 april 2017

Naar aanleiding van het artikel vanmorgen in het Dagblad van het Noorden stellen wij als SOPE het volgende voor.

Er is al jaren geleden door voormalig Burgemeester Bijl een #jongerenplek aan de jongeren in Klazienaveen beloofd. Het opnieuw vrijkomen van de voormalige Disco Le Barrage is een mooie aanleiding om eindelijk actie te ondernemen en met alle partijen tezamen om tafel te gaan zitten om dit mogelijk te maken. Ook heeft dit College van Burgemeester en Wethouders nog iets goed te maken naar aanleiding van het sluiten van jongerencentrum Blanco. De gemeente heeft een taak om jongerencultuur een plek te geven. Jongerenbeleid is er ook niet echt. Dit wordt eens tijd! Domesta is eigenaar van dit pand en kan het pand bijvoorbeeld een jaar lang ‘gratis’ ter beschikking stellen zodat een gezamenlijk initiatief dit jongerencentrum annex discotheek en soos kan opstarten om tot een succes te maken. De gemeente moet financieel bijdragen. Er zijn plannen van o.a. Sedna om een jongerencentrum te starten als een soort oppascentrum maar daar is geen behoefte aan. Jongeren in onze gemeente hebben behoefte aan uitgaansplekken waar ze zichzelf kunnen zijn. Jongeren moeten volgens ons niet gedwongen worden om te vertrekken of om in andere plaatsen uit te gaan. Jongeren moeten uit kunnen gaan op de plek waar ze wonen. Wij roepen de Gemeente Emmen, Sedna, Domesta, jongeren en de jongerenraad op om rond de tafel te gaan zitten en dit NU te regelen.

Domesta-moet-weer-de-boer-op-met-leegstaande-disco

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

Wij als SOPE zijn een peiling en petitie ineen gestart op internet. Bibliotheek moet op de huidige centrale plek blijven?         

De mening en visie van de leden van de bibliotheek en van inwoners zijn voor ons belangrijker dan financiële belangen!

Wethouder Jisse Otter, Projectontwikkelaar Peter van Dijk en directeur van de bibliotheek Marchien Brons zijn allemaal voor een verhuizing van de bibliotheek van het Noorderplein naar de Westerstraat. Dit is om het winkelgebied compacter te maken en het Noorderplein aantrekkelijker met het modewoord reuring. Er moet meer reuring komen. Er komen per dag heel wat bezoekers naar de bibliotheek. Het plaatsen van de grote landelijke ketens is echter geen garantie voor verdere faillissementen! En dan? Dan staat het mooi gebouw leeg. Juist een andere publieke voorziening naast de huidige winkel zorgt voor garantie dat het Noorderplein dan geen dode plek wordt. Er zijn ook andere veranderingen te bedenken om het Noorderplein aantrekkelijke te maken?

Wij vinden het vooral belangrijk wat de leden van de bibliotheek en de inwoners van de onze gemeente hierover denken!

Wij hebben daarom een peiling en petitie ineen gestart op petities24.com om de mening van onze inwoners en de leden van de bibliotheek te peilen. Want zei zijn de belangrijkste stem in deze en niet de (financiële) belangen van de projectontwikkelaar en het opgelegde plan van compact winkelcentrum dat helemaal geen garantie zal zijn tegen verdere leegstand of een oplossing voor het veranderende koopgedrag. De petitie kan worden getekend als men tegen is, indien men voor is kunnen mensen een reactie plaatsen!

Bibliotheek Emmen moet op huidige centrale plek blijven?
https://www.petities24.com/bibliotheek_emmen_moet_op_huidige_centrale_plek_blijven

~~~

Bibliotheek Emmen moet op huidige centrale plek blijven! 

Stop verdere (financiële) belangenverstrengeling tussen private en publieke belangen!

Stop machtconcentratie ten behoeve van één projectontwikkelaar!

Het gebouw waar de bibliotheek Emmen in gevestigd is, is al eigendom van Projectontwikkelaar Peter van Dijk.

Dit had natuurlijk nooit aan hem verkocht moeten worden.

Deze ontwikkelaar wil graag een 65 meter hoge manhattentoren bouwen voor de bieb. Dit kan nu, ondanks het protest van omwonenden,  makkelijker gerealiseerd worden!

De gemeenteraad laat dit gewoon gebeuren!

De verhuizing van de bibliotheek naar de Westerstaat dient slechts de financiële belangen van de projectontwikkelaar!

Maar dient het ook de belangen van ons als inwoners?

De ontwikkelaar kan zo meer geld krijgen voor huisvesting van de landelijke ketens in het biebgebouw en heeft meteen ook een huurder voor de Westerstraat. De belangen van deze ontwikkelaar worden zo wel erg groot?

Wanneer gaat de Gemeente Emmen hier eens paal en perk aan stellen?

De bibliotheek verhuizen naar de rand van het centrum is geen goed idee.

Juist een mix van functies, publieke voorzieningen en winkels biedt garantie voor het voorkomen van verdere leegstand.

˜ ˜ ˜

Onderwerp:
Niet in behandeling nemen van verzoek voor monumentenstatus boerderij en stookhuisjes centrum Emmen.

Geachte redactie,

Het College van B en W van de gemeente Emmen heeft een drogreden gevonden om ons verzoek tot een hernieuwde monumentenstatus voor de oude boerderij in het centrum van Emmen, waarin Restaurant ‘De Kamer’ is gevestigd en de stookhuisjes, niet in behandeling te hoeven nemen.

De gemeente neemt haar erfgoed taak niet serieus en neemt niet haar eigen verantwoordelijkheid om erfgoed optimaal te beschermen en te behouden.
Wij kunnen natuurlijk ook muggenziften en ons strikt procedureel opstellen. Maar het is ook strikt genomen de waarheid.
De gemeente beweert dat de SOPE een politieke partij is omdat wij zouden hebben meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
Dit is niet juist. De SOPN heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen, de SOPE dus (nog) niet!

Dus is de SOPE gewoon een maatschappelijke organisatie en daardoor belanghebbende.
Wij hebben als ‘maatschappelijke organisatie SOPE’ het verzoek ingediend en de petitie gestart.

Vreemd dat de betreffende ambtenaar dit niet even met ons heeft besproken. Het was tijden oorverdovend stil. Waarom heeft dit 3 maanden moeten duren? Zie de brief/motivatie van de gemeente als bijlage en deels hieronder als kopie. We zullen tegen dit besluit een bezwaar indienen.

Wellicht voelt nu een andere organisatie zich geroepen om eenzelfde verzoek bij de gemeente in te dienen?

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

Lees hier de hele brief van de Gemeente.

>> Deel van de brief van de gemeente: <<

U heeft, per e-mail dd. 5 sept. 2016, verzocht om het gebouw ‘De Kamer’ (Marktplein7-9) aan te wijzen als gemeentelijk monument en daarbij gevraagd of verdere onderbouwing nodig is en wat overigens de eisen voor een aanvraag zijn.

Wij hebben u, met e-mails van 19 okt. 2016 en van 1 nov. 2016, gelegenheid gegeven om uw verzoek te onderbouwen en u gevraagd om aan te geven wat uw belang bij dit verzoek is. Met uw e-mail van 2 nov. 2016 heeft u hierop gereageerd. Naar aanleiding daarvan hebben wij uw aanvraag nader beoordeeld.

Geconstateerd wordt, dat uit deelname aan de verkiezingen voor de gemeenteraad blijkt, dat uw organisatie een politieke partij is. Een politieke partij kan echter geen belanghebbende zijn bij verzoeken zoals het onderhavige. In jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is dat vastgelegd.

Verder bepaalt de Erfgoedverordening gemeente Emmen in art. 3 lid 1 dat belanghebbenden een verzoek om een gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument kunnen indienen. Wij merken Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen niet aan als belanghebbende bij het verzoek om het gebouw ‘De Kamer’ aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Wij nemen uw verzoek om de ‘De Kamer’ aan te wijzen als gemeentelijk monument daarom niet in behandeling.

Overigens vermelden wij nog dat ‘De Kamer’ na de brand eind 2006, door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed van de lijst van rijksmonumenten is geschrapt en vervolgens ook niet is aangemerkt als gemeentelijk monument.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Emmen,

de gemeentesecretaris,         de locoburgemeester,
I.A.A. Oostmeijer-Oosting        B.R. Arends
˜ ˜ ˜

Gemeenteraadsfracties, consumpties, bijeenkomsten en etentjes?

Geachte redactie,

De gemeenteraadsfracties blijken teveel uit te geven aan consumpties, bijeenkomsten en etentjes? Deloitte vindt dat over 2015 de rechtmatigheid van kosten voor etentjes, consumpties en bijeenkomsten door de fracties niet goed aangetoond wordt. Wij vinden dat, indien gemeenteraadsleden er een baan naast hebben, zij deze extra kosten voor etentjes, consumpties en bijeenkomsten zelf kunnen betalen. Deloitte geeft slechts aan dat raadsleden dit van de maandelijkse onkostenvergoeding kunnen betalen. Het lijkt ons logisch dat raadsfracties deze kosten, waarvan de rechtmatigheid niet kon worden aangetoond, terugbetalen.

Zie de tekst uit het rapport en de link naar het openbare rapport hieronder:

'Uit het rapport door Deloitte van bevindingen inzake de verantwoordingen fractievergoedingen 2015'

4. Aanbevelingen
Wij geven u een aantal aandachtspunten mee die in onze optiek bijdragen aan een efficiënter en effectiever verantwoordingsproces.

Wij hebben vastgesteld dat de nieuwe verordening meer duidelijkheid verschaft aan de fracties welke bestedingen verantwoord mogen worden. Tegelijkertijd constateren wij ook dat er over diverse kostensoorten nog steeds onduidelijkheid bestaat. Dit betreffen kosten die samenhangen met consumpties, bijeenkomsten en etentjes. Het vaststellen van de rechtmatigheid van dergelijke kosten blijkt in de praktijk een lastige opgave. Om de rechtmatigheid aan te tonen, dient er een duidelijk verband te zijn tussen deze kosten en de activiteiten die betrekking hebben op het functioneren van de fractie vanuit de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Wij raden u aan om bij de verantwoording van deze kosten dit verband duidelijk te motiveren. Tevens wijzen wij er op dat raadsleden een maandelijkse onkostenvergoeding (in 2016: 6 182,53) ontvangen waarvan ook etentjes en consumpties betaald kunnen worden.

http://www.gemeenteraademmen.nl/nc/vergaderingen/document/document/43039/via/itemattachment%3A16337.html

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

Persbericht Gechipte Afvalcontainer! 27 oktober 2016 UPDATE 2!

Nieuwe info, nieuwe vragen. Klacht onderweg naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Geachte redactie,

We hebben alle informatie nog eens doorgelezen op de site van Area en de Gemeente. Er zijn nog vele vragen rondom de privacy. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moet er een privacyreglement openbaar staan, waarin staat wat de chip registreert, hoe deze gegevens gebruikt, opgeslagen en beschermd worden.

Er staat geen privacyreglement over de gechipte minicontainer openbaar noch op de site van area, de scheidt u mee campagne of van de Gemeente. De Gemeente Lisse heeft deze bijvoorbeeld wel. Ook verschillende reinigingsbedrijven zoals Avalex rondom Wassenaar heeft een Privacy Register van chips geplaatst in minicontainers. Deze is ook verplicht.

Verder dient Area een (onafhankelijk) privacy impact assessment te laten uitvoeren of een product of dienst daadwerkelijk privacyproof is. Dit is ook niet te vinden. Inwoners zijn hier niet over geïnformeerd. Twee regels in de folder en brief en onvolledige niet objectieve informatie via de krant en website is echt niet genoeg. De informatievoorziening per post moet dus overnieuw en volledig zijn. Er is zo geen garantie dat de chip alleen doet wat Area en de Gemeente zeggen.

Zo ontstaat er wantrouwen. Dit hebben de Gemeente en Area zelf veroorzaakt door inwoners niet duidelijk en volledig te informeren per folder en brief. Er is ook geen keuze om de container met chip te weigeren.

Wij hebben inmiddels een verzoek gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens om dit te onderzoeken en Area en de Gemeente te wijzen op de mogelijke lacunes in de wettelijke verplichtingen, de informatievoorziening (privacyreglement), privacy (registratie en bescherming) en onafhankelijke onderzoek (PIA). Met privacy en de informatievoorziening hieromtrent kun je niet lichtzinnig omgaan en behoort door een bedrijf als Area en de Gemeente Emmen uiterst serieus genomen te worden.

Privacy is niet een kwestie van vertrouwen maar van objectieve, onafhankelijke, verifieerbare informatie.

Vragen en aandachtspunten;

 • Waarom is een niet gechipte container ineens illegaal?
 • De chip heeft een uniek nummer en is gekoppeld aan een adres (objectgegevens) en niet aan een persoon (naam). Het is bekend dat in binnen het stelsel van basisregistraties de BAG en de GBA gekoppeld zijn.
  Er is dus wel degelijk sprake van een koppeling met persoonsgegevens. Het Rijk stelt onder ‘wat zijn persoonsgegevens?’: “Sommige persoonsgegevens geven directe en feitelijke informatie over een persoon. Bijvoorbeeld iemands geboortedatum, adres of geslacht.” Het Rijk noemt het adres dus een persoonsgegeven, geen objectgegeven.
