back
header
dot dot dot

Wij heten u van harte welkom op onze website.

˜ ˜ ˜

De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen (SOPE) is een groep mensen die maatschappelijk en/of bestuurlijk actief is om de samenleving en de wijze waarop ze is ingericht en bestuurd wordt te vernieuwen.
Wij onderzoeken huidige structuren en ontwikkelen alternatieven die buiten de huidige (*corporate) systemen om kunnen functioneren. Zodat mensen hun leven op de eigen gekozen manier kunnen inrichten en organisaties, wijken en dorpen vrijheid en de ruimte hebben om zich volgens eigen keuze te ontwikkelen en te organiseren.
Wij zijn klokkenluiders én brengen nieuwe initiatieven onder de aandacht om beweging te brengen in vastlopend beleid en zo problemen oorzaakgericht op te lossen.
*corporate = bedrijfs
˜ ˜ ˜

5 september 2017

Belangrijke Mededeling.

Lieve Mensen,

We hebben er lang tegen aangehikt. Het steeds weer doorgezet maar we hebben nu besloten er een punt achter te zetten en niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de SOPE op te heffen! Waarom?

  • Geen tot weinig steun van onze achterban
  • Geen tot weinig geld omdat een aantal van ons in de bijstand/AOW hebben.
  • Het ombudswerk werd te zwaar.
  • Te weinig nieuwe kandidaat raadsleden.
  • Onze ankers waar we in 2014 mee begonnen vielen weg.
  • Te weinig vertrouwen dat we echt wat zouden kunnen bereiken.

Ik heb er persoonlijk verdriet van want mijn verantwoordelijkheidsgevoel is hoog en ik had er wel vertrouwen in dat we wat zouden kunnen bereiken door in de raad gekozen te worden. En ik heb er 5 jaar werk in zitten. Maar eerlijk gezegd kan ik het niet meer in mijn eentje dragen. Het is teveel werk, en er is te weinig campagnegeld. Met weinig geld is de kans te groot dat ik in mijn eentje gekozen zou worden en dat is me te zwaar. Inhoudelijk gezien deelden wij veel en ook met anton deelde ik veel. Ook hij wilde er al mee stoppen en dan valt voor mij weer een belangrijk anker weg.  De kandidaten uit 2014 wilden niet meer mee doen. Dan houdt het op, we moeten ook realistisch zijn. Het is niet anders, ook al vindt ik het erg jammer. Het is even wennen. Ik heb nog even gedacht om de SOPE dan overeind te houden om als denktank en/of persbureau verder te gaan, maar dat zou hetzelfde betekenen. Dus kunnen we het beter maar helemaal beëindigen. Ik ga dan onder eigen titel verder. We sturen nog een persbericht en dan komende tijd heffen we de facebook pagina op en de website.

Ik dank jullie allemaal hartelijk voor jullie inzet en vertrouwen en hoop dat het met jullie goed gaan en dat er de komende jaren de verandering komt waar we zo op hopen.

Met vriendelijke groet,

Elbert Westerbeek.

Magninstraat 4

7815 VL Emmen

06-14212249

˜ ˜ ˜

dot dot