 • Wanneer Area routes wil optimaliseren en beter afstemmen op het ‘aanbiedgedrag’ kan Area een nummering per straat aanbrengen en dan dus niet overeenkomstig de huisnummers, want dan komt de privacy in het geding. Ook zou Area deze informatie op een andere manier, zonder chip kunnen verzamelen.  
 • Een ander voordeel stelt Area is dat de chip het mogelijk maakt om het containerbeheer te verbeteren. Bij diefstal of het zoekraken kan de container worden geblokkeerd. De betreffend inwoner ontvangt in dat geval een nieuwe container, gekoppeld aan het huisadres.
  Hier is het dus ineens wel weer gekoppeld aan persoonsgegevens, namelijk een huisadres. Het samenstellen van en voegen van containers op een witte of zwarte lijst (voor een eventueel boetesysteem) is dus mogelijk. Area kan bijvoorbeeld met een klik een container toevoegen of verwijderen uit het bestand, de ledigingsgeschiedenis per container of huishouden opslaan, blokkeringsmogelijkheden en redenen invoeren, wijziging of overname van chipgegevens, toevoegen van notities, aanmaken van serviceopdrachten.
  Area geeft aan dat deze info intern blijft. Waar zijn de veiligheidsgaranties betreffende datalekken, hackmogelijkheden en intern misbruik?
 • Area zegt dat gegevens alleen worden gebruikt voor de interne bedrijfsvoering en niet openbaar zijn. Doordat gegevens gekoppeld kunnen worden valt dit echter onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 • Area erkent dat de chip ook kan worden gebruikt voor het wegen van het gewicht in de container, maar zegt dat het deze mogelijkheid nu niet gebruikt..?

Persbericht Gechipte Afvalcontainer! 26 oktober 2016 UPDATE!

Boycot de gechipte afvalcontainer: wij wensen geen afvalpolitie!

Geachte redactie,

Hierbij een update en actualisering van het vorige bericht.

Inmiddels is er een bericht verschenen in het DvhN met een vraag en antwoord met Area waarin er wederom iets anders wordt verteld. Ook gaat de communicatie van Area blijkbaar nu via het Dagblad in plaats van direct met de inwoners. Er is nog steeds geen duidelijkheid en het wordt alleen maar onduidelijker.

De Gemeente en Area heeft dit en deze ophef zelf in de hand gewerkt door zo onduidelijk te zijn in haar folder en brief. Verschillende bellende inwoners krijgen verschillende verhalen te horen. Je kunt dit soort zorgen niet afdoen met een krantenbericht of antwoord via miniman. Er behoort vooraf een compleet verhaal gecommuniceerd te worden en niet te worden afgedaan met 1 regel in de folder van Area en de Gemeente Emmen.

Nu wachten de inwoners nog steeds op duidelijke informatie en een privacyreglement om te kunnen lezen wat de chip doet (inclusief onafhankelijk onderzoek), of en welke informatie wordt opgeslagen en bewaard. En we vragen voor inwoners om een keuze om de container met chip te kunnen weigeren en een container zonder chip te ontvangen. Tevens is de vraag niet beantwoord of de chip een (geheime) infoachterdeur heeft en of het een opstap is tot betalen per kilo (Diftar).

 Ook de camera die in de container kan kijken baart ons zorgen. Wat gebeurt er met deze beelden? Worden deze opgeslagen, waar en voor hoelang? Kan dit leiden tot boetes? Tot er volledige duidelijkheid is en iedere inwoner hier per post duidelijkheid over heeft ontvangen (hetgeen gebruikelijk en verplicht is) blijft onze oproep voor een boycot van de betreffende gechipte afvalcontainer bestaan.

Met privacy kun je tegenwoordig niet lichtzinnig mee omgaan en behoort door een bedrijf als Area en de Gemeente Emmen uiterst serieus genomen te worden. Mocht dit wederom niet serieus worden genomen zullen dit aanhangig maken bij de autoriteit persoonsgegevens en bekijken of we de chip onafhankelijk kunnen laten testen.

Zie hier de linken naar het DvhN artikel en onze reactie en naar de blog van Emmen Nu.

Mijn privacy naar de stort!

https://www.emmen.nu/achtergrond/nieuws/blogs/466559/mijn-privacy-naar-de-stort.html

http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Ophef-over-chip-in-containers-Emmen-is-onnodig%E2%80%99-21722559.html?utm_content=buffer57e1f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

De terechte zorgen over de chip in de afvalcontainer wordt door Area gebagatelliseerd! Waar is het bewijs, wanneer weten we zeker dat dit verhaal over de chip klopt en er geen achterdeur in zit en een opmars naar Diftar blijkt te zijn? Waarom stond dit verhaal dan niet in de folder van Area en/of in de brief van de Gemeente?
Waarom hebben we al drie verschillende en tegenstrijdige verhalen gehoord en gelezen? Area verteld dus verschillende verhalen. Dit roept twijfel op. Waar is het verplichte privacy reglement? Waarom is dit niet openbaar? Er is veel te summiere informatie verstrekt aan ons door de Gemeente en Area. Als de container via de chip gekoppeld is aan een adres is de naam snel gevonden.
De chip moet onafhankelijk worden getest. We zullen kijken of we dit zelf of via ons netwerk kunnen laten doen. Het is nu nog te onduidelijk. Daarbij blijft ook staan dat er altijd een keuze moet zijn voor inwoners of je wel of niet een container met chip wilt.  
Zolang er geen bewijs en duidelijkheid is, blijft onze oproep tot boycot of weigering van de container met chip staan!

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen


Persbericht Gechipte Afvalcontainer! 20 oktober 2016

Boycot de gechipte afvalcontainer: wij wensen geen afvalpolitie!

Wij hebben het al eerder gezegd via sociale media dat wij geen gechipte container willen. Wij willen niet gecontroleerd worden met kans op een boete.

Wij willen niet dat de afvalscheiding verwordt tot een afvalpolitie met dwang omdat fabrikanten niet hun verantwoordelijkheid nemen.

Keuze wel of geen chip: Wij willen dat Area en de Gemeente containers gaat aanbieden zonder chip zodat mensen in ieder geval kunnen kiezen of ze deze wel of niet willen. Je kunt dit niet zomaar opleggen. De informatie moet veel beter. Scheidt u mee? Is een vraag, alleen kunnen we geen antwoord geven en niet kiezen, we worden gedwongen mee te doen.

Privacy; Er staat niets in de folder en brief over wat er echt met de gegevens gebeurt. Alleen dat Area de inzamelroutes kan verbeteren. Een alerte lezeres van miniman belde met Area en daar gaven ze toe dat de ingebouwde chip registreert wat je aanbiedt aan afval. Over het krijgen van een boete bestaat onduidelijkheid als je er iets ingooit dat er niet hoort. Maar die kans is reëel! Er staat niets in over de opslag van de gegevens, voor hoe lang en wat er exact mee gebeurt. Het bevat geen (verplicht) privacyreglement. De informatiefolder moet dus overnieuw.

Plastic afval: Wie heeft er eigenlijk gevraagd om plastic en het afval. Dit is de verantwoordelijkheid van de producenten en die moeten dit probleem dan ook oplossen en betalen. Gebruik van meer natuurlijke (biologisch afbreekbare) materialen zou veel beter zijn en dit probleem meer bij de bron oplossen. Fleecetruien en sportshirts van polyamide ademen niet en dan zweet je juist extra. Wie zegt dat dit gezond is en dat we dit willen?

Ruimte: Er zijn natuurlijk huishoudens die geen ruimte hebben voor een extra derde container. Deze zullen met hun afval naar de sorteerstraten moeten. Als mensen moeilijk ter been zijn kan dit echter problematisch zijn. Hier staat ook niets over in de folder en de brief van de Gemeente.

Ook was er duidelijk gecommuniceerd in de verkiezingscampagne dat Wakker Emmen geen derde container wilde, nu krijgen we deze toch opgelegd..

Dus weiger deze container als je deze niet wilt!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

Wie uit onze gemeente solliciteert als Burgemeester?

Donderdagavond 29 september staat de procedure en de profielschets van de nieuwe burgemeester van onze gemeente op de agenda van de gemeenteraad. Bij het lezen en analyseren vallen ons een aantal zaken op die we hier willen delen. Ook willen we aanvullend zijn.

1. De hele profielschets ademt uit dat er nadrukkelijk iemand van buiten de Gemeente wordt gezocht, terwijl het logischer is om een inwoner binnen onze gemeente te zoeken die ook een netwerk buiten de gemeente heeft. Dus verander dit. Dan hoeft diegene onze gemeente niet te googelen, maar draagt de gemeente (cultuur) mee in elke vezel. Dan houden/krijgen we een burgemeester en gemeente die ons past. Wij vragen vooral aan onze inwoners om te solliciteren.

2. Maak er een openlijke sollicitatie en verkiezing en/of loting van. Geen achterkamergedoe maar open en transparant. Schrijf een open procedure uit waarin de kandidaten zich moeten presenteren (o.a. via filmpjes) en de inwoners uiteindelijk een kandidaat kunnen kiezen d.m.v. een referendum of dat er via loting iemand uit alle kandidaten wordt gekozen.

3. Zet het juiste aantal dorpen, kernen en buurtschappen erin. Sluit geen enkele uit door alleen te spreken van ruim twintig.

4. De constatering dat er op de besluitvorming van grote industrieën om arbeidsplaatsen naar lagelonenlanden niet veel invloed uit te oefenen is, is onjuist. Daar zijn onder andere vooraf afspraken over te maken in de vestigingsvoorwaarden. De nadruk op het MKB en lokale werknemers en eigenaren is goed en nodig. Een regionale economie is als tegenhanger en aanvulling op de globalisering wezenlijk en belangrijk om economische groei en gelijke kansen voor iedereen, dichterbij te brengen.

5. De nadruk op werk en bedrijvigheid is zeer goed en belangrijk maar het is niet het enige aspect dat belangrijk is om welzijn en welvaart te bevorderen. Een burgemeester is niet een wethouder economie maar een burgemeester voor alle inwoners, iemand die boven belangen staat en de lijm is tussen inwoners, dorpen en wijken en alle belangrijke maatschappelijke thema's, materieel en immaterieel behartigd. Een bemiddelaar die erop toeziet dat alles aan bod komt, iedere inwoner even belangrijk is, niet afgewezen wordt en aan bod komt. Dat er evenwicht ontstaat op alle terreinen en binnen het gehele beleid.

6. Ook in de gemeenteraad gaat het erom dat alle politieke partijen voldoende en op een gelijke manier aan bod komen, dat er juist ruimte is om te debatteren en tot voorstellen te komen, in plaats van alles snel af te raffelen en (op een vanzelfsprekende manier iets) door te drukken. Niet tijd is een indicator maar een goede inhoudelijke behandeling en komen tot helderheid en consensus.

profiel burgemeester.pdf
˜ ˜ ˜

Het armoedebeleid van Gemeente Emmen is om te treuren!
Hier 18 suggesties om het te voorkomen en te bestrijden!

Onderwerp: Het armoedebeleid van Gemeente Emmen is om te treuren! Hier 18 suggesties om het te voorkomen en te bestrijden!

Het armoedebeleid van ons gemeentebestuur is puur theorie en is te weinig gebaseerd op de praktijk. Het is te omslachtig en procedureel. Vanavond staat er een evaluatie op de agenda ter agendering. We weten wel een aantal verbeterpunten!

 1. Maak de BBZ weer toegankelijker en neem er meer mogelijkheden in op. Vergoeding ID kaart. Een witgoedregeling.
 2. Voer (een experiment) regelvrije bijstand in.
 3. De regeling ontplooiing en ontwikkeling is alleen toegankelijk als er een baangarantie aan vast zit. Dit is een verkeerd uitgangspunt en belemmert het gebruik ervan. Zorg dat wensen gehonoreerd worden zodat mensen zelf regie hebben over hun ontwikkelingsweg.
 4. Voeg regelingen samen en maak deze automatisch. Gegevens van uitkeringsgerechtigden zijn bekend, dus keer uit waar mensen recht op hebben of verhoog de uitkering met een extra bedrag waarin de toeslagen en regelingen verdisconteerd zijn. De gemeente doet er nu alles aan om de toegankelijkheid te belemmeren.
  1. Verruim de participatie webshop met voorzieningen vanaf 0 jaar. Zorg samen met het Atlastheater voor korting voor voorstellingen en verwijs niet naar elkaar. Bij Muzeval kon dit wel?
  2. Voer een Emmen Pas in waardoor iedere inwoner korting krijgt op alle beschikbare cultuur en educatie!
 5. Schaf het denigrerende TDC af en sticht een visiecentrum.
 6. Begin een experiment met een onvoorwaardelijk basisinkomen met vrijwillige begeleiding en toegankelijke educatie.
 7. Zorg voor integratie van preventiebeleid.
 8. Investeer in de vormgeving van een (circulaire) regionale economie zodat er voor onze eigen inwoners meer werkgelegenheid ontstaat.
 9. Geef toeslagen aan zelfstandigen, ouderen, jongeren die het niet redden.
 10. Zorg ervoor dat onze inwoners zich niet in de schulden hoeven steken, door leningen te verstrekken.
 11. Vervang studiefinanciering voor in de Gemeente studerende inwoners voor een rentevrije lening of een basisbeurs.
 12. Schaf eigen bijdragen voor zorg, schoonmaakondersteuning en andere voorzieningen af.
 13. Steun en financier alternatieve aanpakken/organisaties en stop het doorschuiven van mensen die hulp nodig hebben van instantie naar instantie.
 14. Tolereer andersdenkenden en dwing ze niet om schadelijke psychotrope medicatie te nemen of in behandeling te nemen. Voorkom noodsituaties door tolerantie en soevereine begeleiding.
 15. Speel gezinnen niet uit elkaar maar zorg indien nodig voor begeleiding in huis.
 16. Laten we ruimdenkender worden en proberen te begrijpen waarom mensen zijn zoals ze zijn en doen zoals ze doen. Dit voorkomt uitzichtloze situaties. Beoordeel de ander niet als je je oncomfortabel voelt maar kijk in jezelf waar dit mee te maken kan hebben. Wees dankbaar dat de ander je hierin triggert en je helpt dit op te lossen.
 17. Wees lief voor leerlingen en laat ze hun eigen leerweg ontdekken en veroordeel en straf ze niet als ze andere wegen willen zoeken en/of zich verzetten of spijbelen.

Heb jij meer suggesties, stuur ze in via elbert@sopemmen.nl of zet ze op onze Facebookpagina onder dit bericht!

Zie via deze link de gemeentelijke evaluatie: http://www.gemeenteraademmen.nl/…/via/itemdocument%3A16130.html

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

www.sopemmen.nl

˜ ˜ ˜

Inspreektekst - 12 September 2016!
Aanbieden petitie herstel boerderij uit 1864!

Inspreektekst: aanbieden petitie herstel boerderij uit 1864!

Ik wil graag inspreken namens de Soeverein Onafhankelijke Pioniers inzake het ontwerp omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk herbouwen en uitbreiden van de voormalige boerderij aan de Markt te Emmen. Op 13 juli is het besluit genomen door het College en vandaag loopt de termijn af dat er een zienswijze kan worden ingediend. We hebben ook een zienswijze ingediend.

Wij willen graag de petitie aanbieden die door 320 inwoners is ondertekend met de vraag om de boerderij uit 1864 in oude stijl te herbouwen en ons schaarse historische erfgoed niet te verkwanselen, maar te beschermen!

Wij willen graag de volgende punten onder uw aandacht brengen;

 1. In het plan staat: “De boerderij heeft in het bestemmingsplan Emmen-centrum-noord, weliswaar de aanduiding Monument, maar is geen wettelijk beschermd (rijks, provinciaal of gemeentelijk) monument.” Waarom eigenlijk niet? De gemeente heeft volgens de erfgoedverordening de plicht om historisch erfgoed te behouden en te beschermen. De oude boerderij zou in oude staat worden herbouwd. De dhr. Lubbers heeft dit al in 2006 toegezegd en ook hiertoe een plan ingediend bij de Gemeente. Waarom heeft het College dit plan toen afgewezen en heeft de raad niet ingegrepen? Over de monumentale status is onduidelijkheid. Deze zou na de brand automatisch vervallen zijn. Maar bij een monument kan dit ons inziens helemaal niet. Een particuliere eigenaar moet dit ook in oude staat terugbrengen. Waarom een Gemeente of Ondernemer dan niet? Had dit pand überhaupt verkocht moeten worden aan het bedrijf van Ronald Lubbers en wat is er toen afgesproken en vastgelegd over het behoud en beheer van dit historisch erfgoed? Past dit omgevingsplan binnen die afspraken?

  Is dit besluit over de verkoop van historisch erfgoed wel rechtmatig gelegitimeerd door de gemeenteraad? Deze zaken moeten eerst duidelijk worden en dus worden uitgezocht.

  Wij hebben recent de gemeentelijke monumentenstatus voor het gehele gebouw en de stookhuisjes aangevraagd!

 2. Het nieuw te bouwen pand wordt 23,1 meter lang, 14 meter breed en 10 meter hoog. Dan past het nog oude bestaande deel hier ongeveer 2.5 keer in. Dit is volledig buiten proportie. Ook verdwijnt er een oude schoorsteen en wordt de nieuwe kap gedeeltelijk over het oude dak geschoven. Het historisch aangezicht verdwijnt volledig omdat het ‘kleine duimpje’ verdwijnt ten opzichte van de grote aanbouw. Het gebouw komt zover naar voren op het Marktplein dat een goede doorstroming van voetgangers bemoeilijkt wordt. Aangezien er vooral glas wordt gebruikt is er vanuit de 1e verdieping van het gebouw storende inkijk vice versa niet uit te sluiten.
 3. Het College schrijft dat dit plan in is strijd met het huidige bestemmingsplan:
  “Uw aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, omdat het gebouw langer en breder is dan de voormalige bebouwing waardoor het gebouw buiten het bouwvlak wordt gebouwd en deels in een bestemming waar niet gebouwd mag worden.” Het College zou dit besluit dus moeten voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft zichzelf echter buitenspel gezet betreffende besluiten over bestemmingsplan wijzigingen als een uitbreiding het oorspronkelijk bestemmingsplan overschrijdt. “De gemeenteraad kan, op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Bor, categorieën aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist. De gemeenteraad heeft op 28 april 2011 besloten tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin een verklaring niet is vereist. Het onderhavige project behoort tot een aangewezen categorie, waardoor in dit geval geen verklaring nodig is.”

  Het College noemt niet de betreffende categorie waardoor het besluit niet transparant is. De gemeenteraad gaat echter wel over de erfgoedverordening waarmee dit plan waarschijnlijk in strijd is. Dit plan zou dus ons inziens alsnog moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad omdat het ook een ingrijpend besluit is.

 4. In het onderzoek naar de geluidsbelasting staat dat er niet aan alle richtlijnen voldaan kan worden. Op pagina 9 lezen we. “Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van het stemgeluid bedraagt ter plaatse van de maatgevende woningen van derden 49dB(A) in de dag-periode en 50dB(A) in de avondperiode. Hiermee kan niet worden voldaan aan de streefwaarden volgens stap 2 van de VNG-publicatie van 45dB(A) in de avondperiode. Uit dit onderzoek blijkt dat er redelijkerwijs geen doelmatige maatregelen zijn te treffen om de geluidsbelasting te reduceren. Daar wel voldaan kan worden aan de streefwaarden conform stap 3 van de VNG-publicatie kan het bevoegd gezag de optredende geluidsbelasting gemotiveerd acceptabel achten”.
  Wij vinden dat er niet mag worden afgeweken van de VNG richtlijnen omdat omwonenden beschermd moeten worden en geen schade (stress, gehoorschade, overspannenheid) mogen oplopen. De gemeente moet ervoor zorgen dat dit besluit voldoet aan alle VNG richtlijnen. En moet niet met het argument komen dat er geen doelmatige maatregelen zijn te treffen, dan moet de gemeente eisen dat het plan aangepast wordt en voldoet aan de geldende normen voor geluidsbelasting.
 5. In hoofdstuk 5 staat erg weinig over maatschappelijke betrokkenheid. “Op de gevraagde vergunning is de uitgebreide Wabo-procedure van toepassing.” Aangezien historisch erfgoed van alle inwoners van onze gemeente is, voldoet deze procedure niet omdat alleen direct belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Alle inwoners moeten hier iets over te zeggen kunnen hebben. De gemeente moet de ondernemer alsnog toestemming geven om de boerderij in oude staat te herstellen. Het College en de Raad zou zich bewust moeten zijn van de historische waarde, dat besturen meer is dan geld verdienen maar we op een duurzame en verantwoorde manier om behoren te gaan met het nog weinige historische erfgoed. Wij verzoeken dit plan af te blazen, het restaurant de Kamer te laten uitbreiden naar achteren, dan is een serre niet nodig, met inachtneming van een historisch correcte inpassing zodat overlast voor omwonenden minimaal wordt. De gemeente en ondernemer moeten gezamenlijk kostentechnisch zorgen dat het gebouw in ere hersteld wordt. Dat had in 2006 al dienen te gebeuren. Wij willen dat de Gemeente hier een actieve rol in gaat spelen. Ook moet het stookhuis en het schuurtje blijven staan en het oude parkje in ere hersteld worden. Hierbij moet ook de gevoelswaarde en de energetische waarde (onder meer verstoring van de daar aanwezige leylijnen) betrokken worden. Dit heeft ook belangrijke waarde.

Het is nu weliswaar een trend om al het oude maar af te breken en er vaak lelijke nieuwbouw ervoor in de plaats te zetten. Maar over 5 jaar kan de trend wel eens anders zijn. Gemeenteraad voorkom dat u over 5 jaar spijt krijgt en grijp nu in! Weg is weg! Het komt nooit meer terug. Het is van ons allemaal! Het nog schaarse historische erfgoed is van culturele en economische waarde. Vele historische binnensteden varen hier wel bij. Of wilt u meer leegstand? Wij vragen aan de raad om nu aan de rem te trekken!

Dank u voorzitter!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

17 Augustus 2016!

Petitie: Herstel boerderij uit 1864 in Emmen Centrum!

http://www.petities24.com/herstel_boerderij_uit_1864_in_emmen_centrum

Stop de sloop van historische parels in onze Gemeente Emmen!

De Gemeente Emmen heeft een wettelijke taak om ons historisch erfgoed te beschermen. Alleen erover praten is mooi en lijsten opstellen ook, maar het gaat om wat ondernemers en het College doen! Er zijn plannen om een niet passend gebouw achter 'Restaurant De Kamer' in het centrum van Emmen te bouwen, de oude stookhuisjes te slopen en een serre te bouwen aan de boerderij.

Wij willen;

Wij willen graag dat het afgebrande deel van de boerderij uit 1864 wordt herbouwd in oude stijl. De stookschuurtjes moeten blijven staan. Restaurant De Kamer kan dan uitbreiden naar achteren en er wordt afgezien van de bouw van een serre aan de zijkant van de boerderij. Dit werkt verstorend en tast het aangezicht van de boerderij aan. Het nieuwe gebouw wordt niet gebouwd en Bakker Bart komt niet op deze locatie. Dit is niet passend. Het parkje, bij de stookhuisjes, dat gesloopt is, moet worden hersteld. Vernieuwing is prima maar niet ten koste van het nog schaarse historisch erfgoed!

Steun deze oproep en teken deze petitie! We zullen deze petitie dan aanbieden aan de eigenaar, de Gemeenteraad en het College van B en W.

˜ ˜ ˜

13 Juli 2016!

persbericht IBS

Onderwerp: Persbericht: IBS (in bewaringstelling) maatregel Burgemeester soms onzorgvuldig; meer onderzoek en toetsing vooraf nodig!

Geachte redactie,

De Burgemeester kan op verzoek een IBS (inbewaringstelling) afgeven, zij het onder strikte voorwaarden en als er sprake is van een bedreigende situatie. Het lijkt erop dat de (voormalig) Burgemeester in sommige gevallen te makkelijk afgaat op het advies van de Politie.

Wij als SOPE bepleiten bij een verzoek aan de Burgemeester om een IBS-procedure (in bewaringstelling) goed te keuren, voor dat deze akkoord gaat,  een grondige toetsing vooraf doet, om eventuele belangenverstrengeling en misbruik door anderen van de IBS te voorkomen. De schade die een (onterechte) IBS voor betrokkenen oplevert kan zeer schadelijk zijn, zeker als dit met flink machtsvertoon (door de Politie) gebeurt. Wij pleiten tevens voor toetsing, en bij onrechtmatig handelen intrekking, van de recent reeds afgegeven IBS-en. Toetsing door de Burgemeester kan plaatsvinden door een paar simpele telefoontjes of een onafhankelijke instelling dit vooraf te laten beoordelen waarbij alle voorvallen/klachten worden bekeken, voordat opdracht wordt gegeven voor een IBS-procedure. Wij hopen dat met een toetsing vooraf, dit soort zaken in de toekomst voorkomen kan worden. De Burgemeester is de aanklager en de aanklacht moet tevens openbaar beschikbaar zijn en betrokkene moet hierover vooraf, van in kennis worden gesteld, de advocaat moet zich niet opstellen als dummy-aanklager.

Aanleiding van dit bericht: Na een aantal voorgaande zaken, en nu een zaak waar persoon (inwoner van Emmen) (onterecht) onder valse voorwendselen, sinds 15 april al opgesloten zit in een gesloten afdeling van (Bethesda Ziekenhuis, te Hoogeveen), zonder zorgvuldige toetsing door de Burgemeester (voormalig Burgemeester Bijl) en zonder de wettelijke toetsing achteraf (binnen een week). Dit is te laat gebeurt. Op 12 mei heeft de Rechter de IBS wel overgenomen, maar blijkens niet op objectieve gronden. Pleiten wij als SOPE voor een grondige toetsing vooraf door de Burgemeester. De Politie mag bij de Burgemeester een verzoek doen voor IBS procedure, zij het onder strikte voorwaarden zien linken; http://www.pvp.nl/wanneer-krijg-ik-een-ibs.html en http://www.zelfbeschadiging.info/wet-bopz.html

Van bedreigende voorvallen was in dit geval geen sprake, er was waarschijnlijk een verschil van inzicht tussen de private Verhuurder en de Huurder en de Verhuurder wilde waarschijnlijk van deze persoon af. Dan is een IBS-procedure niet rechtmatig. De politie dient dit dan ook te toetsen aan bepaalde vastgestelde criteria. En eventuele andere soort bemiddelingen voor te stellen of te organiseren. (huurcommissie) Maar de Burgemeester is hierin eindverantwoordelijk. Dat is in deze zaak waarschijnlijk niet gebeurt. Door onzorgvuldig handelen van de advocaat is de toetsing achteraf niet binnen de vastgestelde termijnen geschied.

EINDE PERSBERICHT

Wij zeggen dit op basis van een recent voorval. Privé gegevens zijn vertrouwelijk. Het gaat ons nu om het algemeen belang omdat dit vaker voorvalt.  Daarom doen we ook dit algemene voorstel en hopen dat berichtgeving hierover tot herbeoordeling van de (recente) individuele gevallen zal leiden. En tot zorgvuldigere omgang door Burgemeester, Politie en instellingen met de IBS -procedure.

Wij hopen dat u hier aandacht aan wilt besteden.

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

1 Juni 2016!

Inspreektekst Structuurvisie Windenergie 1 juni 2016.

Na het zorg-leed rondom onder meer de thuiszorg dreigt er nu veel windparkleed.

De tijd van windparken is voorbij. Investeer niet in technieken uit het verleden!

Ik sta hier namens 658 inwoners die op de Soeverein Onafhankelijke Pioniers gestemd hebben, en namens de 132 inwoners die de petitie ‘Weet jij het al? Gemeente Emmen blijft Windmolenpark Vrij!’ getekend hebben.

Wij willen iedere fractie oproepen tegen te stemmen. De raadsleden van Wakker Emmen in het bijzonder. Zelfs als je als raadslid voor windmolenparken bent, kun je hier toch niet voorstemmen? Het gezwets over het overrulen door de Provincie is kleinzielig. Je staat toch voor je inwoners, het landschap, een beschermd dorpsgezicht? Als iemand je zegt, ‘spring in de sloot’ dan doe je dat toch ook niet?

Andere gemeenten gebruiken ook hun beleidsvrijheid!

Alternatieven voor Windparken zijn er genoeg!

Zonne- energie, kinetische energie, magneettechnologie, compressietechnieken.

Een voorbeeld. Er is een vinding van een cilinder waarin onder zeer hoge druk (b.v. 2500- 3800 bar, ter vervanging van de waterdieptedruk) via een drukstoot water in de cilinder in resonantie word gebracht en door de wisselende drukken in de aanwezige piëzo-elektrische folie een hoogspanning wordt gegenereerd die vermogen kan creëren. Een cilinder van slechts 20cm diameter en een lengte van slechts 80cm kan NB continu 1MW (1000kW!)  opwekken. Het betekent b.v. dat zo’n apparaat een complete moderne windmolen van 4MW (4000kW) (= piekvermogen) kan vervangen omdat dit apparaat 24uur/dag en 365dg/jaar continu dit vermogen kan genereren terwijl een windmolen maar gemiddeld voor 20% (op land) levert (afhankelijk van windcondities etc.). Zie meer info via de link:
http://www.free-energy4all.nl/nieuwe-uitvinding-met-potentieel

Er is landelijk alleen dit jaar al 18.5 miljard subsidie beschikbaar voor onrendabele windmolens. Geldverspilling. Vraag geld aan voor alternatieven.

Het College heeft geen actie ondernomen om een windmolenvrije gemeente actief na te streven met concrete (juridische) actie en verzet. Dus Wethouder, zeg gewoon dat je het ermee eens bent, dit is wel zo duidelijk. Anders verzet je je en ga je echt in overleg en kom je met een alternatief energieplan! Daardoor had het College in het gesprek met de Provincie ook geen onderhandelingspositie.

Het is een ethisch, moreel, inhoudelijk, landschappelijk, financieel, bestuurlijk, en politiek slecht besluit.

De gemiddelde windkracht op 100 meter hoogte, in deze regio is, het minst van heel Nederland.

We vragen u als raadslid goed te bedenken wie u hier wilt vertegenwoordigen? Gedraag u niet als een marionet van anderen, maar als een soeverein mens met hart en ziel, die kiest voor menselijkheid, logica en gevoel. U zit hier namens ons, als onze vertegenwoordiger. De omwonenden willen het niet, dus de enige logische beslissing voor alle raadsleden is tegen deze structuurvisie te stemmen.

Ook in de windenergie landen Denemarken en Duitsland komt men er steeds meer op terug.

Omwonenden worden verleid met gebiedsfondsen en compensatie. Dit wordt echter in de stukken niet concreet gemaakt en het gevaar is dat de opbrengst toch aan andere doelen wordt besteed. De verwachtte opbrengsten zijn ook discutabel. Er is een verhaal uit Nedersaksen, waar inwoners die aandelen hebben nog steeds wachten op winstuitkering en waar nu zelfs verlies dreigt.

Procesvoorstellen die inwoners kunnen doen voor windfondsen zijn geen garantie voor beslissingsrecht over de besteding door de omwonenden.
http://www.br.de/nachrichten/windkraft-altersvorsorge-100.html

  In de stukken staat ‘de opbrengsten c.q. tenders “kan” worden toegevoegd aan windfondsen’, er staat niet “zal” worden toegevoegd. In fase 3 zullen de kaders voor besteding van de middelen door de Gemeente worden uitgewerkt. Geen duidelijkheid vooraf dus!?

Windenergie speelt volgens de Provincie Drenthe  (pag. 53) slechts een kleine bijdrage in de energiedoelstellingen en kan dus makkelijk vervangen worden door andere energiedragers.

De Provinciale omgevingsverordening wordt momenteel herzien (pag. 53). Een uitgelezen kans voor een effectieve lobby door Raadsleden en het College! Dus gedeputeerden, bezin je alsnog! Reputatieschade is er toch al opgetreden.

(pag.56) Inwoners moeten juist wel mede beslissingsrecht over hun omgeving krijgen. Vraag is ook of mitigerende en compenserende maatregelen niet teveel gaan kosten en daardoor de rendabiliteit van de Windparken verder afneemt.

De inbreng van omwonenden in fase II heeft niet geleid tot gedragen ontwerpen en suggesties zijn niet meegenomen.

Het verkrijgen van vergoeding vanwege waardedaling van woningen, planschade of omzetderving word ook moeilijk toegankelijk gemaakt. 

Is de gedragscode geen chantagemiddel? Omwonenden die tegen plaatsing zijn worden zo toch gedwongen om mee te praten over plaatsing.  Door de suggestie te misbruiken ‘ze komen er toch wel’ worden de bewoners erin gerommeld. Dus we hopen dat bewoners hier niet aan mee doen. De vraag is of het verschil uitmaakt of je als omwonende wel of niet meedoet voor het uiteindelijke resultaat. Wat gaat de Gemeente doen als er geen bewonersplatforms worden opgericht of als er geen bewoners aan mee doen? En wat als de omwonenden weigeren om de directe overeenkomst met de initiatiefnemer te tekenen? Hierdoor dreigen dus, naast gemeenschappen, ook de omwonenden tegen elkaar te worden uitgespeeld.

De vraag is of je de individuele mens en gemeenschappen wel bloot mag stellen aan zoveel gedoe, mogelijke beïnvloeding door initiatiefnemers of belanghebbenden. Juridische procedures moeten voorkomen worden. Het hele proces levert de omwonenden waarschijnlijk zoveel stress op dat het alleen al daarom onverantwoordelijk is in te stemmen met deze structuurvisie. Vergoed de Gemeente soms ook de hieruit voortkomende zorgkosten?

De conclusie moet dus zijn. ‘Sorry, provincie, hier zijn geen windparken mogelijk, als we alle effecten bij elkaar optellen en ze hebben geen draagvlak bij omwonenden.’ ‘Graag zijn we bereidt om gezamenlijk naar alternatieven te zoeken.’

Dus raadsleden, genoeg redenen om Tegen te Stemmen.

Ter afsluiting wil ik de petitie www.petitie24.nl/s589, namens 132 inwoners, aanbieden aan de Gemeenteraad.

Dank u voorzitter.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

19 Mei 2016!

Persbericht: Keukentafelgesprekken moeten opnieuw.

Zoals de Centrale Raad van Beroep heeft besloten is onze Gemeente verantwoordelijk voor de thuiszorg en schoonmaakhulp binnen de WMO en blijft het een taak van de Gemeente.
De keukentafelgesprekken moeten wat ons betreft overnieuw. Die inwoners die slechts een beschikking per brief hebben gekregen, hebben alsnog recht op een keukentafelgesprek.
Nu niet vanuit het kunnen bezuinigen en 'wat kun je zelf', maar vanuit de echte zorgvraag en de manier waarop dat het beste en soeverein (zonder bemoeizucht, opgestoken vingertje en vanuit de eigen waardigheid en wensen) geregeld kan worden.
De gemeente moet dit verzorgen en niet over de schutting gooien bij andere zorgaanbieders of naar de zorgvrager. En gewoon naar redelijkheid betalen. Er zijn vele bezwaarschriften ingediend en er lopen rechtszaken.
Ga als gemeente deze nog eens na en ga terug naar de indieners en zoek samen naar een goede oplossing. Geef de benodigde en gewenste zorg- uren en schoonmaak-uren terug.
Wat wij al in de campagne zeiden en ook tot nu toe is, ga de zorg borgen, betaal het en ga dan kijken hoe je dit als gemeente kunt financieren. Er is nu een meevaller.
Belast onze inwoners hier niet mee.
Hef de onzekerheid en het ontstane zorg-leed nu op en verzorg het gewoon goed en menselijk.
Vraag bij alle zorgaanbieders na welke zorg en hulpvragen er zijn afgewezen sinds 2014  en onderzoek dit opnieuw.
Dit geld dus voor ALLE zorgvragen van onze inwoners binnen het gehele sociaal domein. Voor de Thuiszorg, Schoonmaakhulp, gehandicapten, PGB's, Jeugdzorg, GGZ, et cetera.

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

26 April 2016!

Onderwerp: Persbericht: Start Petitie: "Gemeente Emmen blijft Windmolenpark Vrij!".

Geachte redactie,                                        

Wij zijn een petitie gestart om ervoor te zorgen dat de stem van de kiezer van 19 maart 2014 alsnog gerespecteerd gaat worden!

In het bestuursakkoord staat letterlijk: "Wij gaan met de provincie het gesprek aan over windmolens in onze gemeente, waarbij onze inzet is een windmolenvrijegemeente". In juni komt echter de structuurvisie windenergie in de Gemeenteraad aan de orde en wij willen een meerderheid van de Gemeenteraad oproepen om tegen de structuurvisie te stemmen, en het College op te dragen, alsnog te gaan onderhandelen over een alternatief Energieplan dat gedragen wordt door al onze inwoners.

Dit is de tekst van de petitie en de internetlink naar de petitie!

www.petitie24.nl/petitie/589/gemeente-emmen-blijft-windmolenpark-vrij

Gemeente Emmen blijft een Windmolenparkvrije Gemeente!

In het Bestuursakkoord 2014-2018 van het College van Burgemeester en Wethouders van Wakker Emmen, PvdA en CDA, staat letterlijk: "Wij gaan met de provincie het gesprek aan over windmolens in onze gemeente, waarbij onze inzet is een windmolenvrije gemeente." Het College en de meerderheid van de Gemeenteraad zijn te snel gecapituleerd voor de Provincie en of er een serieus gesprek is geweest, weten we nog steeds niet! De gemeente is nu bezig een structuurvisie te maken en negeert daarmee de meerderheid van de kiezers. In juni zal er in de gemeenteraad over deze structuurvisie gestemd worden en wij gaan ervan uit dat er dan tegen wordt gestemd!

Om dit kracht bij te zetten, willen we aan alle inwoners uit de Gemeente Emmen vragen, die tegen de komst van Windmolenparken zijn, deze petitie te ondertekenen, zodat we deze voor of tijdens de raadsvergadering, aan de Gemeenteraad kunnen aanbieden!

Wij willen geen Windmolenparken in onze Gemeente maar een alternatief Energieplan dat gedragen wordt door al onze inwoners! Het College moet onze gemeenschappen niet uit elkaar spelen! Het College moet haar medewerking aan de komst van Windmolenparken staken, de structuurvisie verder niet behandelen en terug naar de Provincie gaan en onderhandelen over dit alternatieve Energieplan.

Ook willen we wijzen op de facebookpagina www.facebook.com/Windmolens-Emmen-Nee die onze inwoners ook kunnen "Liken". Deze "Likes" zien we dan ook als ondertekening!

We hopen dat u hier aandacht aan wilt besteden.

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.          

˜ ˜ ˜

24 April 2016!

Onderwerp: Persbericht: Miljoenen-meevaller Zorg moet naar de (Thuis)Zorg en niet naar aparte rekening of Gemeentelijke Reserve.

Geachte redactie,

De Gemeente Emmen houdt miljoenen zorg geld over en heeft toch bezuinigd. Dit geld wordt nu op een aparte rekening gezet?

Onze oproep is:

Maak NU snel de bezuinigingen op de (thuis)zorg ongedaan en investeer eindelijk eens! In de Jeugdzorg zijn tekorten ontstaan. Heeft de inkoopmethode juist niet averechts gewerkt? De zorgboerderijen hebben het moeilijk. Mensen hebben uren moeten inleveren voor de thuiszorg/schoonmaakhulp.
Dit is dus echt schandalig.
Eerst bij hoog en laag zeggen als College en Raad van de Gemeente Emmen dat je MOET bezuinigen, de zorg uitkleden en zorgorganisaties failliet laten gaan, en vervolgens geld overhouden? Ook heeft de Gemeente niet al het PGB geld kunnen uitkeren?
De gemeente heeft dit zelf ontmoedigd en er geen actieve voorlichting over gegeven.
Dat wisten wij al wel en zeiden daarom al eerder, dat je het benodigde geld uit de reserves had kunnen halen en als er geld over zou zijn, of er was duidelijkheid over het te krijgen budget van de Rijksoverheid gekomen, het later weer  zou kunnen toevoegen.
Dan was er niet zoveel onnodig (zorg)leed bij mensen ontstaan. Besturen is ook vooruit zien, en niet onnodig leed veroorzaken.
Zo hadden wij dit opgelost! Dit is echt zo verdrietig en het was gewoon NIET nodig geweest!!!
Geef onze inwoners de zorg,- schoonmaakuren (terug) die ze nodig hebben en verdienen! En neem afscheid van de (verborgen) afbraakagenda of kom er gewoon voor uit!

Zie artikel in DVHN: Miljoenenmeevallers bij uitvoering zorg HIER                                    

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

S.O.P.E. wil lokaal geld invoeren! Lees hieronder waarom.

˜ ˜ ˜
Het ‘Bristol Pound’ geeft ’t goede voorbeeld..!!

2015/2016 WantToKnow.nl/be (gebaseerd op artikelen, o.a. in ‘TheGuardian’)

Het succes van het ‘Bristol Pound’, een alternatieve munteenheid met het equivalent van £ 700.000 in omloop, werpt een spotlight op de sterke stimulans voor consumenten om hun inkopen te doen bij lokale winkeliers. Door gebruik te maken van de lokale munt, het Bristol pond, zien bedrijven, dat consumenten en andere bedrijven meer bereid waren om lokaal zaken te doen; zo blijft het geld stromen binnen de regio. Veel van de alternatieve munteenheden zijn ontworpen om de lokale economie levendig in stand te houden en te versterken. ‘Koopt lokale waar’ is dus de kern van veel van de alternatieve geldsystemen....... (lees hier verder)

˜ ˜ ˜

PERSBERICHT. 30 November 2015

Inspreek tekst Petitie Stop bouw 55 meter hoge flat voor de bibliotheek Emmen op 30-11-2015.

Geachte voorzitter,

Tien jaar geleden is de hoogbouw visie door de gemeenteraad aangenomen. Nu tien jaar later, bij gewijzigde inzichten en college, wordt dit nog steeds voortgezet. Hoe dan ook wil de gemeente een torenflat bouwen om de skyline van Emmen verder vorm te geven. De gemeente wil de toren precies op de hoek van de Weerdingerstraat en Hondsrugweg hebben, terwijl de ontwikkelaar deze naast het gebouw van de mediamarkt wilde plaatsen.

De gemeente heeft de omwonenden en de erkende overlegpartner niet van tevoren geïnformeerd en betrokken bij de planvorming. Ook is dit tot op heden niet gebeurt. De gemeente wil haar vingers niet branden en laat dit voor de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar. De gemeente behoort hiervoor echter het initiatief te nemen, want de gemeente  gaat over de invulling van de publieke ruimte.

De bewoners zijn toen een handtekeningenactie gestart en hier is door de gemeente ook verder niet op gereageerd. Wij zijn vervolgens maar een petitie gestart om de omwonenden te steunen en het thema ook breder te trekken.

De tekst van de petitie;

Omwonenden hebben al aangegeven dat ze liever geen flat van 55 meter wensen op de hoek, vlak voor de bibliotheek van Emmen. Het is een hele kleine ruimte om op te bouwen en verpest het huidige aangezicht van de bieb. Tevens komt het gebouw voor bestaande woningen te staan, waardoor uitzicht en zonlicht belemmerd worden. Ook de manier waarop de besluitvorming gaat is ongewenst. Dit project wordt wederom tegen de zin in van de omwonenden doorgedrukt, als we geen tegengeluid laten horen. De Erkende Overleg partner is niet bij voorbaat bij de plannen betrokken. De omwonenden ook niet. Er worden plannen aangekondigd maar niet gezamenlijk besproken of het wel een goed idee is. De gemeenteraad moet tegen dit plan stemmen en de hoogbouwvisie aanpassen. Het College en de Raad zouden toch gaan luisteren naar de inwoners? De besluitvorming van alle projecten dient vanuit de inwoners georganiseerd te worden en niet van bovenaf te worden opgelegd.

Vijf van de 13 reacties van ondertekenaars die ze onder de petitie plaatsten;

 1. Had me al eens afgevraagd of Emmen geen bouwkundige meer in dienst heeft, zoals in de tijd dat Angelslo en Emmerhout werden opgezet. Wie bedenkt in de vrede, op zo’n klein stukje grond een hoge flat neer te zetten. En wie moet daar gaan wonen tussen alle uitlaatgassen van remmende en optrekkende auto’s in. Om van de herrie maar niet te spreken.
 2. Op een stukje grond zo groot als een postzegel wil men een 55 hoge flat bouwen. Het grondoppervlak is heel klein. Al met al doet het mij denken aan het roze hotel. Dat was ook veel te klein en onverkoopbaar. Bij deze toren zal dat niet anders zijn. Het ergste is nog dat dat ding vlak voor de woningen komt te staan van de nabije flats.
 3. Het centrum van Emmen is een speelplein waar de projectontwikkelaar kan kneden en boetseren wat hij wil, de gemeente vindt het allemaal wel prachtig. Dat er ook mensen wonen is bijzaak. Ronduit een incompetent zooitje.
 4. Emmen was vroeger een groen dorp. Als je straks Emmen binnen rijd zie je alleen nog maar beton. Bouw die flat ergens anders b.v. op de plek van de oude brandweerkazerne.
 5. Het is een belachelijk plan om een flat van 55 meter te bouwen terwijl er een overschot is aan appartementen dat te koop staat in het centrum van Emmen. Waarom nu meer woonruimte creëren terwijl daar helemaal geen vraag naar is> Daarnaast is dit al het zoveelste project wat de zin in van omwonenden wordt doorgedrukt.

Graag bieden wij deze 185 handtekeningen aan de Raad en het College aan. In de hoop dat u dit signaal en onze inwoners serieus neemt en gaat nemen.

Dank u voorzitter.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

De werklozenindustrie is nog steeds failliet!


PERSBERICHT - bijstand korting: 18-oktober 2015

Geachte redactie,

Bij deze een persbericht over opgelegde financiële maatregelen aan mensen met een bijstandsuitkering.

Wij doen het voorstel om een onafhankelijke commissie dit vooraf te laten onderzoeken en te laten beoordelen. De korting voor de huidige groep wordt opgeheven en er wordt eerst onderzocht wat er aan de hand is met deze 70 gezinnen. Een maatregel wordt voorkomen en alleen bij ernstige (bewust beraamde) fraude genomen. Maar niet om een mindset te veranderen.

In de commissievergadering van 15 oktober presenteerde Wethouder Arends, de resultaten van het investeringsplan, om mensen uit de bijstand te laten stromen. Het bleek dat men de doelstelling van dit jaar niet zou halen en dat maar liefst 70 gezinnen een korting op hun uitkering hadden gekregen. Dit zou zijn, zo werd gezegd, om hun mindset te veranderen. Dit vinden wij het schenden van een basaal mensenrecht. Er werden verder geen details gegeven. De nieuwe participatiewet maakt dit inderdaad mogelijk. Maar als sociale dienst en Wethouder moet je daar wel heel zorgvuldig mee omgaan en er alles aan doen om financiële maatregelen te voorkomen. Het lijkt echter willekeur en de vraag is of je daar niet anders mee moet omgaan.

Wij zijn in principe tegen het korten op de uitkering. Je kunt mensen niet korten, het is niet menselijk, het is een basisrecht, en mensen komen in de schulden terecht. Ga als gemeente altijd in dialoog en zoek uit wat de bijstandsgerechtigde echt wenst. Een onafhankelijke commissie zou eigenlijk moeten toetsten of een korting op de uitkering, gezien de specifieke situatie en omstandigheden, wel juist is en bijdraagt aan een echte oplossing? Vaak zijn het (gegroeide) communicatieproblemen en/of misverstanden die uit de weg geholpen kunnen worden. Eventuele agressie ontstaat vaak uit onbegrip en frustratie. Los dit op. Dus stop met korten, wees menselijk.

Het is tevens belangrijk de geldstromen te onderzoeken. Wie profiteert eigenlijk van de werkzoekende industrie. Meestal niet de werkzoekende? Lees ook dit bericht. https://decorrespondent.nl/2911/Conclusie-van-grootschalig-onderzoek-de-werklozenindustrie-is-nog-steeds-failliet/111913395-03d2df02

In een twitterdiscussie hierover vergeleek Wethouder Arends, het voldoen aan basale mensenrechten, met het leven in een sprookjeswereld. Alle tweets kunt u via deze link lezen. De moeite waard…

https://twitter.com/SOPEmmen/with_replies

Elbert Westerbeek

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

www.sopemmen.nl

˜ ˜ ˜

PERSBERICHT - Update 20 mei 2015

Naar aanleiding van ons reactie op de eerste afwijzingsbrief van het College, volgde een korte tweede brief. Wij geven hieronder de citaten weer, met onze reactie.

Onderwerp: Reactie brief van 18 mei voor Wethouders Arends en Bos.

Geachte Wethouders Arends en Bos,

Dank voor uw reactie van 18 mei met kenmerk 15.042396 op onze reactie van 30 april op uw brief van 23 april.

U schrijft in uw brief: ‘De punten die u benoemt in uw brief maken duidelijk dat onze zienswijze en die van S.O.P.E. verschillen. Het collegebesluit om geen experiment met een regelvrije bijstand op te zetten is en blijft ons uitgangspunt.’

U gaat in deze brief niet in op onze bezwaren rondom (kosten)effectiviteit van huidig beleid en de procesmatige omgang met ons voorstel, en de door u geschonden afspraken.

Nadat wij ons voorstel hadden ingediend zouden we dit voorstel met betrokken ambtenaren verder uitwerken en zouden we opnieuw overleg hebben met u om het voorstel (beider zienswijzen) verder af te stemmen op de mogelijkheden. Dit is, ondanks afspraken hierover, eenzijdig afgekapt. Dus uw constatering dat de zienswijzen verschillen klopt, maar dat wil niet zeggen dat ze elkaar niet kunnen aanvullen en versterken.

U schrijft verder: ‘middels ons Investeringsplan zetten we in op meer innovatie en maatwerk in onze dienstverlening.’ Dit experiment kan juist onderdeel worden van de door u gewenste innovatie en is niet met elkaar te vergelijken en kan niet in de plaats van ons voorstel gezet worden.

Tevens kunt u inhoudelijk niet aantonen dat ons beleid niet zou werken omdat u geen onderzoek heeft gedaan door een  Social Return on Investment (SROI) procedure/scan uit te voeren. Om een vergelijk te maken tussen de SROI van het huidig beleid en uitkomsten van ons voorstel. U zou dit eerst moeten onderzoeken voordat u regelvrije bijstand afwijst. Daar was dit experiment voor bedoeld. Dus u kunt (juridisch gezien) een experiment helemaal niet afwijzen.

We gaan ervan uit dat u alsnog het gesprek met ons wilt voeren om een dergelijk experiment uit te voeren, waarbij beiden zienswijzen met elkaar worden vergeleken.

Tot slot schrijft u: ‘Wij blijven open staan voor innovatieve ideeën uit de samenleving, waaronder natuurlijk de ideeën van S.O.P.E.. Uw antwoord van afwijzing toont volgens ons het tegendeel aan van dat wat u beweert. Open staan voor ideeën en tegelijkertijd vasthouden aan eigen beleid, strookt niet geheel met elkaar. Van woorden naar daden, zouden wij willen adviseren.

Met vriendelijke groet,

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

1-mei-2015 Dagblad van het Noorden
"Emmer college schiet regelvrije bijstand af"

Onze reactie op brief 15.027859 van Gemeente Emmen dd 21 april 2015 over ons voorstel experiment regelvrije bijstand.

Wij vinden het besluit van het College een Politiek in plaats van een inhoudelijk besluit.

 1. Eerst maar even over het proces.
  Toen wij op 8 december 2014 met de Wethouders Arends en Bos aan tafel zaten, wezen ze een eerder voorstel van ons over experiment Basisinkomen van de hand. We spraken toen af dat we een voorstel regelvrije bijstand zouden schrijven en dat we dat eerst met de ambtenaren zouden bespreken, dan samen zouden bekijken hoe we het mogelijk konden maken, om het voorstel eventueel te verbeteren en vervolgens zou het naar de Wethouders gaan. Op 18 februari 2015 hebben wij ons voorstel naar de betreffende ambtenaar gestuurd.
  Op 23 maart kregen we bericht dat er op 9 april een gesprek zou zijn met Wethouder Bos over ons voorstel. Op dinsdag 7 april kregen we ineens bericht dat het gesprek niet door zou gaan en het voorstel op 21 april in het College besproken zou worden.
  Pas op donderdag 30 april kregen we per post een afwijzend besluit toegestuurd.
  Dit is niet volgens de afspraken en we zijn benieuwd waarom hiervan af is geweken en eerdere afspraken niet zijn nagekomen.
  In december 2014 heeft Wethouder Bos aan ons toegezegd dat hij contact op zou nemen met Wethouder Mathijssen uit Groningen om te overleggen en eventueel gezamenlijk een verzoek tot experiment bij de Ministers van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken neer te leggen. Hier hebben we niets meer van vernomen. Is dit wel of niet gebeurt en had dit het huidige besluit anders doen kunnen uitvallen?
 2. De reactie van het College is vooral theoretisch van aard en ons voorstel is gebaseerd op de praktijk, op de belevingswereld van bijstandsgerechtigden, psychologische inzichten, op wetenschappelijke documenten en op het feit dat het huidige (uitstroom en arbeidsmarkt) beleid niet tot onvoldoende werkt.
  Wederkerigheid vindt geen grondslag in mogelijke verwachtingen, maar werkt alleen op basis van vertrouwen. Het is een poging om rechten en plichten op oneigenlijke gronden te vermenselijken. Het College houdt ook geen rekening met psychologische inzichten. Ook hebben wij het over problematische schulden. Het afschaffen van een plicht geeft ruimte om zaken meer vanuit eigen inzicht te organiseren en wil niet zeggen dat men helemaal niet meer gaat solliciteren. Deze huidige plichten remmen juist activiteit vanuit eigen inzicht en initiatief.
 3. Het effect van het huidige uitstroom beleid is niet effectief gebleken. De kosten zijn hoog. Nu gaat er wederom plus minus 1 miljoen euro naar nieuw beleid. Het initiatief voor een premie op parttime werk en een persoonlijk investeringsbudget houdt de huidige stress, druk, controle, procedures in stand en stimuleert bijstandsgerechtigden niet vanuit vertrouwen en ruimte.
  Het zal niet of onvoldoende werken. U legt niet de verbinding tussen een hoger welbevinden, een hogere uitstroom, minder aanspraak op voorzieningen en zorg, minder uitvoeringskosten. Wij wel.
 4. Het maatwerk dat de Klantmanagers zouden leveren, resulteert niet in meer uitstroom.
  Slechts 264 personen uit een bestand van 4.344 in 2014.
  Nu wordt er ingezet op meer uitstroom de komende jaren, op basis van hetzelfde beleid, dat eerder niet effectief bleek.
 5. Het huidige beleid inzake het vrijlaten van inkomsten is er niet op gericht om de bijstandsgerechtigde de mogelijkheid te bieden zich via bijverdiensten uit de uitkering te werken. Daarvoor is het toegestane bedrag van 196 euro per maand, gedurende zes maanden, te laag.
 6. Het College erkent de mogelijkheden van experimenten binnen de Participatiewet op grond van artikel 83. “De voorstellen rond de sollicitatieplicht en het houden van bijverdiensten zouden mogelijkerwijs in een dergelijk experiment kunnen worden meegenomen”.
  Waarom geeft het College hier dan geen invulling aan? Omdat het niet raadzaam zou zijn en er een pilot komt inzake bijverdiensten? Dan gaat het College voorbij aan de argumenten voor zo’n experiment.
 7. De directe kosten kunnen gedekt worden binnen het huidige budget van bijzondere bijstand en er kan aanvullende subsidie voor worden aangevraagd. Dit kan als onderdeel van het aanvragen van zo’n experiment via de Ministeries worden aangevraagd.
  Het gaat ons om bijverdiensten tot 8oo euro bruto, totdat men duurzaam uit de bijstand kan stromen. Wij zijn ook voor een gezonde financiële gemeentelijke begroting en stellen niet voor om hier buiten te treden. Een rare suggestie. Wij zien juist mogelijkheden om (uiteindelijk) te besparen.
 8. Indien uw huidige beleid niet succesvol is, verwachten wij dat u alsnog overweegt om een experiment aan te gaan.
 9. Waarom kan er wel in andere Gemeenten over gesproken worden? Waarom zijn Wethouders van Tilburg, Nijmegen, Groningen. Wageningen hier wel mee aan de slag? Er is nu een groep van 14 gemeenten die in een expertmeeting praten, waarbij ook de Ministeries zijn betrokken en Divosa, de organisatie van directeuren van Sociale Zaken van Gemeenten.
  Waarom onttrekt onze Gemeente zich hieraan?
  Waarom zegt de Gemeente niet, wij gaan het gesprek aan en zien wel wat eruit gaat komen. Waarom kapt de Gemeente verder overleg met ons af? Waarom zegt de Gemeente niet: “Wij staan open voor een experiment basisinkomen en regelvrije bijstand!” “We gaan overleggen met andere Gemeenten en Ministeries en kijken wat de mogelijkheden zijn” Maar nee de Gemeente gooit de deur, op basis van zogenaamd nieuw innovatief beleid, dicht.
  Omdat men eigenwijs is?
  Logisch dat we onderaan allerlei lijstjes staan!
˜ ˜ ˜

Stop bouw 55 mtr flat voor bibliotheek Emmen! Persbericht

Wij zijn een petitie gestart ter ondersteuning van de omwonenden rond de bibliotheek van Emmen. Omwonenden hebben aangegeven geen voorstander te zijn van het bouwen van een 55 meter hoge flat, vlak voor de bibliotheek op de hoek van de Hondsrugweg en de N381. De wijze van besluitvorming is wederom eenzijdig. Dit is niet in samenspraak met de omwonenden en de erkende overleg partner bedacht. Achteraf kan er bezwaar worden gemaakt, maar dit is vaak mosterd na de maaltijd. We hopen dat u dit bericht wilt publiceren.

Stop bouw 55 mtr flat voor bibliotheek Emmen!

Teken hier de petitie!

Omwonenden hebben al aangegeven dat ze liever geen flat van 55 meter wensen op de hoek, vlak voor de bibliotheek van Emmen. Het is een hele kleine ruimte om op te bouwen en verpest het huidig aangezicht van de bieb. Tevens komt het gebouw voor bestaande woningen te staan, waardoor uitzicht en zonlicht belemmert worden. Ook de manier waarop de besluitvorming gaat is ongewenst. Dit project wordt wederom tegen de zin van de omwonenden doorgedrukt, als we geen tegengeluid laten horen. De Erkende Overleg Partner is niet bij voorbaat bij de plannen betrokken. De omwonenden ook niet. Er worden plannen medegedeeld maar niet gezamenlijk besproken of het wel een goed idee is. De Gemeenteraad moet tegen dit plan stemmen. Het College en de Raad zouden toch gaan luisteren naar de inwoners? De besluitvorming van alle projecten dienen vanuit de inwoners georganiseerd te worden en niet van bovenaf te worden opgelegd.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

SOPE Voorstel aan Gemeente Voor Regelvrije Bijstand!

Regelvrije Bijstand
Geen regels voor uitkeringsgerechtigden stimuleert uitstroom

Inleiding
De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen zoekt draagvlak om een experiment op te zetten om te onderzoeken en aan te tonen dat het invoeren van een basis inkomen werkt! Het basisinkomen zorgt ervoor dat mensen ondernemender, gezonder, vrijer en gelukkiger worden. Dit zorgt uiteindelijk voor minder aanspraak op de gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen.

In ons vorige gesprek met de Wethouders Bos en Arends van 8 december 2014 bleek dat zij het basisinkomen niet zien zitten en het houden van een experiment ook niet. Ze hebben wel gevraagd om ons voorstel voor een regelvrije bijstand verder uit te werken. Wij zijn voor een regelvrije bijstandsuitkering (WWB). Wie nu in een bijstandsuitkering zit is eigenlijk gevangen omdat er niets vanuit eigen initiatief mag. Wij hebben dit als voorstel in dit document uitgewerkt.

De Heer Arends gaf in het gesprek aan dat ons voorstel en benadering vanuit een andere levensvisie voortkomt en een andere kijk op mensen. In onze visie heeft elk mens meerdere benaderingen in zich, maar kiest voor het één of andere. Elke levensvisie zou gereflecteerd moeten worden in het gevoerde beleid. Nu wordt er alleen uitgegaan van de stok, de wortel en de preek. Daar zou een beleidselement aan toe gevoegd dienen te worden. Namelijk die van vertrouwen, zodat men vanuit eigen inzicht tot ontwikkeling kan komen en dit uiteindelijk zal leiden tot een natuurlijke uitstroom uit de bijstand. Wij hebben ons voorstel gebaseerd op de vragen die wij gesteld hebben en op de gemeentelijke beleidsnota participatiebeleid ‘werk en wederkerigheid’ van 13 januari 2015. Wij laten in dit voorstel de mogelijkheid open om er een experiment van te maken of deze beleidstoevoeging generiek in te voeren.

Huidige uitstroom
Uit antwoord op de door ons gestelde vragen bleek dat de uitstroom in 2014, 264 personen uit een bestand van 4.344 bijstandsgerechtigden was. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, bedroegen 25.884 duizend euro per jaar per bijstandsgerechtigde aan begeleidingskosten (werkdeel), exclusief personeelskosten van de ambtenaren (8.185.000 gedeeld door 4344 WWB-ers is 1.884,20) en exclusief de kosten van de uitkering, 10.848 netto per persoon per jaar. Totaal 38.616 euro per bijstandsgerechtigde.

De arbeidsmarkt
Wij signaleren vooral een te beperkte manier van denken waardoor de noodzakelijke vernieuwing die vanuit mensen zelf voort kan komen, in de kiem gesmoord wordt. Er wordt teveel vanuit de markt gedacht en te weinig vanuit menselijkheid. De mens wordt gezien als productiefactor voor de economie met termen als arbeidsvermogen en arbeidsproductiviteit. De Gemeente, Ketenpartners en bedrijfsleven zien blijkbaar geen of onvoldoende kans om een gunstige en diverse regionale economie te creëren met banen voor iedereen. Anders waren er geen mensen zonder betaalde baan. Dit zou voor politici en beleidsmakers juist een signaal moeten zijn om te beseffen dat er missing links in het arbeidsmarktbeleid zijn. Het ligt volgens ons meer aan de aard van de arbeidsmarkt dan aan de mensen, dat er een afstand is tot de arbeidsmarkt. Vervolgens worden werkzoekenden verantwoordelijk gehouden om dit op te lossen, om zo snel als mogelijk weer een baan te vinden, terwijl er te weinig banen zijn. Dan worden er ook nog regels gesteld aan wat je wel en niet mag doen om een nieuwe baan te vinden. De opgelegde bezigheden (tegenprestatie, vrijwilligerswerk) worden vervolgens niet als normale banen betaald. Dit vinden wij de omgekeerde wereld.

regelvrijebijstand

In de uitzending van Nieuwsuur van 12 februari 2013 was de 24-jarige Marion uit Emmen te zien. Marion droomt van een toekomst als activiteitenbegeleider van jongeren. Ze heeft er voor geleerd en wil aan de slag, maar ze brengt elke dag de post rond in een wijk buiten Emmen. “Best leuk hoor, zegt ze, beter dan thuis zitten.” Maar het brengt haar droom niet dichterbij. Bij de post kan ze niet aan de slag en ervaring voor een baan in het jongerenwerk doet ze ook niet op.

Er wordt onomwonden gesteld op pagina 27 van de beleidsnota, dat betaald werk goed is voor elk. Maar hierbij worden dan geen factoren als stress, arbeid gerelateerde ziektes, werk gerelateerde schulden en arbeidsverzuim genoemd, die door ‘werken’ veroorzaakt worden.

Motivatie

 1. De werkloosheid is hoog in de Gemeente Emmen. Tevens maken velen gebruik van de verschillende voedselbanken. De koopkracht is niet hoog en detailhandels hebben het zwaar. Indien mensen geen perspectief hebben is de kans op het krijgen van stress en andere psychosomatische klachten groot, ook is de kans op verslavingen, et cetera hoger en dit kost de samenleving geld. Hierdoor wordt de gezondheidszorg en de welzijnszorg duurder. Dit komt in hoge mate op het bordje van de Gemeente terecht. Met de huidige decentralisatie en bezuinigingen wordt het allemaal steeds lastiger te betalen en wordt alle zorg steeds kariger en dit zal alleen maar voor meer problemen zorgen en meer geld gaan kosten of tot extra maatschappelijke problemen leiden. Het huidige WWB beleid en arbeidsmarktbeleid kost veel geld. Als we naar de mate van uitstroom van bijstandsgerechtigden kijken in 2014, en dus het effect van dit huidige gemeentelijk beleid bezien, dan is dit niet groot en het kost veel gemeenschapsgeld. Er zijn in 2014, 264 mensen uitgestroomd naar een betaalde baan en dit heeft afgerond per persoon 25.500 duizend euro gekost aan re-integratiegelden.

 2. Bijstandsgerechtigden moeten zich geen lijfeigenen hoeven voelen van de Gemeente. De Gemeente moet niet bepalen wat de bijstandsgerechtigde moet doen om weer aan het werk te komen, dat bepaald de bijstandsgerechtigde zelf(indien gewenst met begeleiding van de Gemeente). De Gemeente mag de bijstandsgerechtigde niet in een door hen gewenste mal van de huidige arbeidsmarkt persen, maar behoort de bijstandsgerechtigden de ruimte geven, zelf (nieuw) werk/inkomen te creëren. Wij voorspellen dat de uitstroom dan sneller toeneemt dan nu het geval is. Overigens is het verplicht opleggen van tegenprestatie of vrijwilligerswerk op straffe van een sanctie (korting op de uitkering) in strijd met het Europese Verdrag van de rechten van de mens, art. 4: verbod op slavernij. Het College voor de Rechten van de Mens waarschuwde al hiervoor omdat de eis tot een tegenprestatie al heel snel in juridische dwangarbeid zal uitmonden.

 3. Het is nu al wettelijk mogelijk om bijstandsgerechtigden een kwart van hun inkomsten te laten behouden. In de Gemeente Amsterdam is dit bestaand beleid.

 4. In een enquête van Binnenlands Bestuur i.s.m. actualiteitenprogramma De Monitor onder 473 abtenaren werk en inkomen, geeft één op de drie medewerkers aan de nieuwe bijstandsregels te streng te vinden. In plaats van uitkeringsgerechtigden te helpen op de arbeidsmarkt, lopen ze volgens hen vast in het woud der regels. De meeste ambtenaren kunnen zich goed voorstellen dat de nieuwe maatregelen uitkeringsgerechtigden tot wanhoop drijven. Nu al ziet gemiddeld 40% van de ambtenaren op de werkvloer dat de strengere aanpak leidt tot meer agressie. http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/regels-bijstand-onwerkbaar.9459289.lynkx

Beleidsinstrumenten
In het huidige beleid wordt er uitgegaan van de beleidsinstrumenten die samengevat kunnen worden met de volgende begrippen;

De Wortel: verleiden, De stok: dwang, De preek: moreel aanspreken.

Vreemd genoeg komen deze zaken niet voort uit het door de Gemeente bepleitte wederkerigheid, maar vanuit eenzijdigheid. Wij willen hier een instrument aan toevoegen. Namelijk die van;

Vertrouwen: vrije innerlijke ontwikkeling.

Vanuit de positieve psychologie (een stroming binnen de psychologie) http://www.positievepsychologie.nu/upload/PSY1311_W2_corr.pdf kunnen we leren dat door “het trekken aan een boom, de boom niet harder gaat groeien”. De mens heeft een natuurlijke groeimodus die niet kan worden of mag worden gestuurd. Vanuit vrijheid en een positieve houding ontstaat er weer nieuwe energie en interesse om verder te gaan. Nieuwe innovatie is hard nodig en juist door het geven van vertrouwen en vrijheid, kan er vernieuwing ontstaan. Het is dan belangrijk dit vanuit de Gemeente te faciliteren. Het verliezen van je baan kan een traumatische ervaring zijn, die verwerkt moet worden, en dit kost tijd. Mensen hebben de vrijheid nodig om weer te herstellen en nieuwe inspiratie op te doen en zelf te voelen en te weten wat hun volgende stap zal zijn. Hier druk op leggen kan averechts werken, en weer tot nieuwe zorgkosten leiden. Dus is het belangrijk vanuit de gemeentelijke begeleiding de vrijheid te bieden om tijd te nemen en de vrijheid te krijgen zelf nieuwe stappen te zetten. En hetgeen waar de bijstandsgerechtigde dan mee komt, zonder bureaucratische tegenargumenten en trajecten, te honoreren.

Met een regelvrije bijstand bedoelen we; Een bijstandsuitkering zonder dwang en regels. Regels voor bijwerken en de sollicitatieplicht wordt afgeschaft. Mensen kunnen zich via bijverdienen uit de bijstand werken. Bijverdiensten worden niet afgetrokken van de uitkering totdat men een duurzaam inkomen heeft opgebouwd of een betaalde baan heeft gevonden. Geen controle op samenwonen/meer persoon ’s huishoudens.

Experiment of generiek invoeren
Het kan in een experiment worden gegoten of het kan generiek worden ingevoerd. Een experiment zou minimaal drie jaar moeten duren en vanaf afstand gemonitord dienen te worden door een projectgroep met daarin onder meer wetenschappers vanuit meerder disciplines. De aannames die worden gedaan en andere vragen die dit experiment oproept worden onderzocht. Het experiment wordt afgestemd met de belastingdienst en de rijksoverheid. Het experiment kan samen met andere gemeentes (o.a. Groningen) worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en/of bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Na deze drie jaar wordt het project geëvalueerd. De hieronder genoemde varianten kunnen naast elkaar gaan lopen. Dan ontstaat er voldoende vergelijkingsmateriaal.

Voorstel I: De Gemeente maakt de Bijstand regelvrij en geeft uitkeringsgerechtigden toestemming om bij te verdienen en dit inkomen te houden, tot een inkomstenplafond van ongeveer 800 euro per persoon per maand. Zodra dit duurzaam in een periode van zes maanden hoger is geworden, kan de bijstand worden beëindigd. Alle andere verplichtingen zoals de sollicitatieplicht, re-integratietrajecten, scholingstrajecten, het doen van een tegenprestatie of vrijwilligerswerk worden ingetrokken. Dit kan generiek worden ingevoerd of als experiment voor een selecte groep. Het eigen risico van de Zorgverzekering wordt betaald en de eventuele schulden worden kwijtgescholden.

Voorstel II: Een regelvrije bijstand voor uitkeringsgerechtigden. Korting op bijverdiensten blijft in stand. Sollicitatie, - re-integratieplicht en plicht tot het doen van een tegenprestatie en/of vrijwilligerswerk verdwijnt. Dit geeft al enige verlichting, omdat de druk verdwijnt en eigen initiatief kan toenemen. Dit kan generiek worden ingevoerd of als experiment voor een selecte groep. Het eigen risico van de Zorgverzekering wordt betaald en eventuele (problematische) schulden worden kwijtgescholden.

Effecten
Mensen zullen eerst in zichzelf gaan investeren. Indien mogelijk hun gezondheidsklachten oplossen en andere achterstanden inlopen. Men kan weer zelf inkopen gaan doen zodat de druk op voedselbanken afneemt. Dit zorgt voor meer gezondheid en eigenwaarde. Dit is een noodzaak en een belangrijke voorwaarde. Want pas dan hebben mensen weer de ruimte om over andere zaken na te denken. Mensen gaan zich vervolgens afvragen: “wat wil ik nu echt?” Mensen worden weer ondernemender. Dit bevordert gezondheid en welzijn op korte en lange termijn. Mensen gaan leven en hun leven weer zelf ontdekken. Regelvrije en moreel vrije begeleiding zijn wenselijk. De koopkracht neemt toe en dit is belangrijk voor het MKB en de lokale economie. Mensen die nu zwartwerken naast de uitkering, gaan dit meer wit doen. Door voorstel II zal ook het eigen initiatief toenemen, al is de kans aanwezig dat dit (veel) langer gaat duren of uitstroom mislukt.

Organisatie
Mensen kunnen zichzelf aanmelden. De projectgroep die de mensen selecteert bestaat uit wetenschappers, procesbegeleiders en inwoners uit de Gemeente Emmen. De tijdsspanne waarin het experiment positieve resultaten gaat geven zal per persoon verschillen en het heeft geen zin om hier druk op te zetten. Als men als deelnemer wil, kan men zelf hulp inroepen van begeleiders die, vanuit respect voor de eigenwaarde, mensen begeleiden in wat men nodig heeft en wat men werkelijk wil. Alle (morele) beslissingen blijven bij de mensen en worden niet door de begeleiders genomen.

Bezuiniging
Een regelvrije bijstandsregeling brengt minder kosten met zich mee. Minder kosten voor re-integratie, begeleiding, controle en dus ook personeelskosten. Door deze bezuiniging kan er een visiecentrum worden opgezet waar men op vrijwillige basis begeleiding kan krijgen in het komen van wens naar realiteit.

Financieringsbronnen

Gemeente Emmen: Geld dat al aan de bijstand, armoedebestrijding en sociaal beleid wordt besteed.

Provincie Drenthe/Gemeente Emmen: Geld uit subsidie voor banenplannen.

NOM Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij: Gelden uit innovatiefondsen

Onderzoeksgelden: Bestaande fondsen en Universiteiten.

Rijksoverheid: Sociale Zaken en Innovatiegelden.

Emmen, 18-02-2015.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

MENSEN

˜ ˜ ˜

EU Today!?
varoufakis_Willis

˜ ˜ ˜

Is alles Echt wat u op het nieuws ziet?

˜ ˜ ˜

Inspreek tekst voor de commissievergadering van donderdag 15 januari 2015.

Geachte voorzitter,

Ik sta hier namens de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Gemeente Emmen. Namens diegene die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, en daardoor op straat komen te staan. Namens die ondernemers die onder andere renteswaps opgedrongen hebben gekregen en onnodig veel rente betalen en daardoor steeds moeilijker hun bedrijf overeind kunnen houden. Overal in ons land, ook binnen de Gemeente Emmen.

De Gemeente Emmen bezuinigd en de Partijen in deze Raad steunen dat en dat doet de inwoners op allerlei vlakken pijn. Vele mensen weten niet meer hoe de eindjes aan elkaar te knopen, door de stapeling aan maatregelen. De armoede in de Gemeente Emmen stijgt. De kosten nemen daardoor voor de Gemeente alleen maar toe. U als raad en college denkt dat het noodzakelijk is om te bezuinigen en dreigt met rampspoed als er niet bezuinigd wordt. Partijen roeren zich alleen als bijv. sportverenigingen of inwoners in opstand komen, wethouder briest dan wat en het gaat gewoon weer op de oude voet verder. Wachten op de groei van de economie is niet de oplossing, omdat deze stagneert. Het is steeds meer een vicieuze cirkel. Het wordt tijd dat deze tunnelvisie doorbroken wordt. Wij werden tijdens de campagne uitgelachen om onze voorstellen rond het basisinkomen, rentevrije fondsen, rentevrije hypotheken en een rentevrije complementaire munt. Maar deze voorstellen doorbreken juist deze vicieuze cirkel en leiden tot een nieuwe ontwikkeling waarmee problemen als armoede en krimp en al haar neveneffecten worden opgelost.

Gelukkig komen er steeds meer initiatieven om iets aan de werkelijke oorzaak van de crisis te doen. In steeds meer steden ontstaan initiatieven voor experimenten met een basisinkomen en regelvrije bijstand. Ook steeds meer lokale afdelingen van Politieke partijen spreken zich hiervoor uit!

Er ontstaan ook initiatieven om iets te doen aan de geldschepping door private banken, de rente, de schuldeneconomie die daardoor ontstaat en om de politiek op te dragen voor haar inwoners op te komen en niet de private banken te blijven steunen in hun handelen.

Op 19 februari is er een toneelstuk te zien in Theater de Muzeval dat heet De verleiders: “door de Bank genomen” waarin bekende acteurs als Tom de Ket, Pierre Bokma, Leopold Witte en Victor Löw laten zien dat wij niet zomaar staan te zwetsen, maar aantonen hoe de banken functioneren en hoe de rente en schuldeneconomie om steeds meer bezuinigingen vraagt, die uiteindelijk niet nodig zijn.

Wij willen alle raadsleden en leden van het College oproepen om naar deze voorstelling toe te gaan en dan een debat hierover in de raad te voeren en met eigen oplossingen te komen waar de inwoners van onze gemeente écht baat bij hebben. Het is een zeer succesvolle voorstelling en bezoekers zijn geschokt en vroegen steeds om actie. De acteurs zijn afgelopen dinsdagavond in de uitzending van De Wereld Draait een burgerinitiatief gestart om de politiek te vragen een einde te maken aan private geldschepping en dit over te laten aan de Overheid of publieke instelling. Binnen twee dagen zijn er nu al 40.000 handtekeningen binnen. Meer bezuinigingen kunnen daarmee worden voorkomen. In afwachting daarvan kan de gemeente Emmen ook Nu al actie ondernemen.

Wij vragen de raad om het College voor te stellen het volgende te doen;

Allen het www.burgerinitiatiefonsgeld.nu te tekenen.

Ga met de private banken in de Gemeente praten en zoek naar mogelijkheden om socialer met mensen om te gaan die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Nu zwerven er mensen op straat of van logeeradres naar logeeradres;

Zodat Banken mensen niet meer hun huis uit kunnen zetten, maar creatieve oplossingen bedenken om dit te voorkomen. De Gemeente mag huisuitzettingen niet toestaan, niet door eigen beleid, niet door de Banken en ook niet van huurders door de woningbouwcorporaties. Maak hier een einde aan!

Zodat banken Ondernemers geen wurgcontracten door hoge rentes meer aansmeren.

Organiseer en stimuleer betere voorlichting van ondernemers over de risico’s van rentedragende leningen.

Als gemeente een rentevrij fonds in te stellen om inwoners en ondernemers te helpen, rentevrij lenen en rentevrije hypotheken mogelijk te maken. Er is een rentevrije bank in oprichting. De initiatiefnemers zijn gaarne bereid met het College mee te denken.

De gemeentelijke kredietbank rentevrij te maken.

Als gemeente een complementaire munt in te voeren en een circulaire regionale economie te bevorderen.

Als College op zoek te gaan naar andere fondsen en mogelijkheden in binnen en buitenland om de noodzaak tot bezuinigingen te verminderen en op te heffen.

Ga met ondernemers en inwoners in gesprek om gezamenlijk beleid en oplossingen te ontwikkelen in plaats van alleen eenzijdige dictaten op te leggen. Op alle beleidsterreinen! Het strenger aanpakken van werkzoekenden is niet humaan, helpt totaal niet en zal averechts gaan werken. Los belemmeringen op en maak de bijstand regelvrij. Wij gaan hiervoor een voorstel schrijven en we hopen dat dit dan snel door het College en de Raad wordt overgenomen.

Laat dit, en de voorstelling op 19 februari in de Muzeval eens bezinken en vertaal het op uw eigen manier in voorstellen. Wij zijn benieuwd en hopen dat u het er niet bij laat zitten en onze inwoners niet langer in de kou laat staan! Lachen is een natuurlijke reflex bij nieuwe voorstellen en ook bij schaamte. Deze problemen serieus nemen, er niet voor weglopen, en oplossen, is dringend noodzakelijk voor al onze inwoners!

Dank u voorzitter!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

Gemeente Emmen, Zo kan het ook!

Met dank aan Martin Vrijland.

˜ ˜ ˜

geld
Basisinkomen schept werk en sociaal dienstbetoon
Het basisinkomen maakt deeltijdwerk aantrekkelijker vanwege minder verlies van inkomen. Robots vergen geen sociale voorzieningen en hun loon wordt lager naarmate de techniek voortschrijdt.
Door: Bart Nooteboom, emeritus hoogleraar innovatiebeleid.
Lees hier het hele artikel...

˜ ˜ ˜

- ETATISME -
Het geloof dat de overheid verkondigt!
Kijk hier voor een duidelijke maar schokkende uitleg!
WAARSCHUWING! VIDEO BEVAT MOGELIJK SCHOKKENDE BEELDEN.
(Nederlands ondertiteld.)

˜ ˜ ˜

Experiment Bijstandsuitkering zonder regels in Gemeente Emmen.

Afgelopen woensdag hebben wij als Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen een voorstel voor een experiment rond een regelvrije bijstandsuitkering (WWB) aan alle fractievoorzitters In de Gemeenteraad van Emmen gestuurd.

In het kort gaat het erom om drie jaar een experiment uit te voeren bij een diverse groep bijstandsgerechtigden waarbij er geen regels rond bijwerken en sollicitatieplicht gelden en men mag bijverdienen en het verdiende geld mag houden om zichzelf uit de bijstand te werken. Een tweede aspect is het verhogen van de bijstandsnorm tot het minimumloon om te zorgen dat de armoede verzacht wordt en de meest schrijnende achterstanden kunnen worden weg gewerkt. Het eigen risico wordt indien nodig betaald en als er schrijnende schulden zijn, worden deze kwijtgescholden. De eigenwaarde neemt zo weer toe omdat met niet meer naar de voedselbank hoeft maar gewoon inkopen kan doen. Men kan weer wat lucht ademen en er ontstaat weer innerlijke ruimte om eigen initiatieven te ondernemen. Nu wordt er vaak zwart gewerkt en dit werk wordt dan wit. Dit beperkte experiment stellen we voor omdat de Gemeente dit kan uitvoeren omdat de Gemeenteraad zelf de bijstandsnorm kan bijstellen. Tevens kan dit experiment worden afgestemd met de Rijksoverheid en de Belastingdienst. Mensen met andere landelijke betaalde uitkeringen kunnen hier nog geen gebruik van maken, wellicht kan dit in een later stadium georganiseerd worden als de eerste fase succesvol blijkt te zijn.

Wij stellen dit voor omdat er niet genoeg volwaardige banen zijn en de huidige banenplannen ook niet voldoende banen scheppen. Dus waarom bijstandsgerechtigden in armoede laten zitten als er ook andere oplossingen zijn?

We wachten rustig af wat de reacties zullen zijn. We hebben in de begeleidende brief ruimte geboden om in onderling overleg tot voor de fracties werkbare voorstellen te komen die ze kunnen indienen als initiatiefvoorstel.

De Wethouder in Groningen heeft gezegd in het Dagblad van het Noorden open te staan voor een regelvrije bijstand. Dus hopelijk gaat dit door en volgt de Gemeente Emmen dit voorbeeld?

˜ ˜ ˜

Vrijheid is het recht om je zin te doen,
zolang het niet botst met de vrijheid...
van iemand anders die hetzelfde recht heeft.

˜ ˜ ˜

Gratis geld
GRATIS GELD!
Het kan!

Laat u hier informeren

˜ ˜ ˜

Aanbeveling voor de Gemeenteraad Emmen.
Inbreng Commissievergadering van 1 september 2014

Op 1 september hebben we in de Gemeenteraad ingesproken en een alternatief gegeven om de Windmolenparken tegen te kunnen houden. (zie het artikel hieronder.) Wakker Emmen en het College blijven volhouden dat ze niets hebben kunnen doen en niets meer kunnen doen om de Windmolen Parken tegen te houden. Men heeft ons inziens niet alle beleidsmatige en juridische mogelijkheden doorlopen! Men heeft te snel de handdoek in de ring gegooid en de Provincie alle mogelijkheden gegeven om ons te laten overrulen. Wij geven hier in ieder geval 10 mogelijke acties die ondernomen hadden kunnen worden en sommigen kunnen nog steeds ondernomen worden.

1. Tijdens de onderhandelingen of daarna een strategie bepalen over hoe een Windmolenvrije Gemeente te bereiken en alle stappen inventariseren die genomen kunnen worden.

2. Geen precedent scheppen in het Bestuursakkoord door de mogelijkheid te noemen dat de Provincie zou kunnen overrulen.

3. Het opstellen van een alternatief Energieplan.

4. Onderzoek doen naar lopende procedures en opstelling van anderen Gemeenten.

5. Samen optrekken met die Gemeenten die ook Windmolenvrij wensen te blijven naar Provincie en Rijk.

6. In de brief van Juli van het College aan de Provincie alleen aankondigen dat de Gemeente Windmolenvrij wil blijven maar wel wil praten over een alternatieve invulling van de energiedoelstellingen.

7. Als College onderzoek vragen aan de faculteit bestuursrecht van een Universiteit in relatie tot de mogelijke ruimte om beleidsvrijheid op dit punt te kunnen gebruiken en de het gebruik of misbruik van de onderlinge IPO code, die de verhouding tussen de diverse bestuurslagen regelt.

8. Onderzoek instellen of vragen naar de belangenverstrengeling van hoofdrolspelers en financiële belangen die er spelen.

9. Aanvechten eventuele onrechtmatigheid bij het subsidies verstrekken aan bedrijven de Windmolen parken gaan bouwen en gaan exploiteren.

10. Aanvechten inefficiëntie van opbrengst Windmolens en efficiëntie ten opzicht van andere duurzame energiebronnen.

Er zijn nog vele andere beleidsmatige en juridische stappen mogelijk! Maar het College en Wakker Emmen lopen liever weg van hun verantwoordelijkheden en toezeggingen. Ga eens wat doen en lieg niet over het feit dat ze helaas niet meer tegen te houden zijn en dat er alles is gedaan om ze tegen te houden. Het College heeft zich bewust of onbewust LATEN overrulen.

Ook is het vreemd dat in de theorie dat het College kiest voor plaatsing van de Windmolen, het College inclusief Wakker Emmen kiest voor een afstand van 1000 meter tussen woningen en Windmolens terwijl in een bijeenkomst van vorig jaar in Barger-Compascuum volgens een Portugese Professor blijkt dat een minimale afstand van 5000 meter nodig is of ten minste 2.500 duizend meter. Het is dus belangrijk om de 1000 meter aan te vechten en dat onderzoek te gebruiken om aan te tonen dat er grote gezondheidsrisico’s kleven aan het toestaan van een afstand van 1000 meter. Door hiermee zomaar akkoord te gaan belazer je ook de kiezer!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

Origineel artikel.
Inbreng Commissievergadering van 1 september 2014

Gemeente Emmen: Neem met eigen Energieplan Regie terug

Ik sta hier namens de 658 inwoners die op de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen hebben gestemd. Ook al hebben we nu geen raadszetel, we zullen deze mensen de komende jaren blijven vertegenwoordigen.

Met verbazing constateren wij dat het nieuwe College van Wakker Emmen, PvdA en CDA met betrekking tot plaatsing van Windmolens geen regie heeft genomen door een zelfstandige onderhandelingspositie te creëren ten opzichte van de Provincie Drenthe. Waar is het Zelfbewustzijn van de Gemeente toch, Waar is de beleidsvrijheid gebleven?

Na aankondiging dat het College heeft gekozen voor een Windmolenvrije Gemeente hadden wij verwacht dat het College en/of Wakker Emmen het initiatief zou nemen in de ontwikkeling van een Alternatief Energieplan zonder dat plaatsing van windmolens nodig is. In de campagne was sprake van zonne energie en geothermie. Wij en anderen zoals Vrolijk Emmen hebben eigen alternatieven aangedragen. Wanneer gebeurt hier iets mee? Met een eigen energieplan dat gelijkwaardig is aan een plan met Windmolenparken creëer je een onderhandelingspositie die afwijzing hiervan door de Provincie vrijwel onmogelijk maakt. Er zijn zelfs ondernemers in de Gemeente Emmen die plannen hebben ontwikkeld om zonne-energie snel mogelijk te maken. Luister en maak hier gebruik van.

Ook is het vreemd dat het College en/of de fractie van Wakker Emmen na installatie van het nieuwe College, niet per omgaande een nieuw raadsbesluit aan de Gemeenteraad heeft voorgelegd om het vorige raadsbesluit om windmolens te plaatsen te veranderen in een besluit dat mogelijkheden creëert voor een Windmolenvrije Gemeente. En per omgaande een gesprek met de Provincie heeft aangevraagd om uw standpunt toe te lichten en uitstel van besluit heeft gevraagd zodat U met een alternatief kon komen.

Hier lijkt sprake van een ragfijn politiek spel om te doen voorkomen dat U hard gestreden heeft om de Gemeente windmolenvrij te houden, maar in feite het overrulen van de Gemeente door de Provincie toe te staan. PvdA en CDA zijn eigenlijk voor windmolens, dus als College is er ook geen eenduidigheid.

Wij zijn verbijsterd dat er toch windmolens geplaatst gaan worden. Wij willen graag weten van het gehele College en Wethouder van der Weide wat u precies gedaan heeft om te voorkomen dat U zich door de Provincie laat overrulen. Alles wat we weten is dat u een gesprek gemist heeft bij de Provincie en het lijkt erop dat u niet voldoende eigen initiatief heeft getoond. Ook willen we graag weten wat de wethouders en fracties van CDA en PvdA in de Gemeenteraad en Provincie hebben gedaan om hun Collega te helpen het doel van een Windmolenvrije Gemeente dichterbij te brengen. Het is te makkelijk om alleen de Provincie of Wakker Emmen hierop aan te kijken. De bedongen ruimte om de windmolens in andere Gemeenten te plaatsen is natuurlijk belachelijk als U eerst zelf steeds de bezwaren tegen Windmolenparken heeft benoemd. Dit is niet erg geloofwaardig.

Wij roepen het College en vooral de Wethouders en de Fractie van Wakker Emmen op om bij hun standpunt van een Windmolenvrije Gemeente te blijven en NU regie te tonen en per omgaande opdracht te geven om als Gemeente een Energiebeleid te ontwikkelen zonder mega windmolens en dit bij de Provincie neer te leggen. Overleg en samenwerking met andere Gemeenten zou de onderhandelingspositie nog sterker kunnen maken. In de hele Provincie is er verzet bij de Inwoners. Maak daar gebruik van. Mega Windmolens zijn in alle opzichten niet duurzaam en er zijn betere en efficiëntere alternatieven.

Wakker Emmen; Doe dit de inwoners van de Monden en Runde Veen niet aan! U kunt geen Windmolenparken plaatsen zonder draagvlak bij inwoners. U heeft er onder andere de Verkiezingen mee gewonnen. Wij nemen dan ook aan dat de Fractie van Wakker Emmen dit plan niet steunt en het vertrouwen in dit College opzegt, mocht ze dit beleid voortzetten! Dank U wel!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

Muzikale Ondersteuning Voor Een Basisinkomen

˜ ˜ ˜

windmolens

Windmolens! Hoezo GROENE stroom?
Op vrijdag 11 april organiseerde Stichting Don Quichot een.....Lees verder.

˜ ˜ ˜

munt

Lokaal Geld, Complementaire Munt, Kan Dat?
De S.O.P.E. heeft tijdens haar campagne veel aandacht.....Lees verder.

˜ ˜ ˜

˜ ˜ ˜

Vrijheid is het recht om je zin te doen,
zolang het niet botst met de vrijheid...
van iemand anders die hetzelfde recht heeft.


http://www.freedom-seeker.com/

˜ ˜ ˜

Help met onze belangrijke taak!

Alle beetjes helpen!

t.n.v. SOPEmmen
Nodig voor onze projecten:
Basisinkomen:
Tesla generator:
Parallelle munt:
Verkiezing maart 2018:

dot Disclaimer facebook dot